Coevorden Hardenberg
Coevorden
Coevorden Hardenberg
Coevorden Hardenberg

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut beschrijven wij de rechten en plichten van onze leerlingen.
 

Afspraken

Op De Nieuwe Veste werken wij volgens drie kernwaarden: veilig, vertrouwd en vernieuwend.
Om er voor te zorgen, dat iedereen (leerlingen én medewerkers) binnen de school zich veilig voelt en we op basis van vertrouwen kunnen werken aan vernieuwend onderwijs hebben we een aantal afspraken gemaakt waar iedereen zicht aan houdt.

 

Gedragscode ICT gebruik

Wij hebben de regels voor ICT gebruik beschreven in een aparte gedragscode ICT gebruik. De gedragscode geeft aan wat passend gebruik van ICT middelen is, zoals e-mail, internet en clouddiensten en sociale media. De code bevat regels over de manier waarop controle op dit gebruik kan plaatsvinden. 
 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.