VMBO: Beroepsgerichte leerweg basis en kader 
De beroepsgerichte leerwegen bieden kleinschalig onderwijs aan alle leerlingen die praktisch bezig willen zijn. Daarbij zijn er mogelijkheden voor persoonlijke leerroutes. De lessen worden afgewisseld met (vak)excursies, projecten en stages. Een combinatie van leren en werken kan in het leerwerktraject.

In het derde leerjaar kiest een leerling zijn of haar profiel. De profielen die wij kunnen aanbieden - bij voldoende aanmeldingen- zijn:

D en P Dienstverlening en Producten (leren over beroepen en mogelijkheden)
PIE Produceren, Installeren, Energie (leren over installaties en producten)
Z en W Zorg en Welzijn (leren over klantgericht, dienstverlenend en ondernemend zijn)
BWI Bouw, Wonen, Interieur (leren over samenwerken, specialisatie en beroepen in de fabriek, werkplaats of op kantoor)

Met het diploma kan de leerling verder in het mbo niveau 2 voor de basisberoepsgerichte leerweg en het mbo niveau 3 en 4 voor de kaderberoepsgerichte leerweg.