Coevorden Hardenberg
Coevorden
Coevorden Hardenberg
Coevorden Hardenberg

Actuele informatie over het coronavirus

Op deze plek geven wij actuele informatie over hoe wij omgaan met het coronavirus en de ontwikkelingen die er zijn. Onze leerlingen, hun ouders en onze medewerkers ontvangen de actuele informatie ook steeds via de mail.

Informatie GGD en RIVM  
Via de onderstaande links kom je bij de informatie van het RIVM en de GGD.
site GGD: https://www.ggddrenthe.nl/over-de-ggd/actueel/coronavirus/
RIVM: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

Update berichtgeving corona, 27 mei 16.30 uur

Aan alle leerlingen en ouders, 

Vanaf dinsdag 2 juni is de school open! Voor iedereen die een band heeft met de school is dat goed nieuws en ook belangrijk. 

Het is onze taak ervoor te zorgen dat iedereen zich in en om het schoolgebouw veilig kan voelen. Wij blijven daarom de coronarichtlijnen volgen, zodat iedereen met een vertrouwd gevoel in de school kan zijn: veiligheid en gezondheid krijgen voorrang. Vanuit deze gedachte hebben we jullie de invulling gemaild van het onderwijs tot aan de zomervakantie. 

En inmiddels zijn we met elkaar bezig over het onderwijs ná de zomervakantie, waarbij we nu uitgaan van een uitbreiding van het onderwijs fysiek in het schoolgebouw, in combinatie met gedeeltelijk onderwijs op afstand. We zullen ook leerlingen en ouders vragen mee te denken en te adviseren. Heb jij of heeft u hierin interesse? Laat het ons weten via info@sgdnv.nl (onder vermelding van klankbordgroep onderwijs augustus).

Actualiteit

 • De locaties in Coevorden en Hardenberg zijn vanaf 2 juni open voor alle leerlingen. De leerlingen en ouders hebben bericht gehad over de invulling van het onderwijs tot aan de zomervakantie;
 • Maandag 1 juni (pinkstermaandag) is een vrije dag;
 • Ouders hebben gereageerd op onze inventarisatie als het vervoer naar school echt niet lukt (uit het bericht van 20 mei). Aan de hand hiervan onderneemt de coördinator vervoer De Nieuwe Veste de actie die nodig is;
 • De gemeente Coevorden heeft ons laten weten dat er in ieder geval tot aan de zomervakantie gewerkt wordt aan de rotonde bij het station en daardoor is die plek beperkt toegankelijk voor verkeer; 
 • Voor Coevorden heeft GGD Drenthe ons laten weten dat leerlingen en medewerkers op basis van bepaalde criteria getest kunnen worden om snel te beoordelen of er sprake is van een besmetting. De criteria zijn te vinden op www.ggddrenthe.nl. De verwijzing en aanmelding loopt via de huisarts. Lukt dat niet, dan bellen met 0592-306300 (dagelijks tussen 08.00 en 17.00 uur). Voor Hardenberg is de informatie over testen door de GGD te vinden via deze link: https://www.ggdijsselland.nl/coronatest/.


Onderwijs

 • De leerlingen en ouders hebben bericht van de eigen sector/locatie ontvangen over het onderwijs tot aan de zomervakantie. Voor de klankbordgroep over het onderwijs ná de zomervakantie kunnen leerlingen en ouders zich aanmelden via info@sgdnv.nl onder vermelding van klankbordgroep onderwijs augustus;
 • Leerlingen uit het tweede leerjaar Coevorden nemen hun kluissleutel mee bij de eerste les die ze vanaf dinsdag 2 juni van hun mentor op school krijgen. Alle andere leerlingen locatie Coevorden en Hardenberg houden hun kluissleutel, uitgezonderd de examenleerlingen.


Onderwijs en examen

 • Op donderdag 4 juni worden de examenkandidaten locatie Coevorden en Hardenberg door hun mentor tussen 13.00 en 15.00 uur gebeld over de examenuitslag. De leerlingen komen niet op school. Indien nodig, zullen de mentor en de examenkandidaat afstemmen over het maken van resultaatverbeteringstoetsen;
 • De examenleerling krijgt bericht over het inleveren van de boeken en eventuele andere leermiddelen;
 • De kluissleutel kan de examenleerling inleveren bij de diploma-uitreiking. De examenleerling BB en KB Coevorden levert de kluissleutel eerder in bij de praktijkles op school;
 • We werken aan plannen voor een feestelijke en gedenkwaardige diploma-uitreiking. Iedere sector en locatie bekijkt wat er mogelijk is voor de eigen examenleerlingen. 
   

Vaste gegevens

 • Via het antwoordapparaat wordt verwezen naar het mailadres van de school: info@sgdnv.nl;
 • Nieuwsberichten verspreiden wij per mail aan onze leerlingen en ouders. Alle berichten zijn terug te vinden op de website van de school.


Met vriendelijke groet, 
De Nieuwe Veste


Update berichtgeving corona - 20 mei 2020, 15.30 uur

Aan alle leerlingen en ouders, 

Gisteren was er een compliment voor alle leerlingen en jongeren in de persconferentie van Mark Rutte. Wij sluiten ons daar graag bij aan! Ook deed hij een oproep aan jongeren om ideeën te delen. Hoe zal de nabije toekomst eruit kunnen zien?

Wij hebben met elkaar zorgvuldig nagedacht over het onderwijs vanaf 2 juni. Deze informatie gaat vandaag naar de leerlingen en ouders. 

Voor ons allemaal komen er een paar vrije dagen aan, geniet ervan! Volgende week zijn er op school herkansingen voor de examenleerlingen; we wensen jullie nog even heel veel succes met leren.

Actualiteit

 • De locaties in Coevorden en Hardenberg zijn tot 1 juni beperkt open voor examenleerlingen (voor herkansingen) en voor leerlingen in de opvang. 
 • Vanaf dinsdag 2 juni vervalt de beperkte openstelling. Hoe het onderwijs er na 2 juni voor alle leerlingen uitziet, zodat het veilig en verantwoord is, staat in het bericht van de eigen sector/locatie aan leerlingen en ouders;
 • Donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag), vrijdag 22 mei en maandag 1 juni (pinkstermaandag) zijn vrije dagen;
 • Voor leerlingen die naar school toe komen voor onderwijs is het advies alleen van het openbaar vervoer gebruik te maken als het echt niet anders kan. Reizen in spitsuren is voor leerlingen in principe niet toegestaan. De meeste leerlingen zullen op de fiets naar school komen. Leerlingen die meer dan 8 km bij de school vandaan wonen en die niet zelf voor vervoer kunnen zorgen, kunnen dit bij ons aangeven via: info@sgdnv.nl;
 • Voor Coevorden heeft GGD Drenthe ons laten weten dat leerlingen en medewerkers op basis van bepaalde criteria getest kunnen worden om snel te beoordelen of er sprake is van een besmetting. De criteria zijn te vinden op www.ggddrenthe.nl. De verwijzing en aanmelding loopt via de huisarts. Lukt dat niet, dan bellen met 0592-306300 (dagelijks tussen 08.00 en 17.00 uur). Voor Hardenberg is de informatie over testen door de GGD te vinden via deze link: https://www.ggdijsselland.nl/coronatest/;
 • De Universiteit Utrecht vraagt leerlingen en ouders mee te werken aan een nieuw internationaal onderzoek. Het is een onderzoek naar de manier waarop jongeren van 11-18 jaar en hun ouders met de corona-maatregelen omgaan: het #BlijfThuis onderzoek UU. Wie meedoet krijgt wekelijks een korte vragenlijst via de mail die 10-25 minuten duurt om in te vullen. Ga naar de vragenlijst via de volgende link: https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_55XoVCq7N0sJ1Ah. Of ga eerst voor meer informatie naar de projectpagina: https://www.uu.nl/onderzoek/orthopedagogiek-psychosociale-problemen/blijfthuis

 

Onderwijs

 • De leerlingen en ouders ontvangen vandaag bericht van de eigen sector/locatie over het onderwijs vanaf 2 juni. Voor de locatie Coevorden wordt daarbij ook informatie gegeven over de bevordering naar het volgende schooljaar, voor de locatie Hardenberg volgt deze informatie later.

