Gratis, maar niet voor niks

Bekijk onze film over de schoolkostenbijdragen.

Voortgezet onderwijs in Nederland is voor iedere leerling (en ouder) gratis.  Toch vragen we om een bijdrage. Waarom eigenlijk? 

De vrijwillige bijdrage wordt gevraagd voor activiteiten en/of voorzieningen waar de school geen vergoeding van de overheid voor krijgt. Wij vinden ze daarentegen heel belangrijk en zelfs onmisbaar.  In het verhaal hieronder zijn dit de ‘schoolkosten 3’. 

Wij maken onderscheid tussen drie soorten schoolkosten:

Schoolkosten 1, 2 en 3
Schoolkosten 1: gratis voor ouders/verzorgers
Hieronder vallen: leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, examentrainingen en –bundels, eigen leermateriaal van de school en bijbehorende cd’s en dvd’s, gelicentieerd digitaal lesmateriaal.

Schoolkosten 2: kosten voor rekening van ouders
Hieronder vallen zaken als een rekenmachine en vakkleding.
Als een ouder deze kosten niet betaalt aan de school, is het aan de ouder zelf de aanschaf te doen.

Schoolkosten 3: met een vrijwillige bijdrage voor ouders/verzorgers
Hieronder vallen: excursies, technasium vanaf 2 havo/vwo, cultuurprogramma met Cultuurkaart van CJP, activiteiten van de ouderraad en verschillende specifieke activiteiten per opleiding en leerjaar.
Als een ouder deze kosten niet betaalt aan de school, is het aan de school een alternatief aan te bieden, bijvoorbeeld als het om een excursie gaat.

Goed om te weten
De vrijwillige bijdrage die gevraagd wordt, wordt volledig besteed aan de omschreven activiteit of de omschreven zaak. Alle items van schoolkosten 3 zijn mogelijk dankzij de vrijwillige bijdrage. Ze zouden anders niet op dezelfde manier georganiseerd en geregeld kunnen worden.   
  
Schoolkosten 1, 2 en 3 van De Nieuwe Veste
De soort schoolkosten 1 wordt door de overheid vergoed, de soort schoolkosten 2 en 3 is per leerjaar en afdeling verschillend.

De bedragen per opleiding en leerjaar voor schooljaar 2017-2018 zijn:
sector Hardenberg, klik hier
sector Beroepsgerichte Leerwegen en Praktijkonderwijs, klik hier
sector Mavo Havo Vwo, klik hier

Uitleg bij schoolkosten 1 (zaken die door de overheid worden vergoed)
De soort schoolkosten 1 wordt door de overheid vergoed. Daaronder vallen: leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, examentrainingen en –bundels, eigen leermateriaal van de school en bijbehorende cd’s en dvd’s, gelicentieerd digitaal lesmateriaal.

Uitleg bij schoolkosten 2 (zaken die u aanschaft via school of die u zelf aanschaft)

 • grafische rekenmachine TI-84 PLUS CE-T vanaf 4 havo en 4 vwo
 • vakkleding voor BGL leerjaar 3 (PIE / BWI / HBR) en leerjaar 4 (technologie en commercie)

Korte toelichting per onderdeel
grafische rekenmachine TI-84 PLUS CE-T vanaf 4 havo en 4 vwo
In het vierde leerjaar havo en vwo is bij het vak wiskunde de aanschaf en het gebruik van een grafische rekenmachine, Texas instruments TI-84 PLUS CE-T, nodig.
U ontvangt bericht of u een grafische rekenmachine via school wilt aanschaffen. Als u aangeeft dit te willen, kunt u het gevraagde bedrag betalen.
Als u niet via school een rekenmachine aanschaft, dient u dit zelf te doen.

vakkleding voor BGL leerjaar 3 (PIE / BWI / HBR) en  leerjaar 4 (technologie en commercie)
In het derde leerjaar PIE / BWI / HBR en vierde leerjaar Technologie & Commercie (bgl BB en KB) gelden er voor de praktijklessen veiligheidsvoorschriften waarvoor de volgende vakkleding nodig is: werkschoenen, werkbroek, shirt, koksbuis, koksmuts. 
U ontvangt bericht of u de vakkleding via school wilt aanschaffen. Als u aangeeft dit te willen, kunt u het gevraagde bedrag betalen. Als u niet via school de vakkleding aanschaft, dient u dit zelf te doen.

