Coevorden Hardenberg
Coevorden
Coevorden Hardenberg
Coevorden Hardenberg

Veiligheid

Wij doen alles wat nodig om een veilige omgeving te bieden. Een veilige omgeving houdt in dat er een prettige sfeer op school is en dat incidenten worden voorkomen. Daarom voeren wij een veiligheidsbeleid, registreren wij incidenten, hebben wij een coördinator pesten aangesteld en monitoren wij jaarlijks de sociale veiligheid. De Inspectie van het Onderwijs ziet hierop toe. In ons veiligheidsplan beschrijven wij hoe wij de sociale veiligheid organiseren, wat wij van elkaar kunnen verwachten en waarop wij elkaar kunnen aanspraken als het gaat om ons gedrag en handelen naar leerlingen, ouders en naar elkaar en de  (fysieke) veiligheid in en om gebouwen.


Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.