Coevorden Hardenberg
Coevorden
Coevorden Hardenberg
Coevorden Hardenberg

Uw kind aanmelden bij De Nieuwe Veste

Beste ouder(s), verzorger(s),

U gaat uw kind aanmelden bij De Nieuwe Veste.

Vragen?
Voor vragen over de aanmelding kunt u contact met ons opnemen:
Locatie Coevorden: w.scholten@sgdnv.nl

Of bel ons tijdens kantooruren op 0524 593800

Aanmeldingsformulier klas 1

Stap 1

Gegevens leerling
Achternaam niet of onjuist ingevuld
Roepnaam niet of onjuist ingevuld
Officiële achternaam wijkt af? niet of onjuist ingevuld
Officiële achternaam niet of onjuist ingevuld
Voorna(a)m(en) niet of onjuist ingevuld
Voorvoegsel(s) niet of onjuist ingevuld
Burgerservicenummer (BSN) niet of onjuist ingevuld
Geslacht niet of onjuist ingevuld
Geboortedatum niet of onjuist ingevuld
Geboorteplaats niet of onjuist ingevuld
Geboorteland niet of onjuist ingevuld
Nationaliteit niet of onjuist ingevuld
Straat niet of onjuist ingevuld
Huisnummer niet of onjuist ingevuld
Postcode niet of onjuist ingevuld
Woonplaats niet of onjuist ingevuld
Telefoon niet of onjuist ingevuld
Naam huidige basisschool niet of onjuist ingevuld
Plaats huidige basisschool niet of onjuist ingevuld
Eerste kind op De Nieuwe Veste? niet of onjuist ingevuld
Naam broer/zus niet of onjuist ingevuld
Gegevens ouder(s)
Ouder/voogd 1
niet of onjuist ingevuld
Kindrelatie niet of onjuist ingevuld
Achternaam niet of onjuist ingevuld
Voorletter(s) niet of onjuist ingevuld
Voorvoegsel(s) niet of onjuist ingevuld
Adres wijkt af van adres leerling niet of onjuist ingevuld
Straat niet of onjuist ingevuld
Huisnummer niet of onjuist ingevuld
Postcode niet of onjuist ingevuld
Woonplaats niet of onjuist ingevuld
Telefoon thuis niet of onjuist ingevuld
Telefoon mobiel niet of onjuist ingevuld
E-mailadres niet of onjuist ingevuld
Nationaliteit niet of onjuist ingevuld
Betalingsplichtige niet of onjuist ingevuld

niet of onjuist ingevuld
LET OP: * Het e-mailadres dat bij de betalingsplichtige staat wordt gebruikt voor alle communicatie naar ouders. Bij scheiding ontvangen beide ouders bericht en de betalingsplichtige ontvangt de informatie over IDEALnet.
niet of onjuist ingevuld
niet of onjuist ingevuld
Eventuele opmerkingen die relevant zijn voor de begeleiding van uw kind op school en/of de leerprestaties van uw kind
Opmerkingen ten aanzien van bijzondere gezinsomstandigheden (bv. contacten met hulpverleningsinstanties) niet of onjuist ingevuld
Opmerkingen met betrekking tot gezondheid (medicijngebruik?) of het gedrag van de leerling niet of onjuist ingevuld
De school moet hier op de volgende manier rekening mee houden niet of onjuist ingevuld
Ondertekenen

Ondergetekende wordt geacht op de hoogte te zijn van en te handelen conform de binnen De Nieuwe Veste geldende (gedrags)regels, waaronder de regels die vastgelegd zijn in de huisregels, het leerlingenstatuut en de gedragscode ICT van De Nieuwe Veste. De geldende (gedrags)regels staan op de website van de school (www.denieuweveste.nl) en worden regelmatig onder de aandacht gebracht.

niet of onjuist ingevuld

Ondergetekende verklaart, dat beide ouders (bij scheiding) toestemming geven voor het starten van de aanmeldingsprocedure op De Nieuwe Veste.

niet of onjuist ingevuld

U ontvangt een bevestiging als het aanmeldingsformulier in ons bezit is. In juni ontvangt u bericht over de definitieve aanmelding.

niet of onjuist ingevuld
niet of onjuist ingevuld