JIJ & ONDERSTEUNING

Jij krijgt de aandacht die nodig is. Met je mentor heb je contact over hoe het met je gaat. Waar heb jij behoefte aan?
De mentor kan je verder helpen voor meer en uitgebreidere persoonlijke begeleiding. Die begeleiding kan gegeven worden door verschillende specialisten.
Steeds is de vraag waar jij behoefte aan hebt. 
  
Misschien heb je extra vakles nodig of ondersteuning vanwege je dyslexie. 
Er is leerwegondersteuning voor leerlingen die structureel meer (individuele) aandacht nodig hebben. 

De plekken waar alles draait om ondersteuning zijn: 
Time-Out 
Zorglokaal 
Pitstop  


Dyslexiebegeleiding
Dyslexie is een hardnekkig probleem bij het technisch leren lezen en/of spellen. Ondanks extra oefenen blijven de problemen met lezen en/of spellen bestaan. Dyslexie gaat helaas nooit helemaal over. In het onderwijs moet veel gelezen en geschreven worden. Dat begint al bij het leren lezen vanaf groep 3 en gaat door bij het leren van de moderne vreemde talen in de brugklas of, nog later, bij het verwerken van teksten. Om achterstand en bijkomende problemen te voorkomen, is het belangrijk dat dyslexie zo vroeg mogelijk wordt ontdekt. Gelukkig gebeurt dat in de meeste gevallen al op de basisschool. 
Op De Nieuwe Veste worden in het begin van het eerste schooljaar voor de zekerheid bij alle leerlingen de Cito-nultoets en de signaleringstoetsen afgenomen. Wanneer een leerling de toetsen niet voldoende gemaakt heeft, wordt een half jaar lang extra begeleiding gegeven. De leerlingen die dat gevolgd hebben, maken de tweede signaleringstest. Als blijkt dat de extra begeleiding niet genoeg heeft geholpen, kan een dyslexieonderzoek aangevraagd worden.
Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen begeleiding in het omgaan met dyslexie in het voortgezet onderwijs. Dan wordt onder andere aandacht besteed aan de lees- en leerstrategie├źn, aan het plannen van het huiswerk en aan de omgang met de hulpmiddelen.
De Nieuwe Veste neemt maatregelen voor leerlingen met dyslexie om hen met hulpmiddelen en voorzieningen te ondersteunen. Die maatregelen kunnen zijn: extra tijd bij proefwerken en examens, een minder strenge beoordeling bij spelfouten en het gebruik van een voorleesprogramma.  Zo kunnen zij toch het onderwijs volgen dat past bij hun niveau.

Pitstop
Pitstop verzorgt een korte stop en soms wat langer, afhankelijk van wat de leerling nodig heeft. De leerling die bijvoorbeeld tijdens de lesdag overprikkeld raakt vindt hier even rust. En dit is ook de plek voor de leerling die de overgang thuis-school moeilijk vindt en op een rustige manier de schooldag wil beginnen, of een leerling die om een medische reden niet in de normale les mee kan doen.
Een leerling hoeft niet de hele dag aanwezig te zijn op de Pitstop, dat kan op afgesproken momenten zijn of op momenten met toestemming van de docent. Binnen de Pitstop kan de leerling een Reboundtraject volgen.
Toegang tot de Pitstop verloopt via de mentor.

Zorglokaal
In het zorglokaal is er plek voor leerlingen met extra ondersteuning. Hier kunnen zij hun toetsen maken.