Coevorden Hardenberg
Coevorden
Coevorden Hardenberg
Coevorden Hardenberg

Lesuitval

Lesuitval is niet te vermijden en kan ontstaan door ziekte of afwezigheid van docenten of door organisatorische zaken zoals begeleiding van docenten bij excursies en werkweken waardoor zij op dat moment geen lessen kunnen verzorgen. Ook lesuitval als gevolg van schoolexamens, nascholingen en rapportvergaderingen is niet altijd te voorkomen. Bij langdurige afwezigheid van docenten proberen we zo snel mogelijk tot vervanging over te gaan.

Om te voldoen aan de onderwijstijd is het aantal geplande uren in het jaarrooster hoger dan het verplichte aantal uren waardoor bij een (klein) percentage lesuitval het uiteindelijke aantal gerealiseerde uren nog steeds binnen de vereiste norm valt. 

In de klassen 1 en 2 en waar mogelijk klas 3 worden uitgevallen lessen waar mogelijk vervangen, uitgezonderd lessen op het eerste of laatste uur. Omdat leerlingen met studiewijzers werken, kunnen ze in principe door met de lesstof. Lessen die worden vervangen, worden niet per definitie in mindering gebracht op de onderwijstijd.
In de klassen 3 en hoger worden uitgevallen lessen in principe niet vervangen. Leerlingen kunnen in de daartoe bestaande studieruimtes zelfstandig doorwerken aan hun taken. Deze uren worden gedeeltelijk meegerekend als onderwijstijd.

Bij (meerdaagse) activiteiten voor een specifieke doelgroep, die soms relatief veel lesuitval kunnen veroorzaken voor een andere groep leerlingen, wordt, indien nodig, gewerkt met een speciaal aangepast rooster. Roosterwijzigingen worden zo snel mogelijk doorgegeven aan de leerlingen.