Coevorden Hardenberg
Coevorden
Coevorden Hardenberg
Coevorden Hardenberg

Privacybeleid

Wij verwerken, beheren en beveiligen persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid. In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd.
Wij voldoen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving aan ons stelt. Hoe wij aan de eisen voldoen, hebben wij vastgelegd in ons privacyreglement. 

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Wij delen persoonsgegevens alleen, zonder uw toestemming, met derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. U leest hier meer over in ons beleid informatiebeveiliging en privacy.
 

Functionaris gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris gegevensbescherming en gegevensverwerking (FG) aangesteld. De FG is ons aanspreekpunt met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy en behandelt verzoeken om inzage of correctie. De FG ziet toe op de naleving van de wettelijke regels over het verwerken van persoonsgegevens. 
De taak van de FG wordt binnen De Nieuwe Veste vervuld door: mevrouw N. Akhavin, e-mailadres: fg@sgdnv.nl.
 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.