Coevorden Hardenberg
Coevorden
Coevorden Hardenberg
Coevorden Hardenberg

Actuele informatie over het coronavirus

Op deze plek geven wij actuele informatie over hoe wij omgaan met het coronavirus en de ontwikkelingen die er zijn. Onze leerlingen, hun ouders en onze medewerkers ontvangen de actuele informatie ook steeds via de mail.

Informatie GGD en RIVM  
Via de onderstaande links kom je bij de informatie van het RIVM en de GGD.
site GGD: https://www.ggddrenthe.nl/over-de-ggd/actueel/coronavirus-covid-19/
site RIVM: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

Update berichtgeving corona - 27 maart 2020, 15.25 uur

Aan alle leerlingen en ouders

Weekend vibes: mail 1 foto 

Na twee weken onderwijs op afstand breekt het weekend aan. Het is tijd om even te ontspannen; we merken dat het thuiswerken de nodige energie vraagt, van onze leerlingen en medewerkers. En…we missen het gebruikelijke contact met elkaar nu het er ineens niet meer is. Elkaar zien, de gezelligheid, even een praatje maken…

Daarom willen we jou vragen 1 foto ( 1 per persoon) met ons te delen. Van de foto’s die we krijgen gaan we proberen een DNV-feelgoodvideo te maken en deze te delen. Je mag er zelf op staan, maar het mag ook een foto zijn van je tuin, je nieuwe schoolwerkplek, je huisdier of iets anders. Als het maar een foto is die je zelf gemaakt hebt (en er geen andere personen dan jezelf op staan).

Mail je foto – via je schooloffice-e-mailadres - uiterlijk zondag 29 maart naar info@sgdnv.nl.

Actuele situatie

 • De school blijft in ieder geval dicht tot 6 april en waarschijnlijk langer; we wachten op de uitspraak van het kabinet op dinsdag 31 maart 2020;
 • Ziek- en betermeldingen van leerlingen kunnen via de mentor;
 • Via het antwoordapparaat wordt verwezen naar het mailadres van de school: info@sgdnv.nl.


Onderwijs

 •  Zolang de school gesloten is, is er onderwijs op afstand;
 •  In Somtoday staat wat er van leerlingen verwacht wordt;


Voor Hardenberg en Coevorden vmbo
Dagelijks van 10:00-14:00 uur kunnen leerlingen hun vakdocenten op werkdagen vragen stellen over de vakinhoudelijke zaken;

Alleen voor Coevorden havo vwo (miv maandag 30 maart)
Leerlingen werken volgens het rooster in Somtoday aan de vakken;
De vakdocent geeft in Somtoday aan hoe het lesuur ingevuld zal worden;

 • De lessen blijven volgens het rooster zichtbaar;
 • We zijn aan het nadenken en overleggen over de jaarlagen: hoe gaan we bijvoorbeeld om met bevordering.
 • De mentor zoekt actief contact met zijn mentorleerlingen om te informeren naar het welbevinden van de leerling;
 • De vakdocent zoekt actief contact met de leerlingen om te informeren over huiswerk, eventuele toetsen en mogelijke vragen die er zijn over het vak.


Onderwijs en examen

 • De centrale examens, zowel digitaal als schriftelijk, en de praktijkexamens gaan niet door;
 • De schoolexamens voor eindexamenleerlingen moeten afgerond worden;
 • Tot 1 juni is er tijd om de schoolexamens af te ronden;
 • Er volgt een wettelijk vastgestelde zak-slaagregeling vanuit OCW die van toepassing is op de behaalde resultaten van het schoolexamen;
 • De richtlijnen van het RIVM blijven we volgen: het onderwijs en de afronding van schoolexamens zal daarom zoveel mogelijk op afstand zijn;
 • We komen met aanvullende informatie over de roosters en de afronding van de schoolexamens.


Communicatie
Wij blijven informeren over de actuele situatie: dat doen wij via de nieuwsberichten die wij per mail verspreiden. De berichten zijn terug te vinden op de website van de school.

Met vriendelijke groet,
De Nieuwe Veste


​Update berichtgeving corona - 25 maart 2020, 16.30 uur

Aan alle leerlingen en ouders

Tot wanneer zijn de scholen gesloten? Na ons bericht van woensdagmiddag 25 maart blijkt hier verwarring over te bestaan.