 

Onderwijs en examen

 • Moet jij op de locatie in Coevorden zijn? Maak alleen gebruik van het openbaar vervoer als het echt niet anders kan. De gemeente Coevorden heeft ons laten weten dat er vanaf 18 mei acht weken lang gewerkt wordt aan de rotonde bij het station. De Van Heutszsingel en de Friesestraat zijn in die periode niet toegankelijk voor verkeer; de laatste halte van buslijn 26  is dan het station. Voor de overige lijnen (van en naar Schoonbeek) zullen ter hoogte van de Europaweg tijdelijke bushaltes worden ingericht; 
 • Op donderdag 4 juni worden de examenkandidaten locatie Coevorden en Hardenberg door hun mentor tussen 13.00 en 15.00 uur gebeld over de examenuitslag. De leerlingen komen niet op school. Indien nodig, zullen de mentor en de examenkandidaat afstemmen over het maken van resultaatverbeteringstoetsen;
 • We werken aan plannen voor een feestelijke en gedenkwaardige diploma-uitreiking. Volgende week laten we hierover meer weten.

 

Vaste gegevens

 • Via het antwoordapparaat wordt verwezen naar het mailadres van de school: info@sgdnv.nl;
 • Nieuwsberichten verspreiden wij per mail aan onze leerlingen en ouders. Alle berichten zijn terug te vinden op de website van de school;
 • De mentor zoekt actief contact met zijn mentorleerlingen om te informeren naar het welbevinden van de leerling; 
 • De vakdocent zoekt actief contact met de leerlingen om te informeren over huiswerk, eventuele toetsen en mogelijke vragen die er zijn over het vak;
 • In Somtoday staat wat er van leerlingen verwacht wordt. Leerlingen werken volgens het rooster in Somtoday aan de vakken.


Met vriendelijke groet, 
De Nieuwe Veste


Update berichtgeving corona - 14 mei 2020, 16:30 uur

Aan alle leerlingen en ouders, 

De locaties in Coevorden en Hardenberg zijn tot 1 juni beperkt open voor examenleerlingen, leerlingen in de opvang en medewerkers die voor deze leerlingen op school zijn. 

We merken dat alle corona-maatregelen goed lijken te werken, zoals de verschillende looproutes, handen wassen bij binnenkomst en overal 1.5 meter afstand houden. Leerlingen en medewerkers die verkouden of ziek zijn, blijven thuis. Voor alle andere leerlingen is er onderwijs op afstand volgens het lesrooster. 

Actualiteit

 • De locaties in Coevorden en Hardenberg zijn tot 1 juni beperkt open voor examenleerlingen (voor herkansingen) en voor leerlingen in de opvang;
 • Donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag), vrijdag 22 mei en maandag 1 juni (pinkstermaandag) zijn vrije dagen.


Onderwijs

 • Woensdag 20 mei krijgen leerlingen en ouders bericht over het onderwijs na 1 juni. Deze informatie wordt verzonden door de eigen sector (Coevorden) of locatie (Hardenberg). 
 • Woensdag 20 mei krijgen leerlingen en ouders Coevorden en Hardenberg bericht over de voorwaarden voor de bevordering naar een volgend leerjaar. 


Onderwijs en examen

 • Moet jij op de locatie in Coevorden zijn? Maak alleen gebruik van het openbaar vervoer als het echt niet anders kan. De gemeente Coevorden heeft ons laten weten dat er vanaf 18 mei acht weken lang gewerkt wordt aan de rotonde bij het station. De Van Heutszsingel en de Friesestraat zijn in die periode niet toegankelijk voor verkeer;  de laatste halte van buslijn 26  is dan het station. Voor de overige lijnen (van en naar Schoonbeek) zullen ter hoogte van de Europaweg tijdelijke bushaltes worden ingericht; 
 • Examenleerlingen vmbo Coevorden kunnen maandag 18 mei de toetsen van de toetsweek inzien van 11.30 uur – 12.15 uur;
 • Examenleerlingen havo/vwo Coevorden kunnen dinsdag 19 mei de toetsen van de toetsweek inzien: havo 9.00 uur - 10.00 uur, vwo 10.00 - 11.00 uur;
 • Met de examenleerleerlingen Hardenberg zijn of worden de resultaten van de toetsen online besproken;
 • Op donderdag 4 juni worden de examenkandidaten locatie Coevorden en Hardenberg door hun mentor tussen 13.00 en 15.00 uur gebeld over de examenuitslag. De leerlingen komen niet op school. Indien nodig, zullen de mentor en de examenkandidaat afstemmen over het maken van resultaatverbeteringstoetsen. 
 • Over de diploma-uitreiking zijn we aan het nadenken hoe we die zo feestelijk mogelijk kunnen organiseren. We zullen ons idee hierover volgende week met jullie delen.


Vaste gegevens

 • Via het antwoordapparaat wordt verwezen naar het mailadres van de school: info@sgdnv.nl;
 • Nieuwsberichten verspreiden wij per mail aan onze leerlingen en ouders. Alle berichten zijn terug te vinden op de website van de school;
 • De mentor zoekt actief contact met zijn mentorleerlingen om te informeren naar het welbevinden van de leerling; 
 • De vakdocent zoekt actief contact met de leerlingen om te informeren over huiswerk, eventuele toetsen en mogelijke vragen die er zijn over het vak;
 • In Somtoday staat wat er van leerlingen verwacht wordt. Leerlingen werken volgens het rooster in Somtoday aan de vakken.


Met vriendelijke groet,  
De Nieuwe Veste

Update berichtgeving corona - 22 april 2020, 16.30 uur

Aan alle leerlingen en ouders,

Gisteravond hebben we in de persconferentie allemaal kunnen horen wat er van de scholen verwacht wordt, zoals de sluiting tot in ieder geval 1 juni voor het voortgezet onderwijs. Wat dit voor ons als De Nieuwe Veste betekent, lezen jullie in dit bericht.

Het gaat dus nog even duren voordat we elkaar weer ‘in het echt’ zullen treffen. De school zal na de meivakantie beperkt open zijn voor de schoolexamens van de examenleerlingen, conform de richtlijnen van het RIVM. 

De meivakantie begint morgen en loopt door tot en met dinsdag 5 mei. Een mooie tijd om even rust te nemen en te genieten van wat er allemaal nog wel kan, zoals wandelen, fietsen en skeeleren. Onze l.o.-docenten hebben daarom dit bedacht: hoeveel kilometer leggen wij met elkaar in de meivakantie af? Via de (gratis) app Strava kunnen we dit bijhouden. Uiteindelijk is er dan een totaal aan DNV-beweging in de meivakantie. Wij zijn heel benieuwd! En iedere afstand (en ieder tempo) telt! De leerling krijgt via Somtoday een bericht met hoe dit werkt. Doe relaxed mee!

Actualiteit

 • De school blijft gesloten tot in ieder geval 1 juni. Er is onderwijs op afstand.
 • Maandag 1 juni is Tweede Pinksterdag, dit is een vrije dag. En donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei zijn vrije dagen.
 • Activiteiten die niet doorgaan (of een digitaal alternatief krijgen): buitensportdag Coevorden, buitensportdag Hardenberg, excursie Vlieland Hardenberg.


Onderwijs

 • Conform de opdracht van het kabinet gaan we kijken hoe het onderwijs aan alle leerlingen na 1 juni vorm zou kunnen krijgen. We zullen eind mei hierover berichten;
 • De opvang voor leerlingen op school blijft mogelijk tot 1 juni. We stellen deze vraag nogmaals vanwege de nieuwe situatie na de persconferentie van gisteren. 
 • Eind mei verwachten we duidelijke informatie te kunnen geven over de jaarlagen en de bevordering naar een volgend leerjaar. De inzet van de leerling in en bij het onderwijs op afstand zal hierin worden meegenomen en een rol spelen.


