Is uw kind niet op school?
Onze medewerkers van Time-Out behoren dit te weten.

Met ingang van 5 maart 2018 is dit de werkwijze om uw kind absent te melden:Uw kind wordt ziek op school  
Uw kind meldt zich bij Time-Out.
De medewerker overlegt of uw kind zelfstandig naar huis kan.
Als uw kind zelf naar huis kan, belt u met de school voor de melding dat uw kind veilig thuis is:
telefoon 0524 593800.

De betermelding kan telefonisch of met een briefje van Time-Out:
Bellen ’s ochtends tussen 08.00 en 09.00 uur, telefoon 0524 593800.
Kies in het keuzemenu voor 1 (Time-Out).