Het antwoord op deze vraag moet zijn: de scholen in Nederland blijven waarschijnlijk ook na 6 april nog dicht, in afwachting van een RIVM-onderzoek. Dit geldt dus ook voor De Nieuwe Veste Coevorden en Hardenberg.

 Actuele situatie

 • De school blijft in ieder geval dicht tot 6 april en waarschijnlijk langer;
 • Via het antwoordapparaat wordt verwezen naar het mailadres van de school: info@sgdnv.nl.

 
Onderwijs

 • Zolang de school gesloten is, is er onderwijs op afstand;
 • In Somtoday staat wat er van leerlingen verwacht wordt;
 • Dagelijks van 10:00-14:00 uur kunnen leerlingen hun vakdocenten op werkdagen vragen stellen over de vakinhoudelijke zaken;
 • De lessen blijven volgens het rooster zichtbaar; We zijn aan het nadenken en overleggen over de jaarlagen: hoe gaan we bijvoorbeeld om met bevordering. De leerlingen en ouders ontvangen van ons een overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden.
 • De mentor zoekt actief contact met zijn mentorleerlingen om te informeren naar het welbevinden van de leerling;
 • De vakdocent zoekt actief contact met de leerlingen om te informeren over huiswerk, eventuele toetsen en mogelijke vragen die er zijn over het vak.

 
Onderwijs en examens

 • De centrale examens, zowel digitaal als schriftelijk, en de praktijkexamens gaan niet door;
 • De schoolexamens voor eindexamenleerlingen moeten afgerond worden;
 • Tot 1 juni is er tijd om de schoolexamens af te ronden;
 • Er volgt een wettelijk vastgestelde zak-slaagregeling vanuit OCW die van toepassing is op de behaalde resultaten van het schoolexamen;
 • De richtlijnen van het RIVM blijven we volgen: het onderwijs en de afronding van schoolexamens zal daarom zoveel mogelijk op afstand zijn;
 • We komen met aanvullende informatie over de roosters en de afronding van de schoolexamens. Examenleerlingen en ouders ontvangen van ons een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden.


Communicatie
Wij blijven informeren over de actuele situatie: dat doen wij via de nieuwsberichten die wij per mail verspreiden. De berichten zijn terug te vinden op de website van de school.

Met vriendelijke groet,
De Nieuwe Veste


Update berichtgeving corona- 24 maart 2020, 15.30 uur

Aan alle leerlingen en ouders

Vanochtend om 11.30 uur heeft minister Slob (Onderwijs) een persconferentie gehouden. In combinatie met de aangescherpte maatregelen van de overheid op maandag 23 maart kunnen we u op dit moment over de nieuwe situatie het onderstaande meedelen.

Actuele situatie

 • De school blijft langer dicht, in ieder geval tot en met 22 april, dus tot aan de meivakantie;
 • Via het antwoordapparaat wordt verwezen naar het mailadres van de school: info@sgdnv.nl.


Onderwijs

 • Zolang de school gesloten is, is er onderwijs op afstand;
 • In Somtoday staat wat er van leerlingen verwacht wordt;
 • Dagelijks van 10:00-14:00 uur kunnen leerlingen hun vakdocenten op werkdagen vragen stellen over de vakinhoudelijke zaken;
 • De lessen blijven volgens het rooster zichtbaar;
 • We zijn aan het nadenken en overleggen over de jaarlagen: hoe gaan we bijvoorbeeld om met bevordering.


Onderwijs en examens

 • De centrale examens, zowel digitaal als schriftelijk, en de praktijkexamens gaan niet door;
 • De schoolexamens voor eindexamenleerlingen moeten afgerond worden;
 • Tot 1 juni is er tijd om de schoolexamens af te ronden;
 • Na 6 juni zal er een periode van herkansing zijn;
 • De richtlijnen van het RIVM blijven we volgen: het onderwijs en de afronding van schoolexamens zal daarom zoveel mogelijk op afstand zijn;
 • We komen met aanvullende informatie over de roosters en de afronding van de schoolexamens.


Communicatie
Wij blijven informeren over de actuele situatie: dat doen wij via de nieuwsberichten die wij per mail verspreiden. De berichten zijn terug te vinden op de website van de school.

