De Nieuwe Veste als werkgever

Goed onderwijs met elkaar
Op de twee locaties van De Nieuwe Veste is er onderwijs voor iedereen: de school is openbaar. In Coevorden aan de Van Heeckerenlaan en in Hardenberg aan de Piet Heinstraat. De onderwijstypen die De Nieuwe Veste aanbiedt zijn: praktijkonderwijs, beroepsgerichte leerwegen basis en kader, gemengde leerweg, theoretische leerweg, mavo, havo, atheneum, gymnasium en technasium.

Modern én goed onderwijs
Leren kan op allerlei manieren. De onderwijsmethoden op De Nieuwe Veste zijn modern. De landelijke ontwikkelingen worden gevolgd en soms loopt de school zelfs even voorop. De Nieuwe Veste ziet leren als een manier om talent van leerlingen te ontwikkelen. Dus worden leerlingen zoveel mogelijk uitgedaagd met spannende lessen en interessante opdrachten.

Aantrekkelijke werkgever
Wie wil dat medewerkers talenten van leerlingen ontwikkelen moet een goede werkgever zijn. De Nieuwe Veste biedt medewerkers diverse mogelijkheden en faciliteiten die de school niet alleen een goede, maar ook een aantrekkelijke werkgever maken. Voorbeelden zijn: verhuisvergoeding, goedkoper fitnessen, polisvoordelen, goedkoop reizen met de trein, vergoeding voor hulpmiddelen, onder aantrekkelijke voorwaarden studeren, salderingsregeling reiskosten woon- en werkverkeer. Net als leerlingen kunnen ook medewerkers zich volop ontwikkelen. De mening en vakkundige inbreng van medewerkers wordt gewaardeerd.
Iedere medewerker:
• neemt deel aan een competentieonderzoek en maakt een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP);
• heeft een jaarlijks POP/functioneringsgesprek met de eigen leidinggevende.

Andere pluspunten

  • Voor nieuwe docenten is er een speciaal begeleidingsprogramma;
  • De Nieuwe Veste is een opleidingsschool.

De Nieuwe Veste werkt voortdurend aan haar aantrekkelijkheid als werkgever; om die te behouden en te versterken.

Als collega maak je deel uit van een sector of team en lever je je bijdrage aan de professionele cultuur. Dat betekent dat we van je verwachten dat je aanspreekbaar bent op je werk en gedrag, daarin verantwoordelijkheid neemt en verantwoording aflegt over wat je doet en ook anderen met wie je werkt, aanspreekt op ambities en gedrag.

Dat doen we in een open en transparante werkomgeving. Individueel en samen met je team richt je je zo op de ontwikkeling van de leerling. Je levert maatwerk, differentiatie en draagt bij aan de persoonsvorming van de leerling. Met deze houding en kwaliteiten werk je aan de vorming van kritische, zelfbewuste jongeren. Je bent daarbij in staat de brug te leggen tussen je vakkennis, je set van normen en waarden die zichtbaar zijn in je gedrag en die je ook uitdraagt in de wereld buiten het klaslokaal.

Wat wij verwachten:
betrokkenheid bij onze leerlingen en de school
affiniteit met de doelgroep
een flexibele instelling.

Wat wij vragen:
je bent interpersoonlijk competent
je bent pedagogisch competent
je bent vakinhoudelijk en didactisch competent
je kunt samenwerken binnen een team
je kunt samenwerken met anderen in je omgeving.

Wat wij bieden:
een fijne werksfeer en samenwerking met enthousiaste collega’s.
 

Vacature sector vmbo locatie Coevorden

Met ingang van heden tot einde schooljaar 2019-2020 hebben wij een vacature in onze sector vmbo.

Vacature Docent Duits, tijdelijk, 2e graad bevoegd, 0,5385 fte 

De lessen zijn in de bovenbouw van het vmbo, het gaat om twee derde klassen en twee vierde klassen mavo.

Wat wij verwachten:
Betrokkenheid bij onze leerlingen en de school
Affiniteit met de doelgroep
Een flexibele instelling
Aantoonbare ervaring in de bovenbouw

Wat wij vragen:
je bent interpersoonlijk competent
je bent pedagogisch competent
je bent vakinhoudelijk en didactisch competent
je kunt samenwerken binnen een team
je kunt samenwerken met anderen in je omgeving

Wat wij bieden:
Wij bieden jou een fijne werksfeer en samenwerking met enthousiaste collega’s.

INFO
Voor informatie over de vacatures kun je contact opnemen met de heer R. van Putten, sectordirecteur a.i. vmbo.
T: 0524-593800.

De aanstellingen vindt plaats in een LB –functie conform de CAO VO 2018-2019

Voor overige informatie kun je ook contact opnemen met mevrouw A.H. Tump, personeelsconsulent. Telefoonnummer: 05240-593800.

Jouw brief, voorzien van je CV,  kun je z.s.m. zenden via sollicitatie@sgdnv.nl, de sluitingsdatum is 6 december 2019.  
 

Vacature sector locatie Hardenberg

Op de locatie Hardenberg wordt les gegeven vanuit het onderwijsconcept Doelgericht Leren. Binnen Doelgericht Leren werken de leerlingen vanuit leerdoelen en worden ze in staat gesteld om hun eigen leerroute vorm te geven. Dit betekent o.a. dat er instructie- en flexlessen zijn van 30 min. Wil jij met deze dynamische omgeving kennismaken en je bijdrage leveren aan goed modern onderwijs? Dan hopen wij van harte dat je de uitdaging aan wilt gaan en wilt solliciteren op onze vacature Duits.

In verband met vervanging van het verlof van een collega en de invulling van een reguliere vacature is er vanaf 3 februari een vacature voor een:

  • docent Duits, 2e graad bevoegd, 0,6 fte    ( ± 24 lsn van 30 min) functie LB tot en met einde schooljaar
  • docent Duits, 2e graad bevoegd, 0,2 fte    (( ± 8 lsn van 30 min) tot en met 22 mei 2020

Voor informatie over deze vacatures kun je contact opnemen met de heer E. Lippold, sectordirecteur Hardenberg, T 0524-593800.

De aanstelling vindt plaats in een LB –functie conform de CAO VO 2018-2019.

Voor overige informatie kun je ook contact opnemen met mevrouw A.H. Tump, personeelsconsulent, T 05240-593800.

Jouw brief, voorzien van je CV,  kun je zenden via sollicitatie@sgdnv.nl, tot uiterlijk 18 december 2019.