Onderwijs en examen

 • De SE-toetsen voor examenleerlingen na de meivakantie zijn digitaal en/of op school. Voor (examen)leerlingen en medewerkers die op school komen, gelden de richtlijnen van het RIVM, zoals de afstand van 1,5 m. En bij verkoudheid thuis blijven. De leerlingen en ouders krijgen nader bericht.
 • Donderdag 4 juni is de uitslagdag voor de examenleerlingen in Coevorden en Hardenberg.


Vaste gegevens

 • Via het antwoordapparaat wordt verwezen naar het mailadres van de school: info@sgdnv.nl.
 • De school blijft in ieder geval dicht tot en met maandag 1 juni.
 • Er is meivakantie van donderdag 23 april tot en met dinsdag 5 mei 2020, de leerlingen en medewerkers zijn deze periode vrij. Maandag 1 juni is Tweede Pinksterdag, dit is een vrije dag. En donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei zijn vrije dagen.
 • Nieuwsberichten verspreiden wij per mail aan onze leerlingen en ouders. Alle berichten zijn terug te vinden op de website van de school.
 • De mentor zoekt actief contact met zijn mentorleerlingen om te informeren naar het welbevinden van de leerling;
 • De vakdocent zoekt actief contact met de leerlingen om te informeren over huiswerk, eventuele toetsen en mogelijke vragen die er zijn over het vak.
 • In Somtoday staat wat er van leerlingen verwacht wordt. Leerlingen werken volgens het rooster in Somtoday aan de vakken.


Beste leerlingen en geachte ouders,

Op deze laatste dag voor de vakantie staan we ook stil bij het vertrek op 1 mei a.s. van de heer Eric Lippold, sectordirecteur De Nieuwe Veste Hardenberg. Wij willen hem bedanken voor zijn inzet voor De Nieuwe Veste gedurende vele jaren en succes wensen in Zwolle.

De Nieuwe Veste is op zoek naar een opvolger voor de locatie Hardenberg. Tot de zomervakantie kunnen ouders en leerlingen met hun vragen en opmerkingen terecht bij de heer Breukelman. Externe relaties kunnen contact opnemen met mij, mevr. Steenblik.

Jammer dat we vanmiddag geen afscheidsbijeenkomst kunnen hebben in Hardenberg en gezamenlijk de heer Lippold bedanken voor al zijn werk en inzet de afgelopen jaren. Maar we kunnen nu allen een aantal dagen gaan ontspannen en ons in mei voorbereiden op een mogelijke voorzichtige start in juni.

Een ontspannen vakantietijd toegewenst in goede gezondheid.

Met vriendelijke groet,
Mevr. F.A. Steenblik
Voorzitter College van Bestuur De Nieuwe Veste


Update berichtgeving corona - 15 april 2020, 15.45 uur 

Aan alle leerlingen en ouders,

We hebben een aanvulling op ons bericht van vorige week donderdag in het stukje dat begint met “de regels om te slagen” onder Onderwijs en examen. 

Twee leerlingen deelden een foto met ons van hun DNV-paaskrentenvlecht, leuk! Ze krijgen als bedankje en afsluiting van deze paasactie een attentie van ons van een bakker uit hun woonplaats.

Actualiteit

 • Leren op afstand: hoe zit het met informatiebeveiliging en privacy?

We organiseren voor onze leerlingen diverse vormen van leren op afstand. Hiervoor gebruiken we zoveel mogelijk programma’s waar we als school al goede privacy-afspraken over hebben gemaakt. Denk aan Somtoday, Microsoft Office 365, vrijwel alle grote uitgevers en verschillende toetsprogramma’s. Zo kunnen we ook met ons leren op afstand gewoon voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Alle afspraken die we op dit gebied hebben gemaakt gelden nog steeds. Voor het leren op afstand hebben we daar wel twee afspraken aan toegevoegd:
1.       we maken geen opnames van video’s en chatgesprekken met de medeleerlingen en docenten;
2.       we bewerken en/of delen geen door de docent opgenomen video’s.

Op deze manier kunnen we er dus voor blijven zorgen dat niet alleen het onderwijs doorgang kan vinden, maar ook de informatiebeveiliging en privacy gewaarborgd zijn.

 

Onderwijs

 • We verwachten binnenkort meer informatie te kunnen geven over de jaarlagen en de bevordering naar een volgend leerjaar. De inzet van de leerling in en bij het onderwijs op afstand zal hierin worden meegenomen en een rol spelen;
 • Er zijn richtlijnen voor toetsing tijdens schoolsluiting afgesproken. De leerlingen en ouders krijgen deze via de mail.


Onderwijs en examen

 • In ons bericht van donderdag 9 april stonden de resultaatverbeteringstoetsen voor vmbo niet volledig uitgesplitst.

Dit zijn in het kort de regels om te slagen :

 1. havo/vwo: maximaal 1 x een 4 + 1x een 5 (en gemiddeld 6,0) = geslaagd
  vmbo: maximaal 1x een 4 of 2x een 5 (en een 7,0 ter compensatie)
 2. havo/vwo: maximaal 1x een 5 voor de kernvakken (Ne, En, wi) = geslaagd
  vmbo: minimaal een 5 voor Ne als eindcijfer = geslaagd
 3. de regel van een 5,5 gemiddeld vervalt

Ben je dan niet geslaagd?
in plaats van een herexamen maak je een resultaatverbeteringstoets

 1. havo/vwo: voor maximaal twee vakken in plaats van één
  vmbo mavo/gemengde leerweg: voor maximaal twee vakken in plaats van één
  vmbo basis/kader: voor maximaal drie vakken in plaats van twee
 2. het resultaat telt voor 50% als het een verbetering is.
 • Het Jaarboek 2019-2020 voor en door examenleerlingen kan worden besteld via iDEALnet. De ouder die debiteur is heeft een mail gehad om een exemplaar van dit unieke herinneringsboek te bestellen.


Vaste gegevens

 • Via het antwoordapparaat wordt verwezen naar het mailadres van de school: info@sgdnv.nl.
 • De school blijft in ieder geval dicht tot en met de meivakantie.
 • Er is meivakantie van donderdag 23 april tot en met dinsdag 5 mei 2020, de leerlingen en medewerkers zijn deze periode vrij.
 • Nieuwsberichten verspreiden wij per mail aan onze leerlingen en ouders. Alle berichten zijn terug te vinden op de website van de school.
 • De mentor zoekt actief contact met zijn mentorleerlingen om te informeren naar het welbevinden van de leerling; 
 • De vakdocent zoekt actief contact met de leerlingen om te informeren over huiswerk, eventuele toetsen en mogelijke vragen die er zijn over het vak.
 • In Somtoday staat wat er van leerlingen verwacht wordt. Leerlingen werken volgens het rooster in Somtoday aan de vakken.


Met vriendelijke groet,
De Nieuwe Veste

Update berichtgeving corona - 09 april 2020, 16.00 uur

Aan alle leerlingen en ouders,
Door onze vragenlijst weten we dat we met onze berichten voorzien in de informatiebehoefte. We gaan hiermee verder. Wel hebben we de samenstelling aangepast. We zullen steeds starten met nieuwe informatie onder actualiteit, onderwijs, onderwijs en examens en iedere keer eindigen met een aantal vaste gegevens. Die laatste als geheugensteuntje mocht het nodig zijn.

Wij wensen jullie fijne en gezonde paasdagen!

Actualiteit

 • Ouders en leerlingen hebben een pdf ontvangen over de enquêtes van vorige week met een inleiding van de directie en een korte presentatie van de resultaten;
 • Met de paasdagen in aantocht, hebben we een DNV-paasrecept bedacht. Het is in een paar stappen klaar en ook vast in een mum van tijd op. Heel veel plezier alvast bij het bakken en natuurlijk zien we graag de foto’s via info@sgdnv.nl! 