Met vriendelijke groet,
De Nieuwe Veste

Update berichtgeving corona- 20 maart 2020, 15.00 uur

Aan alle leerlingen en ouders

Beste leerling,
Ineens zit je midden in een compleet nieuwe situatie, je zit al een week niet meer in je klas. Op deze plek willen we daarom zeggen dat we enorm trots zijn op jou en op al onze leerlingen. We merken hoe iedereen online de opdrachten en lesstof voor de vakken oppakt en contact zoekt als er vragen zijn. Ook de komende twee weken kun je dat blijven doen: dat kan bij je vakdocent en natuurlijk kun je ook altijd terecht bij je mentor. We blijven met elkaar in contact en succes met je schoolwerk!

Beste ouder,
Ons dagelijkse ritme is ineens veranderd. Deze verandering vraagt ook van u de nodige aanpassingen en energie. Het zal soms even zoeken zijn naar de beste manier. Alle docenten en medewerkers zijn aan de slag zijn gegaan met het onderwijs-op-afstand vorm te geven. Dat gebeurt op veel manieren, afhankelijk van vak/methode/mogelijkheden. Soms online, soms interactief, soms ook door huiswerkopdrachten digitaal in te leveren volgens een (week)planning. Somtoday wordt daarbij bijvoorbeeld ingezet, ook chats via Teams (online platform), om het contact te onderhouden met leerlingen, en ook andere (interactieve) vormen. Voor een praktijkvak ziet dat er uiteraard weer heel anders uit dan voor een theorievak. Wij horen terug van leerlingen en docenten, wat er gebeurt en nemen eventuele suggesties en tips daarin mee. 

Actuele situatie

 • De school is gesloten tot 6 april voor alle leerlingen en medewerkers;
 • Via het antwoordapparaat wordt verwezen naar het mailadres van de school: info@sgdnv.nl.


Onderwijs

 • Tot 6 april is er onderwijs op afstand;
 • In Somtoday staat wat er van leerlingen verwacht wordt;
 • Dagelijks van 10:00-14:00u kunnen leerlingen hun vakdocenten op werkdagen vragen stellen over de vakinhoudelijke zaken;
 • De lessen volgens het rooster blijven zichtbaar.


Onderwijs en examens
Wij werken aan de richtlijnen voor de schoolexamens en cspe’s.  Deze examens gaan door en we verwachten binnen enkele werkdagen nadere informatie te kunnen verstrekken hierover. Voor de examenleerlingen: blijf je goed voorbereiden!

Communicatie
Wij blijven informeren over de actuele situatie: dat doen wij via de nieuwsberichten die wij per mail verspreiden. Het eerstvolgende bericht zal zijn op woensdag 25 maart 2020 rond 15.00 uur of eerder als er nieuwe ontwikkelingen zijn. De berichten zijn terug te vinden op de website van de school.

Met vriendelijke groet,
De Nieuwe Veste


Update berichtgeving corona - 19 maart 2020, 15.00 uur

Actuele situatie

 • Vanaf maandag 23 maart tot 6 april zijn de beide locaties gesloten voor alle leerlingen en medewerkers;
 • Via het antwoordapparaat wordt verwezen naar het mailadres van de school: info@sgdnv.nl.


Onderwijs

 • Tot 6 april is er onderwijs op afstand;
 • In Somtoday staat wat er van leerlingen verwacht wordt;
 • Dagelijks van 10:00-14:00 uur kunnen leerlingen hun vakdocenten op werkdagen vragen stellen over de vakinhoudelijke zaken;
 • De lessen volgens het rooster blijven zichtbaar.


Onderwijs en examens
Wij werken aan de richtlijnen voor de schoolexamens en cspe’s. Als er duidelijkheid is voor de vakken, ontvangt u deze informatie Wij vinden het boven alles belangrijk om de gezondheid van leerlingen en medewerkers tot de hoogste prioriteit te houden. Wij blijven daarom gesloten tot 6 april. Tot die tijd is er onderwijs op afstand. 

Activiteiten komende weken
Tot 6 april vervallen alle activiteiten. De reis naar Tsjechië op 25 mei 2020 voor de examenleerlingen vmbo LWT, BB, KB en Mavo komt te vervallen. Deze leerlingen en hun ouders krijgen hierover bericht.   

