Coevorden Hardenberg
Coevorden
Coevorden Hardenberg
Coevorden Hardenberg

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut beschrijven wij de rechten en plichten van onze leerlingen.
 

Huisregels

Om te zorgen, dat iedereen zich prettig voelt bij ons op school zijn er huisregels: duidelijke afspraken waar iedereen zich aan houdt. De huisregels gaan onder andere over ingang en fietsenstalling, lesrooster, te laat, ziek of verlof, kluisjes, pauzes, gebruik lift, gezondheid, uiterlijk en orde en veiligheid.
 

Gedragscode ICT gebruik

Wij hebben de regels voor ICT gebruik beschreven in een aparte gedragscode ICT gebruik. De gedragscode geeft aan wat passend gebruik van ICT middelen is, zoals e-mail, internet en clouddiensten en sociale media. De code bevat regels over de manier waarop controle op dit gebruik kan plaatsvinden. 
 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.