Onderwijs

 • We verwachten binnenkort meer informatie te kunnen geven over de jaarlagen en de bevordering naar een volgend leerjaar. De inzet van de leerling in en bij het onderwijs op afstand zal hierin worden meegenomen en een rol spelen;
   

Onderwijs en examen


de regels om te slagen:

 • geen nieuwe regel

havo/vwo: maximaal 1 x een 4 + 1x een 5 (en gemiddeld 6,0) = geslaagdvmbo: maximaal 1x een 4 of 2x een 5 (en een 7,0 ter compensatie)

 • geen nieuwe regel

havo/vwo: maximaal 1x een 5 voor de kernvakken (Ne, En, wi) = geslaagd
vmbo: maximaal een 5 voor Ne= geslaagd

 • de regel van een 5,5 gemiddeld vervalt


Ben je dan niet geslaagd?

 • in plaats van een herexamen maak je een resultaatverbeteringstoets

havo/vwo: voor maximaal twee vakken in plaats van één
vmbo: voor maximaal drie vakken in plaats van twee
het resultaat telt voor 50% als het een verbetering is.

(bron: coronaexamens)

Vaste gegevens

 • Via het antwoordapparaat wordt verwezen naar het mailadres van de school: info@sgdnv.nl.
 • De school blijft in ieder geval dicht tot en met de meivakantie.
 • Er is meivakantie van donderdag 23 april tot en met dinsdag 5 mei 2020, de leerlingen en medewerkers zijn deze periode vrij.
 • Nieuwsberichten verspreiden wij per mail aan onze leerlingen en ouders. Alle berichten zijn terug te vinden op de website van de school.
 • De mentor zoekt actief contact met zijn mentorleerlingen om te informeren naar het welbevinden van de leerling;
 • De vakdocent zoekt actief contact met de leerlingen om te informeren over huiswerk, eventuele toetsen en mogelijke vragen die er zijn over het vak.
 • In Somtoday staat wat er van leerlingen verwacht wordt. Leerlingen werken volgens het rooster in Somtoday aan de vakken.


Met vriendelijke groet,
De Nieuwe Veste

Berichtgeving corona - 06 april 2020, 15.30 uur

Aan alle leerlingen en ouders,

We hebben veel reacties ontvangen op onze vragen die we vrijdag mailden. Daar zijn we heel blij mee! De twee lijsten, voor leerlingen en ouders, kunnen nog tot en met woensdag 8 april 12.00 uur worden ingevuld. Daarna maken we een rapportage, die we met jullie zullen delen.

De examenleerlingen Coevorden en Hardenberg krijgen vandaag bericht over de schoolexamens.

Het project Middeleeuwen voor het eerste leerjaar Coevorden op 11 en 12 mei gaat op deze data niet door. We willen ook graag voor deze groep dit project organiseren. Daarom gaan we kijken of dit aan het begin van het volgende schooljaar gaat lukken.

Het sportveld buiten bij de locatie in Coevorden zal worden omgeploegd en opgeknapt. Als de school weer open is en de grasmat klaar is, kan het sportveld gebruikt worden. Door onszelf, en ook door anderen zoals de atletiekvereniging Coevorden.

Actuele situatie

 • De examenleerlingen Coevorden en Hardenberg krijgen vandaag bericht over de schoolexamens;
 • Dinsdag 7 april hebben de leerlingen van de sector havo vwo Coevorden lesvrij, het team havo vwo Coevorden heeft een ontwikkeldag;
 • Het project Middeleeuwen voor het eerste leerjaar Coevorden gaat op 11 en 12 mei niet door. We kijken of we dit project voor deze leerlingen naar het begin van volgend schooljaar kunnen verplaatsen;
 • De school blijft in ieder geval dicht tot en met de meivakantie. Er is meivakantie van donderdag 23 april tot en met dinsdag 5 mei 2020, de leerlingen en medewerkers zijn deze periode vrij. Goede Vrijdag en Tweede Paasdag zijn vrije dagen;
 • Ziek- en betermeldingen van leerlingen kunnen via de mentor;
 • Via het antwoordapparaat wordt verwezen naar het mailadres van de school: info@sgdnv.nl.


Onderwijs

 • Zolang de school gesloten is, is er onderwijs op afstand;
 • We zijn aan het nadenken en overleggen over de jaarlagen: hoe gaan we bijvoorbeeld om met bevordering. De inzet van de leerling in en bij het onderwijs op afstand zal hierin worden meegenomen en een rol spelen;
 • De mentor zoekt actief contact met zijn mentorleerlingen om te informeren naar het welbevinden van de leerling;
 • De vakdocent zoekt actief contact met de leerlingen om te informeren over huiswerk, eventuele toetsen en mogelijke vragen die er zijn over het vak.
 • In Somtoday staat wat er van leerlingen verwacht wordt;

Leerlingen werken volgens het rooster in Somtoday aan de vakken.
Coevorden havo/vwo: de vakdocent geeft in Somtoday aan hoe het lesuur ingevuld zal worden;
Hardenberg: de leerling heeft vaste instructiemomenten in het rooster;
Coevorden vmbo: actuele instructies voor de leerling, zie hieronder:

 1. De mentor/coach zal wekelijks contact met jou opnemen om te kijken hoe het met jou gaat en met jouw voortgang.
 2. We vragen jou om Teams te gebruiken voor beeldcommunicatie (heb je behoefte aan instructie over het werken in Teams, geef het je mentor even door)
 3. Ieder vak zal minimaal 1 contactmoment per week inplannen voor een instructieles of communicatie
 4. In Somtoday zie je wat je wekelijks moet doen. De instructielessen/contactmomenten zullen opgenomen worden in het vaste lesrooster.
 5. De vakdocenten zullen op tijd in Somtoday vermelden wanneer de instructieles gegeven wordt of het contactmoment gepland staat, zodat jij weet wanneer jij online dient te zijn.
 6. Jouw online aanwezigheid is belangrijk, daarom houdt jouw coach of mentor dit goed in de gaten. Als je niet bij de online instructieles of het contactmoment aanwezig bent zal de mentor/coach dit met jou bespreken.
 7. We kunnen ons voorstellen dat jij je misschien zorgen maakt of je wel of niet overgaat. We zijn hard aan het nadenken over de overgangsnormen. We wachten nog op de richtlijnen van het ministerie hierover. Tot die tijd willen we jou vragen om je zoveel mogelijk in te zetten voor jouw schoolwerk. Op deze manier wordt een goede basis neergelegd voor volgend schooljaar en blijven we als docenten zicht houden op je leervoortgang.

 Onderwijs en examen

 • Gala en LSD (LaatsteSchoolDag) gaan niet door. We zijn aan het nadenken over hoe we met elkaar toch een feestelijke afsluiting van de schoolperiode kunnen realiseren.
 • De centrale examens, zowel digitaal als schriftelijk, en de praktijkexamens gaan niet door;
 • De schoolexamens voor eindexamenleerlingen moeten afgerond worden;
 • Tot 1 juni is er tijd om de schoolexamens af te ronden;
 • Er volgt een wettelijk vastgestelde zak-slaagregeling vanuit OCW die van toepassing is op de behaalde resultaten van het schoolexamen;
 • De richtlijnen van het RIVM blijven we volgen: het onderwijs en de afronding van schoolexamens zal daarom zoveel mogelijk op afstand zijn.


Communicatie
Wij blijven informeren over de actuele situatie: dat doen wij via de nieuwsberichten die wij per mail verspreiden. De berichten zijn terug te vinden op de website van de school.

Met vriendelijke groet,
De Nieuwe Veste


Update berichtgeving corona - 03 april 2020 15.30 uur

Aan alle leerlingen en ouders,
We hebben voor jou als leerling en voor u als ouder een vragenlijst. Alvast bedankt voor jouw en uw tijd en aandacht om deze in te vullen!

Vanaf maandag 6 april is er voor alle leerlingen les volgens het rooster in Somtoday. Bij onderwijs staat hoe dit gaat.