Communicatie
Wij blijven informeren over de actuele situatie: dat doen wij via de nieuwsberichten die wij per mail verspreiden. Wij doen dat op een vast moment: dagelijks tijdens werkdagen om 15:00 uur. Deze berichten zijn terug te vinden op de website van de school.

Met vriendelijke groet,
De Nieuwe Veste


Update berichtgeving corona - 18 maart 2020, 15.00 uur

Aan alle leerlingen en ouders

Actuele situatie

 •          Op 17 maart is door minister Slob van OC&W informatie gegeven over de (school)examens; hieronder daarover meer;
 •          Vandaag heeft de directie besloten dat de school deze week fysiek nog open is van 08:00 uur – 13:00 uur; ook is dan de school telefonisch bereikbaar;
 •          Vanaf maandag 23 maart t/m 6 april zijn de beide locaties gesloten voor alle leerlingen en medewerkers;
 •          via het antwoordapparaat wordt verwezen naar het mailadres van de school: info@sgdnv.nl.


Onderwijs

 •          Inmiddels is het onderwijs op afstand voor alle vakken gestart;
 •          Via Somtoday is duidelijk gemaakt wat er van leerlingen verwacht wordt;
 •          Dagelijks van 10:00-14:00 uur kunnen leerlingen hun vakdocenten vragen stellen over de vakinhoudelijke zaken;
 •          De lessen volgens het rooster blijven zichtbaar.

 

Onderwijs en examens
Op de website van de Rijksoverheid staat te lezen hoe scholen dienen om te gaan met examens en schoolexamens:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/examens

Duidelijk is dat de inrichting van de schoolexamens schoolspecifiek is; dat betekent dat de organisatie van de afronding van de PTA’s ook per school zal verschillen.

Wij vinden het boven alles belangrijk om de gezondheid van leerlingen en medewerkers tot de hoogste prioriteit te houden. Wij blijven daarom gesloten.

We werken nu deze richtlijnen uit: “Wat betekent dit voor mij? Welke schoolexamens moet ik wel en niet maken? Wanneer worden dan toetsen of cspe’s afgenomen?  enz. ”  Wij informeren u daar later over.

Activiteiten komende weken
Zoals eerder al aangegeven, komen ook stages van leerlingen aan externe organisaties, instellingen of bedrijven, te vervallen.

Communicatie
Wij blijven informeren over de actuele situatie: dat doen wij via de nieuwsberichten die wij per mail verspreiden. Wij doen dat op een vast moment: dagelijks om 15:00 uur. Deze berichten zijn terug te vinden op de website van de school.

Met vriendelijke groet, 
De Nieuwe Veste


Update berichtgeving corona 17 maart 2020, 15.05 uur

Aan alle leerlingen en ouders

Actuele situatie

 • Vandaag heeft de directie besloten dat de school deze week fysiek nog open is van 08:00u – 13:00u; ook is dan de school telefonisch bereikbaar;
 • Vanaf maandag 23 maart t/m 6 april is de school gesloten voor alle leerlingen en medewerkers;
 • Met de ouders die vanwege de uitoefening van  een vitaal beroep, een beroep hebben gedaan op opvang van hun kind, is telefonisch contact opgenomen.


Onderwijs

 • Maandag 16 en dinsdag 17 maart hebben vaksecties uitgewerkt hoe zij het onderwijs op afstand vorm geven;
 • Via Somtoday maken de vaksecties/leraren duidelijk wat er van leerlingen verwacht wordt;
 • Dagelijks van 10:00-14:00u kunnen leerlingen hun vakdocenten vragen stellen over de vakinhoudelijke zaken;
 • De lessen volgens het rooster zijn zichtbaar voor leerlingen en ouders;


Van leerlingen verwachten wij:

 • Ga aan de slag met je schoolwerk volgens de instructies van je leraren ten aanzien van leer- en maakwerk;
 • Het makkelijkste is dat om te doen volgens de planning van je lesrooster: die dag ga je aan de slag met die vakken die op je rooster staan;
 • En maak gebruik van de mogelijkheid om tussen 10:00u en 14:00u je eventuele vragen aan je leraren te stellen.


Van leerlingen wordt gevraagd om op deze manier, op afstand, te werken aan schoolwerk. Voor u als ouders helpen bovenstaande richtlijnen, om uw zoon of dochter te kunnen ondersteunen.

