Op De Nieuwe Veste kun je met het Anglia excellentieprogramma je kennis van het Engels vergroten. Dat helpt je enorm bij een stage in het buitenland, tijdens een vakantie of bij een vervolgstudie. Anglia is er voor alle leerlingen van De Nieuwe Veste.

Iedere deelnemer heeft een eigen motivatie voor deelname aan Anglia; je start op je eigen niveau en kunt vervolgens steeds een stapje verder komen. 

Anglia is een excellentieprogramma; de leerling volgt de Anglialessen bij een vakdocent Engels. Deze lessen vallen buiten het normale lesrooster. Meedoen is vrijwillig.

Aanmelding
Zo kun jij je aanmelden voor Anglia: 

  • persoonlijk bij mevrouw Wiebing in lokaal 217
  • via de mail bij mevrouw Wiebing: n.wiebing@sgdnv.nl

Test
Na je aanmelding maak je een Placement Test maken om te kijken op welk niveau je kunt instromen.
Alle eerste klas leerlingen maken eerst een Placement Test in de klas.

Er zijn acht niveaus waarop je kunt starten:
Primary A1
Preliminary A1
Elementary A2
Pre-intermediate A2
Intermediate B1
Advanced B2
Proficiency C1
Masters C2

Als je besluit mee te doen vul je een inschrijfformulier in dat je inlevert bij mevrouw Wiebing.
Samen spreek je een dag af waarop je de lessen gaat volgen. 
De Angliales wordt tweewekelijks gegeven.

Gratis
De Angliales is gratis, voor het examen wordt een bijdrage gevraagd. 

Examen en examenbijdrage
EĆ©n keer per jaar kun je deelnemen aan het examen. De examens worden in Engeland nagekeken.
Slaag je voor dit examen dan krijg je tijdens een feestelijke bijeenkomst je certificaat uitgereikt.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze Angliacoƶrdinator, mevrouw Wiebing:  n.wiebing@sgdnv.nl

Angliasite
Kijk ook op www.anglia.nl.