Actuele situatie

 • De school blijft in ieder geval dicht tot en met de meivakantie, dat is tot en met dinsdag 5 mei 2020;
 • Er is meivakantie van donderdag 23 april tot en met dinsdag 5 mei 2020, de leerlingen en medewerkers zijn deze periode vrij. Goede Vrijdag en Tweede Paasdag zijn vrije dagen;
 • Dinsdag 7 april hebben de leerlingen van de sector havo vwo Coevorden lesvrij, het team havo vwo Coevorden heeft een ontwikkeldag;
 • Ziek- en betermeldingen van leerlingen kunnen via de mentor;
 • Via het antwoordapparaat wordt verwezen naar het mailadres van de school: info@sgdnv.nl.


Onderwijs

 • Zolang de school gesloten is, is er onderwijs op afstand;
 • We zijn aan het nadenken en overleggen over de jaarlagen: hoe gaan we bijvoorbeeld om met bevordering. De inzet van de leerling in en bij het onderwijs op afstand zal hierin worden meegenomen en een rol spelen;
 • De mentor zoekt actief contact met zijn mentorleerlingen om te informeren naar het welbevinden van de leerling;
 • De vakdocent zoekt actief contact met de leerlingen om te informeren over huiswerk, eventuele toetsen en mogelijke vragen die er zijn over het vak.
 • In Somtoday staat wat er van leerlingen verwacht wordt;

Leerlingen werken volgens het rooster in Somtoday aan de vakken:
Coevorden havo/vwo: de vakdocent geeft in Somtoday aan hoe het lesuur ingevuld zal worden;
Hardenberg: de leerling heeft vaste instructiemomenten in het rooster;
Coevorden vmbo: actuele instructies voor de leerling, zie hieronder:

 1. De mentor/coach zal wekelijks contact met jou opnemen om te kijken hoe het met jou gaat en met jouw voortgang.
 2. We vragen jou om Teams te gebruiken voor beeldcommunicatie (heb je behoefte aan instructie over het werken in Teams, geef het je mentor even door)
 3. Ieder vak zal minimaal 1 contactmoment per week inplannen voor een instructieles of communicatie.
 4. In Somtoday zie je wat je wekelijks moet doen. De instructielessen/contactmomenten zullen opgenomen worden in het vaste lesrooster.
 5. De vakdocenten zullen op tijd in Somtoday vermelden wanneer de instructieles gegeven wordt of het contactmoment gepland staat, zodat jij weet wanneer jij online dient te zijn.
 6. Jouw online aanwezigheid is belangrijk, daarom houdt jouw coach of mentor dit goed in de gaten. Als je niet bij de online instructieles of het contactmoment aanwezig bent zal de mentor/coach dit met jou bespreken.
 7. We kunnen ons voorstellen dat jij je misschien zorgen maakt of je wel of niet overgaat. We zijn hard aan het nadenken over de overgangsnormen. We wachten nog op de richtlijnen van het ministerie hierover. Tot die tijd willen we jou vragen om je zoveel mogelijk in te zetten voor jouw schoolwerk. Op deze manier wordt een goede basis neergelegd voor volgend schooljaar en blijven we als docenten zicht houden op je leervoortgang.


Onderwijs en examen

 • Gala en LSD (LaatsteSchoolDag) gaan niet door. We zijn aan het nadenken over hoe we met elkaar toch een feestelijke afsluiting van de schoolperiode kunnen realiseren.
 • De centrale examens, zowel digitaal als schriftelijk, en de praktijkexamens gaan niet door;
 • De schoolexamens voor eindexamenleerlingen moeten afgerond worden;
 • Tot 1 juni is er tijd om de schoolexamens af te ronden;
 • Er volgt een wettelijk vastgestelde zak-slaagregeling vanuit OCW die van toepassing is op de behaalde resultaten van het schoolexamen;
 • De richtlijnen van het RIVM blijven we volgen: het onderwijs en de afronding van schoolexamens zal daarom zoveel mogelijk op afstand zijn;
 • We komen met aanvullende informatie over de roosters en de afronding van de schoolexamens. We verwachten maandag 6 april 2020 duidelijkheid hierover te hebben en deze informatie met leerlingen en ouders te kunnen delen.


Enquête voor leerling en ouder(s)
We hebben een vragenlijst gemaakt voor leerlingen en ouders en de link gemaild. De antwoorden geven ons een beeld hoe het afstandsleren gaat.

Communicatie
Wij blijven informeren over de actuele situatie: dat doen wij via de nieuwsberichten die wij per mail verspreiden. De berichten zijn terug te vinden op de website van de school.

Met vriendelijke groet,
De Nieuwe Veste


Update berichtgeving corona - 1 april 2020, 16.15 uur

Aan alle leerlingen en ouders,

Gisteravond heeft het kabinet aangegeven dat ook de scholen langer dicht blijven, in ieder geval tot en met dinsdag 28 april 2020. Deze datum valt in de meivakantie. 

De meivakantie blijft staan en begint op donderdag 23 april en duurt tot en met dinsdag 5 mei 2020. De leerlingen en medewerkers zijn in deze periode vrij. Ook Goede Vrijdag en Tweede Paasdag zijn vrije dagen. Alle activiteiten voor leerlingen tot en met dinsdag 5 mei komen te vervallen, waaronder gala en LaatsteSchoolDag (LSD).

Dit is hét moment om leerlingen en ouders te vragen naar het afstandsonderwijs. Waar gaat het goed en waar kunnen we succesvoller zijn? Vrijdag 3 april ontvangen leerlingen en ouders daarom van ons een vragenlijst via de mail. We zullen, daar waar we kunnen, knelpunten direct oppakken voor verbetering en kijken uit naar veel respons! 

De sector havo/vwo Coevorden heeft dinsdag 7 april een ontwikkeldag. Het team gaat aan de slag met de mogelijkheden van toetsing en het onderwijs op afstand. De leerlingen havo/vwo Coevorden hebben daarom op dinsdag 7 april geen les.

Actuele situatie

 • De school blijft in ieder geval dicht tot en met de meivakantie, dat is tot en met dinsdag 5 mei 2020;
 • Er is meivakantie van donderdag 23 april tot en met dinsdag 5 mei 2020, de leerlingen en medewerkers zijn deze periode vrij. Goede Vrijdag en Tweede Paasdag zijn vrije dagen;
 • Vrijdag 3 april ontvangen leerlingen en ouders via de mail een vragenlijst over het afstandsonderwijs;
 • Dinsdag 7 april hebben de leerlingen van de sector havo vwo Coevorden lesvrij, het team havo vwo Coevorden heeft een ontwikkeldag;
 • Ziek- en betermeldingen van leerlingen kunnen via de mentor;
 • Via het antwoordapparaat wordt verwezen naar het mailadres van de school: info@sgdnv.nl


Onderwijs

 • Zolang de school gesloten is, is er onderwijs op afstand;
 • In Somtoday staat wat er van leerlingen verwacht wordt:

Voor Hardenberg en Coevorden vmbo
Dagelijks van 10:00-14:00 uur kunnen leerlingen hun vakdocenten op werkdagen vragen stellen over de vakinhoudelijke zaken.

Voor Coevorden havo/vwo
Leerlingen werken volgens het rooster in Somtoday aan de vakken.
De vakdocent geeft in Somtoday aan hoe het lesuur ingevuld zal worden;

 • De lessen voor alle DNV-leerlingen zijn volgens het rooster zichtbaar;
 • We zijn aan het nadenken en overleggen over de jaarlagen: hoe gaan we bijvoorbeeld om met bevordering. De inzet van de leerling in en bij het onderwijs op afstand zal hierin worden meegenomen en een rol spelen;
 • De mentor zoekt actief contact met zijn mentorleerlingen om te informeren naar het welbevinden van de leerling;
 • De vakdocent zoekt actief contact met de leerlingen om te informeren over huiswerk, eventuele toetsen en mogelijke vragen die er zijn over het vak.


