Coevorden Hardenberg
Coevorden
Coevorden Hardenberg
Coevorden Hardenberg

Dit is je plek 
 

In het Technasium, Labyrint en Litterarum is er volop maatwerk. Je werkt op de leerplekken aan opdrachten. Soms alleen, maar vaak ook in groepjes met elkaar. De vakdocent deelt zijn vakkennis tijdens de instructie en is er om vragen te beantwoorden en bij te sturen. 

Samen met anderen
We vragen regelmatig buiten de school naar hun expertise, zoals van medewerkers van mbo- en hbo-opleidingen, de universiteit of van bedrijven en instellingen. Zij hebben opdrachten voor jou en doen ook mee in de beoordeling of bieden stageplaatsen. Ook vragen onze decanen oud-leerlingen te vertellen over hun ervaringen na hun schoolperiode op De Nieuwe Veste. 

Digitaal up-to-date
Somtoday is het digitale programma waar jij extra informatie vindt van je vakdocenten. Ook kun je daar zien welke toetsen eraan zitten te komen en wat je huiswerk is. Je weet altijd wat er geleerd moet worden en kunt, eventueel samen met je mentor, een planning maken. En... thuis krijg je ook een inlogcode.   

Vakken in het eerste leerjaar 
Je krijgt ze misschien niet allemaal, maar in het eerste leerjaar krijg je les in:
Nederlands, Engels, Frans, wiskunde, biologie, geschiedenis, aardrijkskunde, lichamelijke opvoeding, programmeren, beeldende kunst en vormgeving (BKV), Latijn, Onderzoek en Ontwerpen (O&O), klassieke vorming.  

Profielen in de bovenbouw
Het kan handig zijn nu al te weten welke profielen er zijn. Je kiest er één in het derde leerjaar. 
Dit zijn ze: Cultuur en Maatschappij (CM), Economie en Maatschappij (EM), Natuur en Gezondheid (NG), Natuur en Techniek (NT). 
Een combinatie van deze profielen is ook mogelijk.