Coevorden Hardenberg
Coevorden
Coevorden Hardenberg
Coevorden Hardenberg

Schoolplan 

Met dit schoolplan vervolgen we de weg die De Nieuwe Veste is ingeslagen op basis van strategische keuzes. Een aantal thema’s vraagt verdere verdieping en borging; van andere thema’s en termen nemen we afscheid. In dit schoolplan brengen we focus aan door het leerproces van onze leerlingen en de gewenste ontwikkelingen daarin centraal te stellen. Leerprocessen van leerlingen kunnen alleen duurzaam worden begeleid, als die sterk verbonden zijn met het leren van onze teams en medewerkers. Ook aan hen willen we ruimte bieden voor ontwikkeling en bewustwording. Dit alles met een duidelijk doel voor ogen: het organiseren van kwalitatief goed onderwijs voor onze leerlingen passend bij deze tijd. Immers onze ambities moeten tot leven komen in de dagelijkse ontmoetingen tussen medewerkers en onze leerlingen. Alleen dan kunnen we onze ambities ten volle waarmaken.

Het beleid geeft de richting aan die we de komende jaren volgen. Het schoolplan functioneert als een sturingsinstrument (wat willen we verbeteren) voor de planperiode 2020-2024 en als een verantwoordingsdocument (wat beloven we) naar de interne en externe belanghebbenden. Het beleid is richtinggevend. Het schrijft niet precies voor wat er moet gebeuren, maar het geeft aan welke kant de ontwikkeling in grote lijnen op gaat. Wij geven onze medewerkers en teams de ruimte om invulling te geven aan de koers van de komende vier jaren. 

Er is voor gekozen niet alle wettelijk verplichte onderdelen op te nemen in het schoolplan in verband met de leesbaarheid. Voor deze onderdelen verwijzen we naar andere documenten, zoals te vinden op onze website.

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.