Coevorden Hardenberg
Coevorden
Coevorden Hardenberg
Coevorden Hardenberg

Kwaliteit 

Wij vinden het belangrijk om dagelijks basiskwaliteit te bieden. Daar hebben onze leerlingen recht op. In aanvulling op de eisen die vanuit de Inspectie van het Onderwijs aan ons worden gesteld, hebben we in het schoolplan beschreven wat we onder deze basiskwaliteit verstaan. Het realiseren van deze ambities vereist zorgvuldig kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsmanagement omvat alle activiteiten die erop gericht zijn de kwaliteit van ons onderwijs te onderzoeken, op orde te brengen en te houden, openbaar te maken en de realisatie van de doelen te bevorderen. Wij stimuleren een onderzoekende houding bij onze medewerkers en verwachten van hen dat zij structureel de kwaliteit van hun eigen activiteiten analyseren. Wij gaan actief in gesprek met belanghebbenden, zoals leerlingen en ouders en betrekken hen bij de schoolontwikkeling. 

Reflectie en feedback zijn effectieve middelen om kwaliteitsverbetering  teweeg te brengen. Daarom vragen wij periodiek feedback van onder andere leerlingen en ouders in de vorm tevredenheidonderzoeken. Wij rapporteren jaarlijks in ons bestuursverslag over de uitkomst van deze onderzoeken. Bent u benieuwd hoe onze leerlingen en ouders ons waarderen? Bekijk dan de tevredenheid van leerlingen en ouders via Scholen op de kaart. De site bevat veelzijdige informatie over onze school op het gebied van onderwijs en resultaten en biedt de mogelijkheid onze school te vergelijken met andere scholen.
 

Onderwijsresultaten

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoekt of onze leerlingen onderwijs krijgen van voldoende niveau, of wij voldoen aan de wet- en regelgeving en of wij onze onderwijsresultaten en financiën op orde hebben. In het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs spelen de onderwijsresultaten (de resultaten van onze leerlingen en hun voortgang in ontwikkeling) een belangrijke rol. Op de website van de Inspectie van het Onderwijs kunt u onze onderwijsresultaten bekijken en vindt u informatie over de toezichtarrangement en toezichthistorie van onze onderwijssoorten.
Op de website van Scholen op de kaart bevat veelzijdige informatie over onze school op het gebied van onderwijs en resultaten en biedt de mogelijkheid onze school te vergelijken met andere scholen.
 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.