Uitleg bij schoolkosten 3 (zaken waar een vrijwillige bijdrage voor wordt gevraagd)

Voor alle zeven items hieronder wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Goed om te weten is, dat deze bijdrage volledig wordt besteed aan de bijbehorende activiteit of de zaak. Alle items van schoolkosten 3 zijn mogelijk dankzij deze vrijwillige bijdrage van ouders/verzorgers. Ze zouden anders niet op dezelfde manier georganiseerd of geregeld kunnen worden.
Daarna volgen twee items waarvoor de keuze vrijwillig is, maar als voor het item is gekozen, ontstaat een betalingsverplichting. 

Er zijn zeven items voor alle ouders/verzorgers en items die horen bij een opleiding en/of leerjaar. Deze items zijn:     

 • iPad
 • eendaagse excursies (inclusief kennismakingskamp bgl klas 1 en mavo klas 3)
 • meerdaagse excursies
 • cultuurprogramma met Cultuurkaart van CJP
 • activiteiten ouderraad
 • materiaalbenodigheden                  
 • verschillende specifieke activiteiten per opleiding en leerjaar

Korte toelichting per item

iPad

Voor informatie over de iPad klik hier 

Eendaagse excursies
Even geen les in een lokaal, maar erop uit voor een excursie. Deze afwisseling is altijd welkom. Een excursie is niet alleen gezellig, maar ook leerzaam. Iedere afdeling organiseert eigen excursies die van tevoren goed voorbereid worden met een duidelijk programma.  

Een aantal weken voordat een excursie plaatsvindt, ontvangt u bericht met informatie over de excursie met daarbij de kosten. Wij gaan ervan uit dat ieder kind meegaat. Is dit niet het geval, dan kunt u dit aangeven. Binnen 7 werkdagen ontvangt u een mailbericht met informatie over de betaling.
Als u aangeeft dat uw kind niet meegaat en u daarom de bijdrage niet betaalt, is uw kind niet vrij. De school zorgt voor een alternatief programma.

Meerdaagse excursies
Een excursie is niet alleen een ontspannend uitje, maar levert ook tal van leermomenten op. De mix van gezellig en wat opsteken blijkt een goede combinatie. De meerdaagse excursie levert een onvergetelijke ervaring op! Iedere afdeling organiseert eigen excursies die van tevoren goed voorbereid worden met een duidelijk programma.  

Voor een meerdaagse excursie kan worden gespaard. U ontvangt bericht voor de betaling van het spaarbedrag voor een meerdaagse excursie. U bepaalt zelf of u hieraan mee wilt doen.
U ontvangt bericht met informatie over de meerdaagse excursie. U geeft zelf aan of uw kind meegaat. Na aanmelding ontvangt u een mailbericht met informatie over de betaling en de nog openstaande kosten (is afhankelijk van de reissom en wat u al betaald heeft via het spaarbedrag).
Wanneer uw kind niet deelneemt aan de meerdaagse excursie en tijdig is afgemeld, ontvangt u het reeds gespaarde bedrag terug.
Let op: voor de meerdaagse excursie in leerjaar 4 havo en 4 vwo geldt dat u uw kind in het derde leerjaar opgeeft.
Als u aangeeft dat uw kind niet meegaat en u de bijdrage niet betaalt, is uw kind niet vrij. De school zorgt voor een alternatief programma.

Cultuurprogramma met Cultuurkaart van CJP
Cultuur is belangrijk. Het betekent voor iedereen wel iets. Cultuur is overal om ons heen. 
Daarom ontvangt iedere leerling via de mentor een eigen cultuurkaart van het CJP.  Met deze kaart kan de leerling aantrekkelijke voordelen krijgen. Op voorstellingen en exposities, maar ook bij modewinkels. Op de website CJP.nl is alles hierover te vinden.
Ouders krijgen, van het CJP, een brief via de leerling met informatie over het gebruik en de vele voordelen van de Cultuurkaart. 

