1 eeuw openbaar voortgezet onderwijs in Hardenberg


Honderd jaar geleden, in 1917, verscheen een petitie gericht aan de gemeenteraad van Hardenberg.  Het was een pleidooi voor het aanstellen van vijf leerkrachten die leerlingen van de openbare lagere  school aan de Stationsstraat les zouden gaan geven in  het voortgezet onderwijs: het begin van de openbare ULO . Dit initiatief ontwikkelde zich verder van de gemeentelijke school voor mavo aan de Piet Heinstraat tot de huidige school, De Nieuwe Veste. De Nieuwe Veste is de plek in Hardenberg waar leerlingen 100 jaar na de oprichting van de ULO terecht kunnen voor doelgericht voortgezet onderwijs. Reden genoeg voor De Nieuwe Veste om 100 jaar voortgezet onderwijs te vieren.    

Uw reüniemenu!

Vrijdag 20 oktober 2017 van 19.00 – 24.00 uur
Locatie schoolzaal De Nieuwe Veste, Piet Heinstraat 1, 7772 ZJ Hardenberg
T 0523 262170

VOOR
Van 19.00u-20.00u: Ontvangst
Hoe ziet de school er nu uit?
Interviews met reünisten

HOOFD
Van 20.00-22.00u: Ontmoetingen en herinneringen
Betrokken sprekers
Museumlokalen


TUSSENDOOR
Van 21.45-22.00u: Kijken en luisteren
Compilatie van interviews reünisten

NA
Van 22.00-24.00u: Bewegen
Muziek met vinyl-DJ

EXTRA!
Bij uw vertrek krijgt u een bewaarexemplaar van de unieke reüniekrant met daarin allerlei verhalen en anekdotes vanuit het openbaar onderwijs vanaf 1968.

FOTOGRAAF
Tijdens de reünie zal een professionele fotograaf aanwezig zijn voor het vastleggen van de leuke momenten. De foto's zijn ter plekke te bestellen en af te rekenen en deze worden u dan thuisgestuurd. 
Er is tijdens de reünie geen mogelijkheid tot pinbetaling. 

CATERING
Voor de avond betaalt u een eenmalig een bijdrage van €7,50. U krijgt bij binnenkomst een kop koffie, een gratis consumptie en een lekkernij. 
Voor de overige consumpties kunt u tegen contante betaling munten kopen! Er is dus GEEN pinmogelijkheid. 

De reüniecommissie kijkt uit naar uw komst. Samen maken we er een gezellige avond van!  
 

DE AANMELDING IS GESLOTEN!