Coevorden Hardenberg
Coevorden
Coevorden Hardenberg
Coevorden Hardenberg

Toetsing

Toetsing is een middel om informatie te verzamelen over de kennis, vaardigheden en houding van een leerling doorgaans aan de hand van één of meerdere opdrachten.Toetskwaliteit gaat over meer dan alleen een goede toets; het gaat over het hele systeem van kijken, beoordelen en beslissen. Daarom beschikken wij over een toetsbeleid en een toetsreglement. In het toetsbeleid hebben wij onze visie en ons beleid op toetsing beschreven. De eisen waarop het werk van een leerling wordt beoordeeld, zijn beschreven is het toetsreglement.
 

Bevordering

In onze bevorderingsnormen hebben wij beschreven wanneer een leerling wordt bevorderd naar een volgend leerjaar. Wij beschikken ook overs over regels voor de maximale verblijfsduur van leerlingen op onze school en regels voor de overgang van mavo naar havo en van havo naar vwo.
 

Examinering

Het eindexamen is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van onze leerlingen. Het is niet alleen het sluitstuk van het voortgezet onderwijs, maar ook de start van een nieuwe en spannende periode in het leven.
In ons reglement van toetsing en afsluiting staan de regels en bepalingen met betrekking tot het eindexamen.
 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.