Onderwijs en examens
Op de website van de Rijksoverheid staat te lezen hoe scholen dienen om te gaan met examens en schoolexamens:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/vragen-over-voortgezet-onderwijs

Daarin valt onder andere het volgende te lezen:

“Het kabinet heeft aangekondigd dat alle scholen vanaf 16 maart sluiten tot 6 april. Bij scholen kan de vraag leven of reeds geplande schoolexamens wel door mogen gaan. Omdat de situatie nog volop in ontwikkeling is, is besloten dat tot nader order scholen ook geen schoolexamens mogen afnemen. Er zal zo snel mogelijk worden gecommuniceerd of en onder welke voorwaarden schoolexamens eventueel wel door kunnen gaan.”

Activiteiten komende weken
Zoals aangegeven, komen ook stages van leerlingen aan externe organisaties, instellingen of bedrijven, te vervallen.

Communicatie
Wij blijven u dagelijks op de hoogte houden van de actuele situatie: dat doen wij via de nieuwsberichten die wij per mail aan u verspreiden.

Wij doen dat vanaf nu op een vast moment, zodat u ook weet wanneer u eventuele nieuwe informatie kunt verwachten: dagelijks om 15:00u.

Deze berichten zijn terug te vinden op de website van de school.

Met vriendelijke groet,
De Nieuwe Veste 


Update berichtgeving corona 16 maart 2020, 13.15 uur

Aan alle leerlingen en ouders

Actuele situatie

De school is dagelijks open van 08:00u – 17:00u; voor Coevorden geldt, dat alleen de hoofdingang geopend is;

 • De receptie is dagelijks bemenst van 08:00u - 13:00u om telefonisch u te woord te kunnen staan;
 • Leerlingen zijn niet op school;

wanneer het nodig is om boeken/spullen op te halen, kan dat op maandag 16 en/of dinsdag 17 maart. Er wordt dan toegezien op korte doelgerichte aanwezigheid op school (van en naar kluisjes is voldoende).

 • Voor digitaal materiaal (bestanden waar leerlingen niet bij kunnen) geldt, dat de afdeling ICT ervoor zal zorgen dat in de loop van deze week dat materiaal beschikbaar komt voor de leerlingen.

 

Onderwijs

 • Maandag 16 en dinsdag 17 maart werken vaksecties uit hoe zij het onderwijs op afstand vorm geven. Dat kan per sectie verschillend zijn, omdat bijvoorbeeld de planningen, PTO’s/PTA’s (vakinhouden) en methodes daarin een belangrijke rol spelen;
 • Via Somtoday maken de vaksecties/leraren duidelijk wat er van leerlingen verwacht wordt;
 • Dagelijks van 10:00-14:00u kunnen leerlingen hun vakdocenten vragen stellen over de vakinhoudelijke zaken; de vakdocenten beantwoorden die vragen op een passend moment (dat kan afhankelijk van de vraag, soms dezelfde dag zijn, dat kan ook een later moment zijn wanneer het gaat om een vraag van meerdere leerlingen over lesstof die verwerkt wordt in bv. een nieuwe instructie);
 • Maandag 16 maart zijn de lessen uit Somtoday gehaald; de dagen daarna staan de lesroosters er wel in: dat is om zo studiewijzers/opdrachten etc. aan te kunnen koppelen; ook kan het behulpzaam zijn bij de planning en dagindeling van de leerlingen.


Onderwijs en examens
Voor leerlingen uit de eindexamengroepen is dit een periode die extra omgeven is met allerlei vragen:  

Komt het nog wel goed met mijn examens? Welke praktijkexamens gaan door? Is dat wel op tijd af? Kan ik nog extra oefenen? Welke opdrachten moet ik nog inleveren? Wordt het centraal examen nog op het zelfde moment gepland? Hoe zit het met de laatste toetsweek? Enkele vragen die nu vast gesteld worden.

Wij zijn ons daar zeer van bewust.

Wij wachten eerst de officiële berichtgeving daarover af vanuit Inspectie en/of Ministerie van OCW. Afhankelijk van de uitkomst daarvan, ( C(SP)E’s op gepland moment of anders) denken wij achter de schermen vast na over de verschillende scenario’s.

Leraren zullen met voorrang de eindexamenleerlingen helpen bij de voortgang van het lesprogramma.

