Coevorden Hardenberg
Coevorden
Coevorden Hardenberg
Coevorden Hardenberg

Interne contactpersoon

Wij hebben een interne contactpersoon aangesteld. De interne contactpersoon is het aanspreekpunt bij klachten. Dit kunnen klachten zijn op het gebied van ongewenste omgangsvormen, maar ook klachten over gedragingen en beslissingen van school of een van onze medewerkers.

De interne contactpersoon zorgt ervoor, dat klachten niet escaleren, maar volgens de correcte klachtroutes, zoals beschreven in onze klachtenregeling, worden opgelost. De interne contactpersoon doet zelf geen onderzoek naar de klacht, maar vervult een doorverwijzende rol. Bij klachten met betrekking tot een vermeend zedendelict geldt  een meldplicht bij het College van Bestuur.

De taak van interne contactpersoon wordt binnen De Nieuwe Veste vervuld door:

 

Externe vertrouwenspersoon

Wij hebben een externe vertrouwenspersoon aangesteld. De externe vertrouwenspersoon biedt op verzoek begeleiding bij klachten, gaat samen met u na welke mogelijkheden er zijn om binnen de school tot een oplossing te komen en geeft ondersteuning en advies. De externe vertrouwenspersoon maakt geen deel uit van de school.
De taak van externe vertrouwenspersoon wordt vervuld door de heer Wibbens en mevrouw J. Mulder van het Vertrouwensbureau. U kunt de heer Wibbens en mevrouw Mulder bereiken via telefoonnummer 085-1055055 of per e-mail via algemeen@hetvtb.nl.
 

Informatie

Voor meer informatie kunt u onze klachtenregeling (onder klachten) raadplegen of contact opnemen met het secretariaat.