Onderwijs en examen

 • Gala en LSD (LaatsteSchoolDag) gaan niet door: we realiseren ons dat dit voor de examenleerlingen een behoorlijke domper zal zijn. We zijn aan het nadenken over hoe we met elkaar toch een feestelijke afsluiting van de schoolperiode kunnen realiseren;
 • De centrale examens, zowel digitaal als schriftelijk, en de praktijkexamens gaan niet door;
 • De schoolexamens voor eindexamenleerlingen moeten afgerond worden;
 • Tot 1 juni is er tijd om de schoolexamens af te ronden;
 • Er volgt een wettelijk vastgestelde slaag-zakregeling vanuit OCW die van toepassing is op de behaalde resultaten van het schoolexamen;
 • De richtlijnen van het RIVM blijven we volgen: het onderwijs en de afronding van schoolexamens zal daarom zoveel mogelijk op afstand zijn;
 • We komen met aanvullende informatie over de roosters en de afronding van de schoolexamens. We verwachten maandag 6 april 2020 duidelijkheid hierover te hebben en deze informatie met leerlingen en ouders te kunnen delen.


DNV-weekendvibes, de video
Wat een leuke foto’s hebben we ontvangen voor de video, dank jullie wel! De foto’s die we ontvangen hebben tot en met maandag 30 maart zijn meegenomen.
DNV-weekendvibes: https://youtu.be/P6Tjz3o7-64

Communicatie
Wij blijven informeren over de actuele situatie: dat doen wij via de nieuwsberichten die wij per mail verspreiden. De berichten zijn terug te vinden op de website van de school.

Met vriendelijke groet,
De Nieuwe Veste


Update berichtgeving corona - 27 maart 2020, 15.25 uur

Aan alle leerlingen en ouders

Weekend vibes: mail 1 foto 

Na twee weken onderwijs op afstand breekt het weekend aan. Het is tijd om even te ontspannen; we merken dat het thuiswerken de nodige energie vraagt, van onze leerlingen en medewerkers. En…we missen het gebruikelijke contact met elkaar nu het er ineens niet meer is. Elkaar zien, de gezelligheid, even een praatje maken…

Daarom willen we jou vragen 1 foto ( 1 per persoon) met ons te delen. Van de foto’s die we krijgen gaan we proberen een DNV-feelgoodvideo te maken en deze te delen. Je mag er zelf op staan, maar het mag ook een foto zijn van je tuin, je nieuwe schoolwerkplek, je huisdier of iets anders. Als het maar een foto is die je zelf gemaakt hebt (en er geen andere personen dan jezelf op staan).

Mail je foto – via je schooloffice-e-mailadres - uiterlijk zondag 29 maart naar info@sgdnv.nl.

Actuele situatie

 • De school blijft in ieder geval dicht tot 6 april en waarschijnlijk langer; we wachten op de uitspraak van het kabinet op dinsdag 31 maart 2020;
 • Ziek- en betermeldingen van leerlingen kunnen via de mentor;
 • Via het antwoordapparaat wordt verwezen naar het mailadres van de school: info@sgdnv.nl.


Onderwijs

 •  Zolang de school gesloten is, is er onderwijs op afstand;
 •  In Somtoday staat wat er van leerlingen verwacht wordt;


Voor Hardenberg en Coevorden vmbo
Dagelijks van 10:00-14:00 uur kunnen leerlingen hun vakdocenten op werkdagen vragen stellen over de vakinhoudelijke zaken;

Alleen voor Coevorden havo vwo (miv maandag 30 maart)
Leerlingen werken volgens het rooster in Somtoday aan de vakken;
De vakdocent geeft in Somtoday aan hoe het lesuur ingevuld zal worden;

 • De lessen blijven volgens het rooster zichtbaar;
 • We zijn aan het nadenken en overleggen over de jaarlagen: hoe gaan we bijvoorbeeld om met bevordering.
 • De mentor zoekt actief contact met zijn mentorleerlingen om te informeren naar het welbevinden van de leerling;
 • De vakdocent zoekt actief contact met de leerlingen om te informeren over huiswerk, eventuele toetsen en mogelijke vragen die er zijn over het vak.


Onderwijs en examen

 • De centrale examens, zowel digitaal als schriftelijk, en de praktijkexamens gaan niet door;
 • De schoolexamens voor eindexamenleerlingen moeten afgerond worden;
 • Tot 1 juni is er tijd om de schoolexamens af te ronden;
 • Er volgt een wettelijk vastgestelde zak-slaagregeling vanuit OCW die van toepassing is op de behaalde resultaten van het schoolexamen;
 • De richtlijnen van het RIVM blijven we volgen: het onderwijs en de afronding van schoolexamens zal daarom zoveel mogelijk op afstand zijn;
 • We komen met aanvullende informatie over de roosters en de afronding van de schoolexamens.


Communicatie
Wij blijven informeren over de actuele situatie: dat doen wij via de nieuwsberichten die wij per mail verspreiden. De berichten zijn terug te vinden op de website van de school.

Met vriendelijke groet,
De Nieuwe Veste


​Update berichtgeving corona - 25 maart 2020, 16.30 uur

Aan alle leerlingen en ouders

Tot wanneer zijn de scholen gesloten? Na ons bericht van woensdagmiddag 25 maart blijkt hier verwarring over te bestaan.

Het antwoord op deze vraag moet zijn: de scholen in Nederland blijven waarschijnlijk ook na 6 april nog dicht, in afwachting van een RIVM-onderzoek. Dit geldt dus ook voor De Nieuwe Veste Coevorden en Hardenberg.

 Actuele situatie

 • De school blijft in ieder geval dicht tot 6 april en waarschijnlijk langer;
 • Via het antwoordapparaat wordt verwezen naar het mailadres van de school: info@sgdnv.nl.

 
Onderwijs

 • Zolang de school gesloten is, is er onderwijs op afstand;
 • In Somtoday staat wat er van leerlingen verwacht wordt;
 • Dagelijks van 10:00-14:00 uur kunnen leerlingen hun vakdocenten op werkdagen vragen stellen over de vakinhoudelijke zaken;
 • De lessen blijven volgens het rooster zichtbaar; We zijn aan het nadenken en overleggen over de jaarlagen: hoe gaan we bijvoorbeeld om met bevordering. De leerlingen en ouders ontvangen van ons een overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden.
 • De mentor zoekt actief contact met zijn mentorleerlingen om te informeren naar het welbevinden van de leerling;
 • De vakdocent zoekt actief contact met de leerlingen om te informeren over huiswerk, eventuele toetsen en mogelijke vragen die er zijn over het vak.

 
Onderwijs en examens

 • De centrale examens, zowel digitaal als schriftelijk, en de praktijkexamens gaan niet door;
 • De schoolexamens voor eindexamenleerlingen moeten afgerond worden;
 • Tot 1 juni is er tijd om de schoolexamens af te ronden;
 • Er volgt een wettelijk vastgestelde zak-slaagregeling vanuit OCW die van toepassing is op de behaalde resultaten van het schoolexamen;
 • De richtlijnen van het RIVM blijven we volgen: het onderwijs en de afronding van schoolexamens zal daarom zoveel mogelijk op afstand zijn;
 • We komen met aanvullende informatie over de roosters en de afronding van de schoolexamens. Examenleerlingen en ouders ontvangen van ons een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden.


Communicatie
Wij blijven informeren over de actuele situatie: dat doen wij via de nieuwsberichten die wij per mail verspreiden. De berichten zijn terug te vinden op de website van de school.

Met vriendelijke groet,
De Nieuwe Veste


Update berichtgeving corona- 24 maart 2020, 15.30 uur

Aan alle leerlingen en ouders

Vanochtend om 11.30 uur heeft minister Slob (Onderwijs) een persconferentie gehouden. In combinatie met de aangescherpte maatregelen van de overheid op maandag 23 maart kunnen we u op dit moment over de nieuwe situatie het onderstaande meedelen.