Het mag duidelijk zijn dat nu een groter beroep gedaan zal worden op de discipline van leerlingen.

Activiteiten komende weken
Naast de eerdere berichtgeving over activiteiten die vervallen, vervallen alle activiteiten in en vanuit school tot en met nader order. Dat betekent dat ook de fotomomenten voor het jaarboek (17/3-Hardenberg, 18/3 Coevorden) vervallen.

Communicatie
Wij blijven u dagelijks op de hoogte houden van de actuele situatie: dat doen wij via de nieuwsberichten die wij per mail aan u verspreiden.

Wij doen dat vanaf nu op een vast moment, zodat u ook weet wanneer u eventuele nieuwe informatie kunt verwachten: dagelijks om 15:00u.

Deze berichten zijn terug te vinden op de website van de school.

Met vriendelijke groet, 
De Nieuwe Veste
 

Update 15 maart 2020, 18.40 uur

Aan alle leerlingen en ouders

Actuele situatie 
Op zondag 15 maart 2020 is er een persconferentie gegeven door de overheid. De ministers Slob en Bruins lichtten de maatregelen toe.

Tijdens de persconferentie is het volgende bekendgemaakt: 

 • alle scholen in Nederland zijn gesloten vanaf 16 maart tot en met 6 april 2020;
 • het onderwijs wordt waar mogelijk gedurende deze periode zo veel mogelijk op afstand (digitaal) verzorgd;
 • prioriteit in de verzorging van onderwijs, ligt bij de eindexamenleerlingen.


Besluit
Als directie sluiten wij ons daar bij aan. Voor De Nieuwe Veste in zowel Coevorden als in Hardenberg, betekent dat het volgende:

Activiteiten komende weken
Naast de eerdere berichtgeving over activiteiten die vervallen, vervallen alle activiteiten in en vanuit school tot en met nader order. 

Communicatie
Wij blijven u dagelijks op de hoogte houden van de actuele situatie: dat doen wij via de nieuwsberichten die wij per mail aan u verspreiden. Deze berichten zijn terug te vinden op de website van de school.

Met vriendelijke groet,

De Nieuwe Veste


UPDATE 15 maart 17.12 uur
De Nieuwe Veste is morgen gesloten voor leerlingen.
Na de persconferentie van vandaag om 17.30 uur zullen we met meer informatie komen.


Update 13 maart 2020, 14.25 uur - Aan leerlingen en ouders

Actuele situatie en informatie GGD Drenthe 

 • Op de site van de GGD Drenthe is actuele informatie te vinden over de aantallen besmettingen en de richtlijnen die de GGD afgeeft.  https://www.ggddrenthe.nl/over-de-ggd/actueel/coronavirus-covid-19/  

  Op dit moment is er nog steeds sprake van 1 leerling in Coevorden van wie bekend is dat hij besmet is met het corona-virus.  
   
 • De richtlijnen die de GGD Drenthe, het RIVM en de overheid afgeven, zijn leidend in onze besluiten.  

  ​Op 12 maart 2020 is er een persconferentie gegeven door de overheid. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens deze bijeenkomst. 

  De afgekondigde maatregelen zijn te lezen op de website van de Rijksoverheid:  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland

De maatregelen die vooral ook voor ons van toepassing zijn, zijn de volgende: 

 •  Voor iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren. 
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. 
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden. 
 • Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven. 


Tot slot: de maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart. Dat geldt ook voor Noord-Brabant.

Activiteiten komende weken
Wij blijven externe partijen die bij ons in school aanwezig zijn en/of met ons samenwerken, informeren over de actuele situatie, t.w. dat er één leerling is van wie bekend is dat die besmet is met het corona-virus en thuis zit. De nieuwe afgekondigde maatregelen hebben ook gevolgen voor onze activiteiten: 