Dankzij de Cultuurkaart kunnen leerlingen ook nog eens genieten van een breed en aantrekkelijk cultureel aanbod. Een greep uit alle culturele activiteiten: Cult Clashdagen, excursie Westerbork, themadagen Middeleeuwen, theatervoorstellingen, workshops Cultuurhuis Kasteel op 3, Podiumavond, gastlessen, entreegelden musea, schrijvers in de klas.

Voor het hele cultuurprogramma wordt een bijdrage gevraagd. U ontvangt bericht hoe u deze kunt voldoen.

Activiteiten ouderraad
De ouderraad zet zich in voor leerlingen én ouders. Alle ouders worden uitgenodigd voor de jaarlijkse ouderavond waar vaak een actueel thema op een leuke manier centraal staat. Op diverse belangrijke momenten speelt de ouderraad een rol: tijdens de infoavonden en open dag, bij schoolfeesten en diploma-uitreikingen. Als het nodig is, draagt de ouderraad financieel bij aan extra’s voor leerlingen zoals schoolshirts en groepsfoto’s.

Voor meer informatie over:
de ouderraad Coevorden klik hier 
de ouderraad Hardenberg  klik hier 

De ouderraad vraagt voor haar activiteiten een bijdrage. U ontvangt bericht hoe u de bijdrage kunt voldoen.

Activiteiten voor iedereen
Ieder schooljaar zijn er activiteiten waar leerlingen aan meedoen en die veel plezier opleveren. Zoals bijvoorbeeld de gedichtenwedstrijd, de kerstactiviteitendag en de laatste schooldag.
Voor de organisatie van activiteiten voor iedereen wordt een bijdrage gevraagd. U krijgt bericht hoe u deze bijdrage kunt voldoen.

Kopieerkosten lesmateriaal
Voor de lessen is het regelmatig nodig kopieën te maken. Voor toetsen en extra lesmateriaal die bij het vak horen, maar ook voor programmaboekjes die leerlingen krijgen en gebruiken voor projecten en excursies.
Voor deze kopieerkosten wordt een bijdrage gevraagd. U ontvangt bericht hoe u deze bijdrage kunt voldoen.

Materiaalbenodigdheden
Alle leerlingen maken gebruik van spullen die aanwezig zijn. Dat kan verf zijn, een hamer of een zaag. Of een (chemische) stof om een proefje mee te doen.
De bijdrage voor materiaalbenodigdheden wordt besteed aan de praktijkvakken en creatieve vakken. U ontvangt bericht hoe u de bijdrage kunt voldoen.  

Bibliotheek
De bibliotheek is gevuld met actueel lesmateriaal zoals boeken en tijdschriften. Leerlingen kunnen met hun schoolpas materiaal lenen tijdens de openingstijden. Om het aanbod in de bibliotheek actueel te houden, wordt een bijdrage gevraagd. U ontvangt bericht hoe u deze bijdrage kunt voldoen.

Collectieve verzekeringen
Ook de school heeft zich verzekerd, voor het geval dat. Voor alle leerlingen is er een collectieve ongevallenverzekering, een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en voor excursies een reis- en annuleringsverzekering.

Voor deze verzekeringen wordt een bijdrage gevraagd. U ontvangt bericht hoe u deze bijdrage kunt voldoen.

Specifieke activiteiten en zaken per opleiding en leerjaar 
Voor de verschillende opleidingen en leerjaren zijn er activiteiten en zaken die zorgen voor een plezierige en leerzame schooltijd. De bijdragen die hiervoor gevraagd worden, vindt u in uw eigen overzicht in iDEALnet.nl. Met daarbij de omschrijving waar het bedrag aan wordt besteed.