Actuele situatie

 • De school blijft langer dicht, in ieder geval tot en met 22 april, dus tot aan de meivakantie;
 • Via het antwoordapparaat wordt verwezen naar het mailadres van de school: info@sgdnv.nl.


Onderwijs

 • Zolang de school gesloten is, is er onderwijs op afstand;
 • In Somtoday staat wat er van leerlingen verwacht wordt;
 • Dagelijks van 10:00-14:00 uur kunnen leerlingen hun vakdocenten op werkdagen vragen stellen over de vakinhoudelijke zaken;
 • De lessen blijven volgens het rooster zichtbaar;
 • We zijn aan het nadenken en overleggen over de jaarlagen: hoe gaan we bijvoorbeeld om met bevordering.


Onderwijs en examens

 • De centrale examens, zowel digitaal als schriftelijk, en de praktijkexamens gaan niet door;
 • De schoolexamens voor eindexamenleerlingen moeten afgerond worden;
 • Tot 1 juni is er tijd om de schoolexamens af te ronden;
 • Na 6 juni zal er een periode van herkansing zijn;
 • De richtlijnen van het RIVM blijven we volgen: het onderwijs en de afronding van schoolexamens zal daarom zoveel mogelijk op afstand zijn;
 • We komen met aanvullende informatie over de roosters en de afronding van de schoolexamens.


Communicatie
Wij blijven informeren over de actuele situatie: dat doen wij via de nieuwsberichten die wij per mail verspreiden. De berichten zijn terug te vinden op de website van de school.

Met vriendelijke groet,
De Nieuwe Veste

Update berichtgeving corona- 20 maart 2020, 15.00 uur

Aan alle leerlingen en ouders

Beste leerling,
Ineens zit je midden in een compleet nieuwe situatie, je zit al een week niet meer in je klas. Op deze plek willen we daarom zeggen dat we enorm trots zijn op jou en op al onze leerlingen. We merken hoe iedereen online de opdrachten en lesstof voor de vakken oppakt en contact zoekt als er vragen zijn. Ook de komende twee weken kun je dat blijven doen: dat kan bij je vakdocent en natuurlijk kun je ook altijd terecht bij je mentor. We blijven met elkaar in contact en succes met je schoolwerk!

Beste ouder,
Ons dagelijkse ritme is ineens veranderd. Deze verandering vraagt ook van u de nodige aanpassingen en energie. Het zal soms even zoeken zijn naar de beste manier. Alle docenten en medewerkers zijn aan de slag zijn gegaan met het onderwijs-op-afstand vorm te geven. Dat gebeurt op veel manieren, afhankelijk van vak/methode/mogelijkheden. Soms online, soms interactief, soms ook door huiswerkopdrachten digitaal in te leveren volgens een (week)planning. Somtoday wordt daarbij bijvoorbeeld ingezet, ook chats via Teams (online platform), om het contact te onderhouden met leerlingen, en ook andere (interactieve) vormen. Voor een praktijkvak ziet dat er uiteraard weer heel anders uit dan voor een theorievak. Wij horen terug van leerlingen en docenten, wat er gebeurt en nemen eventuele suggesties en tips daarin mee. 

Actuele situatie

 • De school is gesloten tot 6 april voor alle leerlingen en medewerkers;
 • Via het antwoordapparaat wordt verwezen naar het mailadres van de school: info@sgdnv.nl.


Onderwijs

 • Tot 6 april is er onderwijs op afstand;
 • In Somtoday staat wat er van leerlingen verwacht wordt;
 • Dagelijks van 10:00-14:00u kunnen leerlingen hun vakdocenten op werkdagen vragen stellen over de vakinhoudelijke zaken;
 • De lessen volgens het rooster blijven zichtbaar.


Onderwijs en examens
Wij werken aan de richtlijnen voor de schoolexamens en cspe’s.  Deze examens gaan door en we verwachten binnen enkele werkdagen nadere informatie te kunnen verstrekken hierover. Voor de examenleerlingen: blijf je goed voorbereiden!

Communicatie
Wij blijven informeren over de actuele situatie: dat doen wij via de nieuwsberichten die wij per mail verspreiden. Het eerstvolgende bericht zal zijn op woensdag 25 maart 2020 rond 15.00 uur of eerder als er nieuwe ontwikkelingen zijn. De berichten zijn terug te vinden op de website van de school.

Met vriendelijke groet,
De Nieuwe Veste


Update berichtgeving corona - 19 maart 2020, 15.00 uur

Actuele situatie

 • Vanaf maandag 23 maart tot 6 april zijn de beide locaties gesloten voor alle leerlingen en medewerkers;
 • Via het antwoordapparaat wordt verwezen naar het mailadres van de school: info@sgdnv.nl.


Onderwijs

 • Tot 6 april is er onderwijs op afstand;
 • In Somtoday staat wat er van leerlingen verwacht wordt;
 • Dagelijks van 10:00-14:00 uur kunnen leerlingen hun vakdocenten op werkdagen vragen stellen over de vakinhoudelijke zaken;
 • De lessen volgens het rooster blijven zichtbaar.


Onderwijs en examens
Wij werken aan de richtlijnen voor de schoolexamens en cspe’s. Als er duidelijkheid is voor de vakken, ontvangt u deze informatie Wij vinden het boven alles belangrijk om de gezondheid van leerlingen en medewerkers tot de hoogste prioriteit te houden. Wij blijven daarom gesloten tot 6 april. Tot die tijd is er onderwijs op afstand. 

Activiteiten komende weken
Tot 6 april vervallen alle activiteiten. De reis naar Tsjechië op 25 mei 2020 voor de examenleerlingen vmbo LWT, BB, KB en Mavo komt te vervallen. Deze leerlingen en hun ouders krijgen hierover bericht.   

Communicatie
Wij blijven informeren over de actuele situatie: dat doen wij via de nieuwsberichten die wij per mail verspreiden. Wij doen dat op een vast moment: dagelijks tijdens werkdagen om 15:00 uur. Deze berichten zijn terug te vinden op de website van de school.

Met vriendelijke groet,
De Nieuwe Veste


Update berichtgeving corona - 18 maart 2020, 15.00 uur

Aan alle leerlingen en ouders

Actuele situatie

 •          Op 17 maart is door minister Slob van OC&W informatie gegeven over de (school)examens; hieronder daarover meer;
 •          Vandaag heeft de directie besloten dat de school deze week fysiek nog open is van 08:00 uur – 13:00 uur; ook is dan de school telefonisch bereikbaar;
 •          Vanaf maandag 23 maart t/m 6 april zijn de beide locaties gesloten voor alle leerlingen en medewerkers;
 •          via het antwoordapparaat wordt verwezen naar het mailadres van de school: info@sgdnv.nl.


Onderwijs

 •          Inmiddels is het onderwijs op afstand voor alle vakken gestart;
 •          Via Somtoday is duidelijk gemaakt wat er van leerlingen verwacht wordt;
 •          Dagelijks van 10:00-14:00 uur kunnen leerlingen hun vakdocenten vragen stellen over de vakinhoudelijke zaken;
 •          De lessen volgens het rooster blijven zichtbaar.

 

Onderwijs en examens
Op de website van de Rijksoverheid staat te lezen hoe scholen dienen om te gaan met examens en schoolexamens:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/examens

Duidelijk is dat de inrichting van de schoolexamens schoolspecifiek is; dat betekent dat de organisatie van de afronding van de PTA’s ook per school zal verschillen.

Wij vinden het boven alles belangrijk om de gezondheid van leerlingen en medewerkers tot de hoogste prioriteit te houden. Wij blijven daarom gesloten.

We werken nu deze richtlijnen uit: “Wat betekent dit voor mij? Welke schoolexamens moet ik wel en niet maken? Wanneer worden dan toetsen of cspe’s afgenomen?  enz. ”  Wij informeren u daar later over.

Activiteiten komende weken
Zoals eerder al aangegeven, komen ook stages van leerlingen aan externe organisaties, instellingen of bedrijven, te vervallen.

