Coevorden Hardenberg
Coevorden
Coevorden Hardenberg
Coevorden Hardenberg

Cameratoezicht 

Wij maken op onze onderwijslocaties in Coevorden en Hardenberg gebruik van cameratoezicht om te zorgen voor een veilige omgeving en om ongewenst gedrag te voorkomen, te signaleren en vast te leggen.
Er vindt cameratoezicht plaats op het schoolterrein, in de centrale hal, de schoolzaal/kantine, de garderobes en gangen. De camera’s zijn voorzien van een bewegingssensor en alleen operationeel indien er beweging plaatsvindt.
 

Beeldmateriaal

Op De Nieuwe Veste laten wij met beeldmateriaal zien waar we mee bezig zijn. Foto’s en video’s zijn gevoelige persoonsgegevens en extra kwetsbaar voor misbruik. Daarom hebben wij voor het gebruik van herkenbaar beeldmateriaal, dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt, altijd toestemming nodig. Wij:

  • vragen vooraf om toestemming;
  • vragen specifiek toestemming voor gebruik (schoolgids, website, social media);
  • wijzen u er jaarlijks op, dat u uw toestemming altijd kunt intrekken.


Als u zelf beeldmateriaal publiceert, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen. Wees dus bewust wat u deelt en vraag altijd eerst om toestemming.

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.