Dit kunnen zijn: een tekenetui, de rekenmachine, sportdagen, de beroependoedag, de beroepen-/opleidingenmanifestatie, projectdagen, de loopbaanoriëntatie, het materiaal voor praktijklessen, de bijdrage voor het decanaat, de Politieke Jongerendag, de vakexcursie lichamelijke opvoeding 4 havo en 4 vwo, het programma lichamelijke opvoeding 5 havo, de profielvoorlichting bètavakken Rijksuniversiteit Groningen en het Jaarboek als bijzondere blijvende herinnering voor eindexamenkandidaten.

Er zijn twee items die vrijwillig zijn, maar nadat het item is gekozen ontstaat een betalingsverplichting. Dit zijn de items:

 • Technasium vanaf 2 havo en 2 vwo
 • Kluisje Coevorden

Korte toelichting per item

Technasium vanaf 2 havo en 2 vwo
In het tweede leerjaar kunnen havo- en vwo-leerlingen kiezen voor technasiumonderwijs. Met het technasium hebben leerlingen een voorsprong in het vervolgonderwijs wanneer ze kiezen voor een technische vervolgopleiding: de opgedane technische kennis biedt voordelen die anderen niet hebben. 

Technasiumonderwijs vraagt om diverse investeringen in ICT. Ook zijn er regelmatig bedrijfsbezoeken, omdat de werkopdrachten van echte bedrijven komen. Leerlingen krijgen de kans mee te doen aan internationale wedstrijden zoals First Lego League en aan onderlinge wedstrijden zoals de Top-Award en Eureka-cup.

Vrijwillig, maar na keuze betalingsplichtig
De keuze voor technasiumonderwijs is vrijwillig, maar wie kiest voor het Technasium betaalt vanaf het tweede leerjaar een bijdrage voor bedrijfsbezoeken, investeringen in ICT, activiteiten, inschrijfgelden en vervoerskosten. U ontvangt bericht hoe u de bijdrage kunt voldoen.

Kluisje Coevorden
Iedere leerling kan een kluisje huren. Het geeft een rustig gevoel dat spullen die niet kwijt mogen raken, in een eigen eigen kluisje kunnen. Wie instemt met het huren van een kluisje krijgt een sleutel. Bij aanvang wordt voor deze sleutel een borg van € 5,00 gevraagd. Deze wordt na beëindiging van de huur teruggegeven aan de leerling.

Voor overeenkomst gebruik kluisje klik hier. 

Vrijwillig, maar na keuze betalingsplichtig
Het huren van een kluisje is vrijwillig maar wie een kluisje aanvraagt gaat akkoord met de betaling van het huurbedrag van € 10,00 per schooljaar. U krijgt bericht hoe u deze bijdrage kunt voldoen.
 

De betaling van de schoolkosten
Betaling van de schoolkosten gaat via iDEALnet.nl*. Daarmee kunt u veilig en snel alle schoolkosten bekijken, en regelen.
Wat zijn uw voordelen?

 • U heeft een duidelijke overzichtelijke gezinspagina voor alle schoolkosten met altijd een actueel overzicht
 • U kunt eigen keuzes maken: welke zaken via school aanschaffen of zelf aanschaffen en welke (vrijwillige) bijdragen wel of niet betalen
 • U betaalt gemakkelijk met een directe betaalmogelijkheid via iDeal (of u maakt het bedrag zelf over)
 • U kunt bij vragen gebruik maken van een gratis online en telefonische helpdesk.

Hoe kunt u inloggen?
De ouder die debiteur is, ontvangt eenmalig thuis een brief met informatie over hoe ingelogd kan worden bij iDEALnet.nl.

Instemming MR met bedragen 
De hoogte van de schoolkosten is door de directie vastgesteld. De oudergeleding van de MR heeft ingestemd met deze bedragen. De Nieuwe Veste heeft de ‘Gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs’ ondertekend en zet zich actief in voor beheersbare en transparante kosten voor ouders/verzorgers.

