Onderwijs
 

Dakpanklassen
In leerjaar 1 en 2 worden de niveaus gecombineerd in dakplanklassen. Wij hebben:

  • bk-klassen (voor leerlingen met een vmbo basis- en kaderadvies)
  • km-klassen (voor leerlingen met een kader- en mavoadvies)
  • mh-klassen (voor leerlingen met mavo- en havoadvies)
  • hv-klassen (voor leerlingen met een havo- en vwo-advies)

Pas na het tweede leerjaar wordt de keuze gemaakt voor basis, kader, gemengde leerweg, mavo, havo of atheneum.

Thuiswerkvrij onderwijs
Ons onderwijs is thuiswerkvrij. Tijdens de instructie krijg de leerling uitleg over de theorie van de vakdocent. Door deze uitleg weet de leerling precies welke flexlessen ingepland moeten worden. Een flexles is gevuld met verlengde instructie, opdrachten maken en toetsen leren. De vakdocent geeft in de flexles antwoord op vragen.

Gezonde school
Bij ons kun je geen snoep of chips kopen. Dat lijkt saai, maar onze leerlingen vinden inmiddels van niet. In onze schoolzaal makde medewerkers in de keuken graag een broodje gezond of een heerlijke smoothie voor je klaar. Gezonder eten zorgt voor een fit gevoel!

Sport en Bewegen
Onze lessen lichamelijke opvoeding worden gegeven door enthousaiste en vakbekwame docenten. Leerlingen kunnen kennismaken met verschillende sporten en we organiseren en doen mee aan verschillende sportactiviteiten.

Vmbo: profiel Dienstverlening & Producten (D&P)
Het gloednieuwe vmbo profiel Dienstverlening & Producten zet in op 21st Century Skills die in alle beroepen van pas komen. Deze brede actuele opleiding draait om communicatie, samenwerking, creativiteit, onderzoeken en ICT. Op onze locatie kunnen onze vmbo-leerlingen (basis, kader en gemengde leerweg) kiezen voor dit profiel. 

Mavo
De mavo biedt algemene vorming met aandacht voor de verschillende vakken zoals de talen, aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde en biologie. Leerlingen kunnen na het tweede leerjaar kiezen voor de reguliere mavo of de gemengde leerweg.

Havo
De havo heeft algemene vakken waarvan leerlingen in het eerste en tweede leerjaar de basiskennis opdoen. Naast algemene vakken zoals Nederlands, Engels en wiskunde zijn er profielvakken zoals economie, biologie en natuurkunde.

Vwo (atheneum)
Het atheneum heeft algemene vakken waarvan leerlingen in het eerste en tweede leerjaar de basiskennis opdoen. Naast algemene vakken zoals Nederlands, Engels en wiskunde zijn er profielvakken zoals economie, biologie en natuurkunde. Op onze locatie kan de leerling door tot en met het vijfde leerjaar.