Ouderraad


Ouders/verzorgers hebben een stem in school via de ouderraad. In de vergaderingen komen allerlei actuele zaken en ontwikkelingen aan de orde. De sectordirecteuren zijn in adviserende zin bij de vergadering betrokken. De ouderraad informeert ouders/verzorgers via de website (menuknop organisatie, keuzemenu ouderraad) en de algemene ouderavond.

De algemene ouderavond is voor alle ouders/verzorgers. De avond wordt ingevuld met een actueel thema. Ook wordt het jaarverslag gepresenteerd waaruit blijkt hoe de ouderraad de jaarlijkse bijdrage die gevraagd wordt van ouders/verzorgers voor het schoolfonds besteed heeft. Verder is de ouderraad actief bij diverse andere activiteiten.

 

Stel uw vraag!
Heeft u een vraag aan de ouderraad? Klik hier.


Ouderraad Van Heeckerenlaan 

dhr. H. VroolandDagelijks bestuur (voorzitter)
mw. I. Baks - VrieswijkDagelijks bestuur (vicevoorzitter)
dhr. W. PlatjeDagelijks bestuur (secretaris)
mw. G. Huizing - BultDagelijks bestuur (penningmeester)
mw. T. Redder - HofDagelijks bestuur
dhr. R. Broekhuizen 
mw. K. Stijnis 
dhr. A. Bijkerk 
mw. E. Boesenkool - Assen 
mw. R. van Damme - van Veluwen  
dhr. W. Grooten  
mw. D. Kootstra - Palaster 
dhr.  J. T. Landman 
dhr. B.H.A. Karstenbergdirecteur onderwijsorganisatie, adviserend OR-lid
mw. M.H. Boertiennotuliste

 

Staand:
mevr. G.J.M. Huizing-Bult, dhr. W. Grooten, dhr. W. Platje, dhr. H. Vrooland, mevr. A.M.E. Boesenkool-Assen,
mevr. J.T. Redder-Hof, dhr. J.T. Landman
Zittend:
mevr. M.H. Boertien, mevr. M.J. van Damme-van Veluwen, mevr. K.M. Stijnis, mevr. D. Koostra-Palaster,
mevr. Y.A. Baks-Vrieswijk

Op de foto ontbreken: B.H.A. Karstenberg, dhr. A. Bijkerk, dhr. R. Broekhuizen

Notulen 2015-2016

2016-12-01 notulen.pdf
2016-10-12 notulen.pdf
2016-04-11 notulen.pdf
2016-01-26 notulen.pdf

Algemene Ouderavond 
2016-11-16 verslag Algemene ouderavond goed.pdf

Klassenouders

Een klassenouders vertegenwoordigt de ouders van de klas. Voor iedere klas worden twee klassenouders gevraagd. Zij geven aan welk onderwerpen er op de agenda komen tijdens de bijeenkomsten.

Klassenouders 1617.pdf