De Nieuwe Veste als werkgever

Goed onderwijs met elkaar
Op de twee locaties van De Nieuwe Veste is er onderwijs voor iedereen: de school is openbaar. In Coevorden aan de Van Heeckerenlaan en in Hardenberg aan de Piet Heinstraat. De onderwijstypen die De Nieuwe Veste aanbiedt zijn: praktijkonderwijs, beroepsgerichte leerwegen basis en kader, gemengde leerweg, theoretische leerweg, mavo, havo, atheneum, gymnasium en technasium.

Modern én goed onderwijs
Leren kan op allerlei manieren. De onderwijsmethoden op De Nieuwe Veste zijn modern. De landelijke ontwikkelingen worden gevolgd en soms loopt de school zelfs even voorop. De Nieuwe Veste ziet leren als een manier om talent van leerlingen te ontwikkelen. Dus worden leerlingen zoveel mogelijk uitgedaagd met spannende lessen en interessante opdrachten.

Aantrekkelijke werkgever
Wie wil dat medewerkers talenten van leerlingen ontwikkelen moet een goede werkgever zijn. De Nieuwe Veste biedt medewerkers diverse mogelijkheden en faciliteiten die de school niet alleen een goede, maar ook een aantrekkelijke werkgever maken. Voorbeelden zijn: verhuisvergoeding, goedkoper fitnessen, polisvoordelen, goedkoop reizen met de trein, vergoeding voor hulpmiddelen, onder aantrekkelijke voorwaarden studeren, salderingsregeling reiskosten woon- en werkverkeer. Net als leerlingen kunnen ook medewerkers zich volop ontwikkelen. De mening en vakkundige inbreng van medewerkers wordt gewaardeerd.
Iedere medewerker:
• neemt deel aan een competentieonderzoek en maakt een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP);
• heeft een jaarlijks POP/functioneringsgesprek met de eigen leidinggevende.

Andere pluspunten

  • Voor nieuwe docenten is er een speciaal begeleidingsprogramma;
  • De Nieuwe Veste is een opleidingsschool.

De Nieuwe Veste werkt voortdurend aan haar aantrekkelijkheid als werkgever; om die te behouden en te versterken.

Als collega maak je deel uit van een sector of team en lever je je bijdrage aan de professionele cultuur. Dat betekent dat we van je verwachten dat je aanspreekbaar bent op je werk en gedrag, daarin verantwoordelijkheid neemt en verantwoording aflegt over wat je doet en ook anderen met wie je werkt, aanspreekt op ambities en gedrag.

Dat doen we in een open en transparante werkomgeving. Individueel en samen met je team richt je je zo op de ontwikkeling van de leerling. Je levert maatwerk, differentiatie en draagt bij aan de persoonsvorming van de leerling. Met deze houding en kwaliteiten werk je aan de vorming van kritische, zelfbewuste jongeren. Je bent daarbij in staat de brug te leggen tussen je vakkennis, je set van normen en waarden die zichtbaar zijn in je gedrag en die je ook uitdraagt in de wereld buiten het klaslokaal.

Wat wij verwachten:
betrokkenheid bij onze leerlingen en de school
affiniteit met de doelgroep
een flexibele instelling.

Wat wij vragen:
je bent interpersoonlijk competent
je bent pedagogisch competent
je bent vakinhoudelijk en didactisch competent
je kunt samenwerken binnen een team
je kunt samenwerken met anderen in je omgeving.

Wat wij bieden:
een fijne werksfeer en samenwerking met enthousiaste collega’s.


ONZE VACATURES

SECTOR VMBO COEVORDEN

Docent BV, 2e graad bevoegd, 0,73 fte LB 

De lessen worden gegeven in de onderbouw en bovenbouw VMBO. Het betreft een vervanging ivm ziekte.

De lessen zijn ingeroosterd op de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Het gaat om 19 lessen, waarvan er 16 lessen worden gegeven in de 1e t/m3e klas vmbo en 3 lessen worden gegeven in de Taalklas.


INFO
Voor informatie over de vacature kun je contact opnemen met de heer O. van Helden, sectordirecteur a.i. vmbo of de heer Sander Groen, teamcoördinator onderbouw vmbo
T:0524-593800.

Overige info
Voor overige informatie kun je ook contact opnemen met mevrouw A.H. Tump, personeelsconsulent.
T: 05240-593800.

De aanstelling vindt, plaats in een LB –functie conform de CAO VO 2018-2019.

Sollicitatie 
Jouw brief, voorzien van je CV,  kun je z.s.m. zenden via sollicitatie@sgdnv.nl.


SECTOR HAVO/VWO COEVORDEN

Docent Natuurkunde, 1 graad bevoegd, 0,5 fte ( ± 13 lsn) LC    

De lessen worden gegeven in de bovenbouw van de sector havo/vwo.

INFO
Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met mevrouw drs. G.W. Sulimma, sectordirecteur havo/vwo.
T: 0524-593800

Overige info 
Voor overige informatie kun je ook contact opnemen met mevrouw A.H. Tump, personeelsconsulent. Telefoonnummer: 05240-593800.

Aanstellingen vinden, tenzij anders vermeld, plaats in een LB –functie conform de CAO VO 2018-2019
Voor overige informatie kun je ook contact opnemen met mevrouw A.H. Tump, personeelsconsulent.
Telefoonnummer: 05240-593800.

Sollicitatie 
Jouw brief, voorzien van je CV,  kun je z.s.m. zenden via sollicitatie@sgdnv.nl.