De Nieuwe Veste als werkgever

Goed onderwijs met elkaar
Op de twee locaties van De Nieuwe Veste is er onderwijs voor iedereen: de school is openbaar. In Coevorden aan de Van Heeckerenlaan en in Hardenberg aan de Piet Heinstraat. De onderwijstypen die De Nieuwe Veste aanbiedt zijn: praktijkonderwijs, beroepsgerichte leerwegen basis en kader, gemengde leerweg, theoretische leerweg, mavo, havo, atheneum, gymnasium en technasium.

Modern én goed onderwijs
Leren kan op allerlei manieren. De onderwijsmethoden op De Nieuwe Veste zijn modern. De landelijke ontwikkelingen worden gevolgd en soms loopt de school zelfs even voorop. De Nieuwe Veste ziet leren als een manier om talent van leerlingen te ontwikkelen. Dus worden leerlingen zoveel mogelijk uitgedaagd met spannende lessen en interessante opdrachten.

Aantrekkelijke werkgever
Wie wil dat medewerkers talenten van leerlingen ontwikkelen moet een goede werkgever zijn. De Nieuwe Veste biedt medewerkers diverse mogelijkheden en faciliteiten die de school niet alleen een goede, maar ook een aantrekkelijke werkgever maken. Voorbeelden zijn: verhuisvergoeding, goedkoper fitnessen, polisvoordelen, goedkoop reizen met de trein, vergoeding voor hulpmiddelen, onder aantrekkelijke voorwaarden studeren, salderingsregeling reiskosten woon- en werkverkeer. Net als leerlingen kunnen ook medewerkers zich volop ontwikkelen. De mening en vakkundige inbreng van medewerkers wordt gewaardeerd.
Iedere medewerker:
• neemt deel aan een competentieonderzoek en maakt een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP);
• heeft een jaarlijks POP/functioneringsgesprek met de eigen leidinggevende.

Andere pluspunten

  • Voor nieuwe docenten is er een speciaal begeleidingsprogramma;
  • De Nieuwe Veste is een opleidingsschool.

De Nieuwe Veste werkt voortdurend aan haar aantrekkelijkheid als werkgever; om die te behouden en te versterken.

Vacature Lid Raad van Toezicht

Op De Nieuwe Veste, regionale scholengemeenschap voor openbaar voortgezet onderwijs, staat de ontwikkeling van de leerling centraal; iedere leerling kan zijn talent optimaal ontwikkelen. De school, ongeveer 1900 leerlingen, heeft locaties in Coevorden en Hardenberg, en is verdeeld in drie sectoren: PrO/vmbo, havo/vwo en Hardenberg. Speerpunten zijn goed, uitdagend en inspirerend onderwijs met aandacht voor maatwerk en kwaliteit, normen, waarden, culturele ontwikkeling en de verbinding tussen school, thuis en (leef)omgeving.

De Nieuwe Veste kent een éénhoofdig College van Bestuur en een actieve en betrokken Raad van Toezicht.
Wij zoeken 


Lid Raad van Toezicht
Strateeg met ervaring in het sociaal domein

Uw rol
De RvT wil binnen de grenzen van de eigen toezichthoudende rol het bestuur ondersteunen en versterken, waar mogelijk de belangen van de school in de regio behartigen en de positieve beeldvorming helpen vergroten. Door uw onafhankelijke visie realiseert u mede een professioneel werkende RvT. Uw bijdrage bevordert het werken aan een succesvolle toekomst van de school. Kwaliteitsbewustzijn, innovatie, verbreding, allianties en grotere efficiency zijn nodig om dit doel te bereiken. U reflecteert met de overige leden en met het bestuur op het gevoerde beleid.

Gevraagd
U wilt met uw kennis van en ervaring in het omgaan met strategische vraagstukken in het sociaal domein de Raad van Toezicht versterken. U heeft aantoonbare bestuurlijke kennis en/of ervaring als adviseur of leidinggevende in complexe organisaties op strategisch niveau. U bent cultureel-maatschappelijk betrokken en steunt, indien mogelijk, op een uitgebreid relevant netwerk. U kent de basisvoorwaarden van good governance en u hebt affiniteit met het ontwikkelen van eigentijdse onderwijsvormen en –modellen die kwaliteit garanderen en ook in krimpsituaties stand houden.

Geboden
Een leuke, actieve en goed geoutilleerde openbare school met een goede naam, een professioneel team, een prettige sfeer en korte communicatielijnen. Een ambitieuze organisatie met een open en eerlijke verantwoordingscultuur.  Een inhoudelijk zeer interessante rol waarin u al uw kennis en expertise kwijt kunt.

Is uw interesse gewekt?
Mail uw motivatiebrief en CV vóór 06-05-2019 naar: n.akhavin@sgdnv.nl.

Informatie bij de voorzitter Raad van Toezicht de heer Johannink, telefoonnummer: 0655335111.

De gesprekken vinden plaats op 27-05-2019.