Kwijtscheldingsregeling schoolkosten
De school hanteert de volgende kwijtscheldingsregeling:
De school verleent onder de hieronder genoemde omstandigheden, op verzoek van de wettelijke vertegenwoordiger, gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de verschuldigde schoolkosten (uitgezonderd het spaarbedrag meerdaagse excursie):

 • Indien het gezinsinkomen aantoonbaar niet hoger is dan 110% van de voor de wettelijke vertegenwoordiger geldende bijstandsnorm;
 • Indien op de wettelijke vertegenwoordiger aantoonbaar de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard;
 • Indien anders aantoonbare financiële problemen zijn, dit ter beoordeling van de directie.

Indien u in aanmerking wenst te komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de schoolkosten, dan kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen met een document waaruit blijkt dat u aan één van de hierboven gestelde voorwaarden voldoet. U ontvangt altijd bericht of het verzoek gehonoreerd wordt. Uw verzoek stuurt u naar:
De Nieuwe Veste
t.a.v. mevrouw J. Veneman
Van Heeckerenlaan 2
7742 AB Coevorden

Gemeente Hardenberg heeft Sociaal Cultureel Fonds
Ouders/verzorgers met een minimuminkomen die woonachtig zijn in de gemeente Hardenberg, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming uit het Sociaal Cultureel Fonds. Hiermee kunt u de schoolkosten betalen. Om dit te regelen gaat u naar Sociaal Cultureel Fonds

Gemeente Emmen heeft Participatiewebshop 
Inwoners van de gemeente Emmen met een laag inkomen kunnen de schoolkosten (zoals excursies) van De Nieuwe Veste voldoen via het persoonlijk tegoed van de participatieregeling schoolgaande kinderen in de participatie webshop. Voor het overzicht in de webshop klik hier. De Nieuwe Veste is toegevoegd onder onderwijs/Locatie leverancier/Coevorden. Woont u in de gemeente Emmen en maakt u geen gebruik van de webshop, maar denkt u hiervoor wel in aanmerking te komen? Neemt u dan contact op met de gemeente Emmen, afdeling VR.    

Vragen?
Meest gestelde vragen over schoolkosten

Ik ben mijn inlogcodes voor iDEALnet kwijt.
Met vragen over inlogcodes of hoe in te loggen, kunt u contact opnemen met mevrouw Veneman, 0524 593800 of via mail j.veneman@sgdnv.nl

Ik weet niet hoe ik moet inloggen bij iDEALnet.
Met vragen over inlogcodes of hoe in te loggen, kunt u contact opnemen met mevrouw Veneman, 0524 593800 of via mail j.veneman@sgdnv.nl

Hoe weet ik dat er een betaling klaarstaat in iDEALnet?
U ontvangt een mailbericht welke betaling klaarstaat in iDEALnet.   

Krijg ik het reeds betaalde spaarbedrag terug als mijn kind niet deelneemt aan de meerdaagse excursie?
Wanneer u tijdig aangeeft dat uw kind niet meegaat met de meerdaagse excursie ontvangt u het reeds betaalde spaarbedrag terug.

Ben ik verplicht een vrijwillige bijdrage te betalen?
Het gaat om een vrijwillige bijdrage die u niet verplicht bent te betalen. Gevolg kan zijn dat een activiteit niet meer plaats kan vinden wanneer er niet voldoende financiële middelen voor zijn. Voor de bijdrage voor een excursie geldt, dat bij niet betalen uw kind niet meegaat. Er is dan een alternatief programma op school.

De huur van het kluisje is toch een vrijwillige bijdrage?
De huur van het kluisje valt onder schoolkosten 3 omdat het vrijwillig is om een kluisje te nemen. Neemt uw kind een kluisje dan bent u verplicht om de huur voor het kluisje te voldoen. Het bedrag voor de huur van het kluisje wordt via iDEALnet bij u in rekening gebracht. Het bedrag voor de borg van de kluissleutel heeft uw kind aan het begin van het schooljaar contant voldaan.

Als het antwoord op uw vraag hierboven niet bij staat, kunt u contact opnemen met de school, telefoonnummer 0524 593800.

*Als wij uw e-mailadres niet hebben, ontvangt u alle informatie via de post.