Communicatie
Wij blijven informeren over de actuele situatie: dat doen wij via de nieuwsberichten die wij per mail verspreiden. Wij doen dat op een vast moment: dagelijks om 15:00 uur. Deze berichten zijn terug te vinden op de website van de school.

Met vriendelijke groet, 
De Nieuwe Veste


Update berichtgeving corona 17 maart 2020, 15.05 uur

Aan alle leerlingen en ouders

Actuele situatie

 • Vandaag heeft de directie besloten dat de school deze week fysiek nog open is van 08:00u – 13:00u; ook is dan de school telefonisch bereikbaar;
 • Vanaf maandag 23 maart t/m 6 april is de school gesloten voor alle leerlingen en medewerkers;
 • Met de ouders die vanwege de uitoefening van  een vitaal beroep, een beroep hebben gedaan op opvang van hun kind, is telefonisch contact opgenomen.


Onderwijs

 • Maandag 16 en dinsdag 17 maart hebben vaksecties uitgewerkt hoe zij het onderwijs op afstand vorm geven;
 • Via Somtoday maken de vaksecties/leraren duidelijk wat er van leerlingen verwacht wordt;
 • Dagelijks van 10:00-14:00u kunnen leerlingen hun vakdocenten vragen stellen over de vakinhoudelijke zaken;
 • De lessen volgens het rooster zijn zichtbaar voor leerlingen en ouders;


Van leerlingen verwachten wij:

 • Ga aan de slag met je schoolwerk volgens de instructies van je leraren ten aanzien van leer- en maakwerk;
 • Het makkelijkste is dat om te doen volgens de planning van je lesrooster: die dag ga je aan de slag met die vakken die op je rooster staan;
 • En maak gebruik van de mogelijkheid om tussen 10:00u en 14:00u je eventuele vragen aan je leraren te stellen.


Van leerlingen wordt gevraagd om op deze manier, op afstand, te werken aan schoolwerk. Voor u als ouders helpen bovenstaande richtlijnen, om uw zoon of dochter te kunnen ondersteunen.

Onderwijs en examens
Op de website van de Rijksoverheid staat te lezen hoe scholen dienen om te gaan met examens en schoolexamens:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/vragen-over-voortgezet-onderwijs

Daarin valt onder andere het volgende te lezen:

“Het kabinet heeft aangekondigd dat alle scholen vanaf 16 maart sluiten tot 6 april. Bij scholen kan de vraag leven of reeds geplande schoolexamens wel door mogen gaan. Omdat de situatie nog volop in ontwikkeling is, is besloten dat tot nader order scholen ook geen schoolexamens mogen afnemen. Er zal zo snel mogelijk worden gecommuniceerd of en onder welke voorwaarden schoolexamens eventueel wel door kunnen gaan.”

Activiteiten komende weken
Zoals aangegeven, komen ook stages van leerlingen aan externe organisaties, instellingen of bedrijven, te vervallen.

Communicatie
Wij blijven u dagelijks op de hoogte houden van de actuele situatie: dat doen wij via de nieuwsberichten die wij per mail aan u verspreiden.

Wij doen dat vanaf nu op een vast moment, zodat u ook weet wanneer u eventuele nieuwe informatie kunt verwachten: dagelijks om 15:00u.

Deze berichten zijn terug te vinden op de website van de school.

Met vriendelijke groet,
De Nieuwe Veste 


Update berichtgeving corona 16 maart 2020, 13.15 uur

Aan alle leerlingen en ouders

Actuele situatie

De school is dagelijks open van 08:00u – 17:00u; voor Coevorden geldt, dat alleen de hoofdingang geopend is;

 • De receptie is dagelijks bemenst van 08:00u - 13:00u om telefonisch u te woord te kunnen staan;
 • Leerlingen zijn niet op school;

wanneer het nodig is om boeken/spullen op te halen, kan dat op maandag 16 en/of dinsdag 17 maart. Er wordt dan toegezien op korte doelgerichte aanwezigheid op school (van en naar kluisjes is voldoende).

 • Voor digitaal materiaal (bestanden waar leerlingen niet bij kunnen) geldt, dat de afdeling ICT ervoor zal zorgen dat in de loop van deze week dat materiaal beschikbaar komt voor de leerlingen.

 

Onderwijs

 • Maandag 16 en dinsdag 17 maart werken vaksecties uit hoe zij het onderwijs op afstand vorm geven. Dat kan per sectie verschillend zijn, omdat bijvoorbeeld de planningen, PTO’s/PTA’s (vakinhouden) en methodes daarin een belangrijke rol spelen;
 • Via Somtoday maken de vaksecties/leraren duidelijk wat er van leerlingen verwacht wordt;
 • Dagelijks van 10:00-14:00u kunnen leerlingen hun vakdocenten vragen stellen over de vakinhoudelijke zaken; de vakdocenten beantwoorden die vragen op een passend moment (dat kan afhankelijk van de vraag, soms dezelfde dag zijn, dat kan ook een later moment zijn wanneer het gaat om een vraag van meerdere leerlingen over lesstof die verwerkt wordt in bv. een nieuwe instructie);
 • Maandag 16 maart zijn de lessen uit Somtoday gehaald; de dagen daarna staan de lesroosters er wel in: dat is om zo studiewijzers/opdrachten etc. aan te kunnen koppelen; ook kan het behulpzaam zijn bij de planning en dagindeling van de leerlingen.


Onderwijs en examens
Voor leerlingen uit de eindexamengroepen is dit een periode die extra omgeven is met allerlei vragen:  

Komt het nog wel goed met mijn examens? Welke praktijkexamens gaan door? Is dat wel op tijd af? Kan ik nog extra oefenen? Welke opdrachten moet ik nog inleveren? Wordt het centraal examen nog op het zelfde moment gepland? Hoe zit het met de laatste toetsweek? Enkele vragen die nu vast gesteld worden.

Wij zijn ons daar zeer van bewust.

Wij wachten eerst de officiële berichtgeving daarover af vanuit Inspectie en/of Ministerie van OCW. Afhankelijk van de uitkomst daarvan, ( C(SP)E’s op gepland moment of anders) denken wij achter de schermen vast na over de verschillende scenario’s.

Leraren zullen met voorrang de eindexamenleerlingen helpen bij de voortgang van het lesprogramma.

Het mag duidelijk zijn dat nu een groter beroep gedaan zal worden op de discipline van leerlingen.

Activiteiten komende weken
Naast de eerdere berichtgeving over activiteiten die vervallen, vervallen alle activiteiten in en vanuit school tot en met nader order. Dat betekent dat ook de fotomomenten voor het jaarboek (17/3-Hardenberg, 18/3 Coevorden) vervallen.

Communicatie
Wij blijven u dagelijks op de hoogte houden van de actuele situatie: dat doen wij via de nieuwsberichten die wij per mail aan u verspreiden.

Wij doen dat vanaf nu op een vast moment, zodat u ook weet wanneer u eventuele nieuwe informatie kunt verwachten: dagelijks om 15:00u.

Deze berichten zijn terug te vinden op de website van de school.

Met vriendelijke groet, 
De Nieuwe Veste
 

Update 15 maart 2020, 18.40 uur

Aan alle leerlingen en ouders

Actuele situatie 
Op zondag 15 maart 2020 is er een persconferentie gegeven door de overheid. De ministers Slob en Bruins lichtten de maatregelen toe.

Tijdens de persconferentie is het volgende bekendgemaakt: 

 • alle scholen in Nederland zijn gesloten vanaf 16 maart tot en met 6 april 2020;
 • het onderwijs wordt waar mogelijk gedurende deze periode zo veel mogelijk op afstand (digitaal) verzorgd;
 • prioriteit in de verzorging van onderwijs, ligt bij de eindexamenleerlingen.


Besluit
Als directie sluiten wij ons daar bij aan. Voor De Nieuwe Veste in zowel Coevorden als in Hardenberg, betekent dat het volgende:

Activiteiten komende weken
Naast de eerdere berichtgeving over activiteiten die verv<