Onderwijs

Iedereen is ergens goed in. Dat wat je het beste kunt, doe je bij ons op het praktijkonderwijs, de kader- of basisberoepsgerichte leerweg, de gemengde leerweg, de mavo, de havo, het atheneum, het gymnasium of het technasium. Als jij ook op een andere manier wilt uitblinken, kun je overleggen met je mentor of daar ook binnen schooltijd een mogelijkheid voor is. Met een extra vak misschien, of met een sport die je doet of een hobby.

PRO Coevorden
Het praktijkonderwijs is onderwijs op maat. De leerling leert in de praktijk zijn eigen mogelijkheden op het gebied van werken, wonen, vrije tijd en burgerschap.
Met het certificaat kan de leerling doorstromen naar werk in bijvoorbeeld de bouw, metaal, groen of zorg of naar een vervolgopleiding zoals de opleiding mbo niveau 1 AKA (arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent).

BB en KB (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg)  
De beroepsgerichte leerwegen bieden kleinschalig onderwijs aan alle leerlingen die praktisch bezig willen zijn. Daarbij zijn er mogelijkheden voor persoonlijke leerroutes. De lessen worden afgewisseld met (vak)excursies, projecten en stages. Een combinatie van leren en werken kan in het leerwerktraject.

NIEUW! In het derde leerjaar kiest een leerling zijn of haar profiel. De profielen op De Nieuwe Veste zijn:
D en P Dienstverlening en Producten (leren over beroepen en mogelijkheden)
PIE Produceren, Installeren, Energie (leren over installaties en producten)

E en O Economie en Ondernemen (leren over administratie, logistiek, commercie en secretarieel)
Z en W Zorg en Welzijn (leren over klantgericht, dienstverlenend en ondernemend zijn)

BWI Bouw, Wonen, Interieur (leren over samenwerken, specialisatie en beroepen in de fabriek, werkplaats of op kantoor)
HBR Horeca, Bakkerij en Recreatie (leren over brood- en banket, keuken en restaurant, organiseren en informeren)
Keuzedelen van M en T Mobiliteit en Transport (leren over vervoer)

Met het diploma kan de leerling verder in het mbo niveau 2 voor de basisberoepsgerichte leerweg en het mbo niveau 3 en 4 voor de kaderberoepsgerichte leerweg.

Mavo met bèta-mavo en gemengde leerweg
De mavo biedt algemene vorming met aandacht voor de verschillende vakken zoals de talen, aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde en biologie. In het eerste en tweede leerjaar werken de leerlingen veel aan hun opdrachten via de computer en tablet. Leerlingen kiezen na het tweede leerjaar voor de mbo-stroom of mavo+ of voor de gemengde leerweg. In het derde leerjaar zijn er stages.
Via het vak bèta-mavo werken leerlingen aan praktische opdrachten uit verschillende beroepssectoren. Leerlingen in de gemengde leerweg doen examen in de algemene vakken en een beroepsgericht vak. Met het mavo/gemengde leerweg-diploma kan de leerling verder in het mbo niveau 3 en 4. Of in de havo met het mavo-diploma.

Havo (met technasium)
De havo heeft algemene vakken waarvan leerlingen in het eerste en tweede leerjaar de basiskennis opdoen. Naast algemene vakken zoals Nederlands, Engels en wiskunde zijn er profielvakken zoals economie, biologie en natuurkunde. Leerlingen met een passie voor techniek kunnen kiezen voor het technasium. Het technasium verbindt denken met doen. In de technasiumwerkplaats werken leerlingen vrijuit aan hun onderzoek of ontwerp.
In het derde leerjaar is er verdieping van de verschillende vakken en er is een stage. Met het diploma kan de leerling verder in het hbo.

Atheneum en gymnasium (met technasium)
Het atheneum en gymnasium hebben algemene vakken waarvan leerlingen in het eerste en tweede leerjaar de basiskennis opdoen. In het gymnasium is er Latijn in het eerste leerjaar en Grieks vanaf het tweede leerjaar. Naast algemene vakken in atheneum en gymnasium zoals Nederlands, Engels en wiskunde zijn er profielvakken zoals economie, biologie en natuurkunde. Leerlingen met een passie voor techniek kunnen kiezen voor het technasium. Het technasium verbindt denken met doen. In de technasiumwerkplaats werken leerlingen vrijuit aan hun onderzoek of ontwerp.
In het derde leerjaar is er verdieping van de verschillende vakken en er is een stage. Met het vwo- diploma kan de leerling verder naar de universiteit of in het hbo.

Wij horen horen en luisteren graag naar wat de leerling nog meer kan en leuk vindt. De Engelse taal misschien? Dan is er Anglia, voor meer Engelse les. Voor techniekfanaten is er het technasium. En verder kunnen onze leerlingen bijvoorbeeld extra sporten, goedkoper naar het theater en de film met een eigen cultuurkaart en meedoen aan een politieke jongerendag of een beroepenwedstrijd waar vaktalent getoond kan worden. Voor leerlingen met een talent op topniveau buiten school is er de talentregeling. Hiermee kunnen onze leerlingen hun talent blijven ontwikkelen en halen ze ook hun diploma.

In de school ontmoeten onze leerlingen elkaar in hetzelfde gebouw. Daarbinnen is er de eigen afdeling waar iedereen elkaar goed kent. De docenten en begeleiders kennen de en helpen waar nodig.

iPads? Jazeker! En meer!   
Een iPad is heel handig om snel informatie te vinden. Daarom gebruiken we tablets tijdens de lessen. En we hebben meer: een leerplein havo voor huiswerk maken, de technasiumwerkplaats, excursies in binnen- en buitenland, stages in de buurt, het project leerlingen voor leerlingen waarbij oudere leerlingen met de vakdocent via filmpjes vaak gestelde vragen beantwoorden en zelfs een eigen schoolradio! 

Doe maar gezond
Bij ons kun je geen snoep en chips kopen. Dat lijkt misschien saai, maar onze leerlingen vinden inmiddels van niet. In onze schoolzaal maken de mensen in de keuken graag een broodje gezond met een heerlijke smoothie. Gezonder eten zorgt voor een fit gevoel.  

Ondersteuning
Een leerling staat er niet alleen voor. De eigen mentor, leerlingbegeleider en decaan zorgen voor de persoonlijke begeleiding van iedere leerling. Als het nodig is zijn er extra vaklessen, maar ook is er begeleiding voor leerlingen met bijvoorbeeld dyslexie en spellingproblemen. De trainingen worden gegeven door speciaal opgeleide docenten. Leerwegondersteuning is er voor leerlingen die structureel meer (individuele) aandacht nodig hebben. Iedere leerling moet de juiste keuze kunnen maken voor een goede toekomst. Daarom is er vanaf het eerste leerjaar loopbaanoriëntatie en –begeleiding en zijn er beroependoedagen en beroepenmarkten.

Ouders doen mee
De mening en ideeën van ouders horen wij graag. Dat kan heel actief als klassenouder of als lid van de ouderraad. Iedere vier jaar is er een enquête onder de ouders. De resultaten geven aan hoe goed wij het doen en waar verbetering nodig is.