Ouderraad

Ouders hebben een stem in de ouderraad. De locatie Piet Heinstraat heeft een eigen ouderraad.  Tijdens deze vergaderingen komen allerlei zaken aan de orde die ouders en leerlingen bezighouden. In november en april worden de klassenouders van klas 1 en 2 uitgenodigd voor een terugkoppeling van desbetreffende klassen aan een afvaardiging van de ouderraad en team van school. Tijdens deze bijeenkomsten komen o.a. de door de klassenouders uitgevoerde belrondes aan de orde.

De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders van leerlingen uit de onder-en bovenbouw en is een overlegorgaan tussen ouders en de school. De ouderraad vergadert gemiddeld zes maal per jaar in het schoolgebouw samen met de sectordirecteur die als adviserend lid aanwezig is.

Wat doet de ouderraad? 

  • De ouderraad is er in eerste instantie voor de ouders en fungeert ook als aanspreekpunt voor ouders.(*1)
  • De ouderraad helpt mee in het halen van doelstellingen van de school en wordt vaak om advies gevraagd over bepaalde aspecten. Ook geeft de ouderraad desgevraagd advies aan de school over diverse zaken.
  • De ouderraad vergadert minimaal zes maal per jaar met de sectordirecteur en organiseert een jaarlijkse ouderavond. Tijdens zo’n ouderavond wordt er veelal door externe deskundigen uitgebreid ingegaan op diverse aspecten zoals omgaan met social media, verslaving, pubergedrag etc. Alle ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging.
  • De ouderraad organiseert of ondersteunt bij diverse activiteiten als aanvulling op het onderwijs in de school. Denk hierbij aan de diploma-uitreiking, ouderavonden etc.
  • De ouderraad staat in nauw contact met de ouderraad van de Nieuwe Veste Coevorden en de medezeggenschapsraad (MR).
  • Indien nodig, kan de ouderraad bemiddelen tussen u en de school, advies geven en eventueel doorsturen naar de juiste instanties of personen binnen de school.

Vrijwillige ouderbijdrage
Binnen de ouderraad kunnen diverse activiteiten opgezet worden die bekostigd worden uit de vrijwillige ouderbijdrage. Afgelopen jaar mochten wij de leerlingen een prachtige groepsfoto aanbieding als herinnering aan het schooljaar. Ook de jaren ervoor mochten wij iets blijvends aanbieden met hulp van uw bijdrage. Ook voor de komende jaren willen wij dit initiatief graag voortzetten en zijn uw hulp hierbij nodig.

Hoe doet u dat?
Via de school heeft u per mail eenmalig (bij aanvang van uw kind op deze school) een gebruikersnaam en inlogcode ontvangen van IDEALNET. In deze betaalomgeving kunt u de schoolkosten voldoen, maar ook de bijdrage voor de ouderraad aanvinken. Als u deze aanvinkt, wordt dat bedrag bij ons gestort en kunnen wij de extra activiteiten blijven doen.

Wilt u ook eens een mening over iets waarmee u te maken hebt horen en advies krijgen van andere ouders, of wilt u een keer een vergadering bijwonen dan kunt u contact opnemen met de ouderraad via ons mailadres: ouderraad@sgdnv.nl

Algemeen

Ouderraad Piet Heinstraat  

mevr. W. Schonewille voorzitter 
mevr. I. Hospers secretaris 
dhr. H. Veurinkpennigmeester                                                                                               


Algemeen lid:
Mevr. B. Magrië
Mevr. M.J. Hellendoorn
Dhr. R. Alfring
Mevr. M. Niewold 

Adviserend lid:
Dhr. E. Lippold

Klik hier voor het overzicht van de ouderraad met bijbehorende contactgegevens.

Notulen Ouderraad 2017-2018
Notulen Ouderraad 19 april 2018.pdf
Notulen Ouderraad 1 februari 2018.pdf
Notulen Ouderraad 11 januari 2018.pdf
Notulen Ouderraad 5 oktober 2017.pdf

Klassenouders

Op donderdag 16 november 2017 vindt de bijeenkomst van klassenouders met de ouderraad en de locatieleiding plaats. De klassenouders zullen voorafgaand aan deze bijeenkomst de ouders van hun klas telefonisch of per e-mail benaderen.

Naar aanleiding van de vorige belronde is er een verslag opgesteld.

Terugkoppeling belronde april 2018.pdf
Terugkoppeling belronde november 2017.pdf

 

Klassenouders 2017-2018 klas 1, 2 en 3

Klas

 

Klassenouders

Email adres

1 bk

moeder van Tjeerd Rillmann
moeder van Niels Schipper

Mw. J. Boers,
Mw. L. van Leussen

janetboers@hotmail.com
elly.parfum@hotmail.com

1 km

moeder van Marèl Schepers
moeder van Marit Reints

Mw. H. Schepers
Mw. A. Reinders

Schepers.hjh@gmail.com
alita.reinders@outlook.com

1 mh

vader van Gino de Groot
moeder van Tamara Scholten
moeder van Alain Niewold

Dhr. J. de Ruiter
Marleen Benjamins
Mw. M.  Niewold

jojobegi@telfort.nl
alfredscholten71@gmail.com
mhniewold@online.nl

1 hv1

moeder van Hernan van Haarst
moeder van Stan Hudepohl

Mw. J. van Haarst
Mw. Hudepohl

mjvanhaarst@gmail.com
ellenfrankenvolmerink@hetnet.nl

1 hv2

moeder van Rosalie Brunink
moeder van Babet Hilbink

Mw. A. Brunink
Mw. M. Smit

astrid@brunink.nl
marionsmit244@hotmail.com

2 bk

moeder van Mandy Meijerink
vader van David Oldeman

Mw. M. Kroesen
Dhr. M. Oldeman

dimdreamer@hotmail.com
m.oldeman@outlook.com

2 km

moeder van Justin Makkinga
vader van Jadzia Herbrink

Mw. W. Makkinga
Dhr. J. Herbrink

j.w.makkinga@zonnet.nl
joash@herbrink.net

2 mh

moeder van Sem Alfring
moeder van Anisa Haruna

Mw. A. Alfring
Mw. M. Teiwes

Familiealfring@gmail.com
Maroesja_3@hotmail.com

2 mhv

moeder van Kevin Dijk
moeder van Sarah Salomons

Mw. W. Dubbink
Mw. W. Salomons

wilmad2508@hotmail.com
wilna.salomons@hotmail.com

2 hv

moeder van Jesper Oskam
moeder van Mika Verbeek

Mw. J. Oskam
Mw. C. Zwiers

oskam@home.nl
twverbeek@home.nl

3 bk

moeder van Myrthe Hospers

Mw. I. Hospers

tonnie.hospers@zonnet.nl

3 gl

 

 

 

3 m

 

 

 

3 hv

moeder van Olivier Knuver

Mw. M. Finkers

mgfinkers@gmail.com