 • Profielkeuze-avond 3h/v Coevorden vervalt. Een van de maatregelen die is afgekondigd, is om bijeenkomsten waarbij meer dan 100 personen aanwezig zijn, af te gelasten. Om die reden gaat de profielkeuze-avond op 17 maart 2020 niet door.  
  Voor een aantal vakken die voor derdeklas-leerlingen vrij nieuwe vakken zijn (zoals bedrijfseconomie, informatica, wiskunde A/B) zal aan leerlingen informatie verstrekt worden. Op dit moment gaan we er vanuit dat dat tijdens een vak- of mentorles kan gebeuren. Wanneer ouders/leerlingen naar aanleiding daarvan vragen hebben, dan kunnen die per mail aan de vakdocent gesteld worden. Voor vragen over alle overige vakken kan de leerling contact opnemen met de vakdocent. Voor vragen die gaan over profielkeuze in relatie tot vervolgopleidingen, kunt u zich per mail wenden tot de decaan. Alle leerlingen dienen uiterlijk 1 april hun profielkeuze te hebben doorgegeven.  
 • Gezondheidsonderzoek onder 4-havo Coevorden. Het gezondheidsonderzoek (16/3) onder leerlingen 4-havo komt op dit moment te vervallen.  
 • College-carrousel 4-vwo Coevorden. De geplande carrousel voor leerlingen 4-vwo op 9 april as. is door de Rijksuniversiteit Groningen afgelast.  
 • De voorlichtingsavond vakkenpakketkeuze 2 vmbo Hardenberg (16/3) vervalt.  

 

Met vriendelijke groet
De Nieuwe Veste


Update 12 maart 2020, 14.49 uur - Aan leerlingen en ouders

Aan alle leerlingen en ouders

Actuele situatie en informatie GGD Drenthe

 • Op de site van de GGD Drenthe is actuele informatie te vinden over de aantallen besmettingen en de richtlijnen die de GGD afgeeft.https://www.ggddrenthe.nl/over-de-ggd/actueel/coronavirus-covid-19/
 • Op dit moment is er nog steeds sprake van 1 leerling in Coevorden van wie bekend is dat hij besmet is met het coronavirus.
 • De richtlijnen die de GGD Drenthe, het RIVM en de overheid afgeven, zijn leidend in onze besluiten. Op dit moment blijft daarom de school geopend voor onderwijs. Wanneer daar sprake van is, zal het onderwijs via digitale kanalen doorgang vinden.
 • Het beleid om het virus blijvend in te dammen, is aangepast. GGD Drenthe adviseert nu aan leerlingen en medewerkers in Coevorden, om in geval van verkoudheid thuis te blijven. Om die reden zijn er leerlingen en medewerkers die nu preventief thuis blijven. Vanuit dezelfde overwegingen blijft een aantal medewerkers met chronische gezondheidsklachten thuis.


Activiteiten komende weken
Wij blijven externe partijen die bij ons in school aanwezig zijn en/of met ons samenwerken, informeren over de actuele situatie, t.w. dat er één leerling is van wie bekend is dat die besmet is met het coronavirus en thuis zit.
Wij wegen per activiteit af of deze kan doorgaan of dat er andere maatregelen genomen worden.

 • Profielkeuze-avond GEANNULEERD, zie update vrijdag 13 maart
  Op dinsdagavond 17 maart aanstaande vindt op de locatie in Coevorden de profielkeuze-avond voor leerlingen 3-havo en 3-vwo plaats. Leerlingen en ouders hebben daartoe de uitnodiging reeds ontvangen. Op dit moment gaat deze bijeenkomst door. Wel vragen wij iedereen zich te houden aan de richtlijnen van de GGD: Verkouden of andere griepverschijnselen? Niet komen. Mocht u verhinderd zijn om aanwezig te zijn, dan wordt relevante informatie digitaal aan u verstrekt.
 • Foto eindexamenkandidaten jaarboek
  Op woensdag 18 maart worden op de locatie in Coevorden de foto’s gemaakt van alle eindexamenleerlingen voor het jaarboek. Deze activiteit gaat door.

 

Update 11 mrt - Aan leerlingen en ouders 
woensdag 11 maart 2020

Geachte ouders en leerlingen,

De maatregelen die we eerder hebben genomen, voldoen goed en blijven we daarom uitvoeren. We willen u blijvend regelmatig informeren over actuele ontwikkelingen. Op de website is een aantal meest voorkomende vragen van ouders en leerlingen verzameld en daaronder zijn ook de antwoorden geplaatst. Die blijven wij aanvullen als daar veelgestelde vragen aan toegevoegd kunnen worden. 

Met vriendelijke groet, 
De Nieuwe Veste


KLIK HIER voor update 10, 9 en 8 maart