De Nieuwe Veste als werkgever 

Goed onderwijs met elkaar
Op de twee locaties van De Nieuwe Veste is er onderwijs voor iedereen: de school is openbaar. In Coevorden aan de Van Heeckerenlaan en in Hardenberg aan de Piet Heinstraat. De onderwijstypen die De Nieuwe Veste aanbiedt zijn: praktijkonderwijs, beroepsgerichte leerwegen basis en kader, gemengde leerweg, theoretische leerweg, mavo, havo, atheneum, gymnasium en technasium. 

Modern én goed onderwijs
Leren kan op allerlei manieren. De onderwijsmethoden op De Nieuwe Veste zijn modern. De landelijke ontwikkelingen worden gevolgd en soms loopt de school zelfs even voorop. De Nieuwe Veste ziet leren als een manier om talent van leerlingen te ontwikkelen. Dus worden leerlingen zoveel mogelijk uitgedaagd met spannende lessen en interessante opdrachten.

Aantrekkelijke werkgever
Wie wil dat medewerkers talenten van leerlingen ontwikkelen moet een goede werkgever zijn.  De Nieuwe Veste biedt medewerkers diverse mogelijkheden en faciliteiten die de school niet alleen een goede, maar ook een aantrekkelijke werkgever maken. Voorbeelden zijn: verhuisvergoeding, goedkoper fitnessen, polisvoordelen, goedkoop reizen met de trein, vergoeding voor hulpmiddelen, onder aantrekkelijke voorwaarden studeren, salderingsregeling reiskosten woon- en werkverkeer. Net als leerlingen kunnen ook medewerkers zich volop ontwikkelen. De mening en vakkundige inbreng van medewerkers wordt gewaardeerd.  
Iedere medewerker:
• neemt deel aan een competentieonderzoek en maakt een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP);
• heeft een jaarlijks POP/functioneringsgesprek met de eigen leidinggevende.

Andere pluspunten

 • Voor nieuwe docenten is er een speciaal begeleidingsprogramma;
 • De Nieuwe Veste is een opleidingsschool.

De Nieuwe Veste werkt voortdurend aan haar aantrekkelijkheid als werkgever; om die te behouden en te versterken.
 

De Nieuwe Veste locatie Hardenberg heeft met ingang heden de volgende vacature:

Locatie Hardenberg: afdeling HAVO

docent Engelse taal              2e gr                 3 lsn           0,1155 ft

Het betreft vervanging van een 3 havo klas tot en met 22 juli 2018. |

Wat verwachten wij van u:

 • ​Betrokkenheid bij onze leerlingen en de school
 • Affiniteit met de doelgroep
 • Een flexibele instelling

Gevraagde competenties:

 • Interpersoonlijk competent
 • Pedagogisch competent
 • Vakinhoudelijk en didactisch competent
 • Samenwerken met een team
 • Samenwerken met omgeving 

Wij bieden:

 • een LD –functie conform de CAO VO 2016-2017.

Informatie locatie Hardenberg
Voor informatie over de vacatures kunt u contact opnemen met mevrouw G.W. Sulimma, sectordirecteur H/V. 
T: 0524-593800

of met mevrouw A.H. Tump, personeelsconsulent.
T: 0524-593800.

Uw brief voorzien van een CV kunt u sturen naar: sollictatie@sgdnv.nl