Coevorden Hardenberg
Coevorden
Coevorden Hardenberg
Coevorden Hardenberg

Verzuim

Wij zijn verplicht om alle leerlingen te registreren die te laat komen of afwezig zijn. Wij hebben de regels beschreven in het veiligheidsbeleid. Wij informeren ouders bij te vaak te laat komen of veelvuldige afwezigheid. Om veelvuldig verzuim te voorkomen hebben wij de volgende afspraken gemaakt:

  • melding bij de leerplichtambtenaar/schoolarts na afwezigheid van tien schooldagen achtereen;
  • melding bij de leerplichtambtenaar/schoolarts bij drie ziekmeldingen binnen drie maanden.


Na een melding bij de leerplichtambtenaar/schoolarts neemt een medewerker van de GGD contact op met de ouders. Als er sprake is van ongeoorloofd verzuim treffen wij samen met de leerplichtambtenaar maatregelen.
 

Verlof

Leerlingen moeten de school moeten bezoeken als er onderwijs wordt gegeven en mogen niet zomaar wegblijven. In een aantal gevallen is een uitzondering op deze regel mogelijk. In onze verlofprocedure staan de uitzonderingen, de daarbij behorende regels en de aanvraagprocedure beschreven. Wij gaan er vanuit dat afspraken met de tandarts, huisarts of specialist zoveel mogelijk buiten schooltijd worden gemaakt.
 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.