Coevorden Hardenberg
Coevorden
Coevorden Hardenberg
Coevorden Hardenberg

Privacyrechten

U heeft verschillende rechten om persoonsgegevens die wij van u verwerken, te beschermen. Onze leerlingen krijgen deze rechten vanaf 16 jaar. Waar wordt gesproken over het informeren of toestemming vragen aan ouders, bedoelen we dus ook het informeren of toestemming vragen aan leerlingen van 16 jaar en ouder.
U heeft bijvoorbeeld het recht om:

 • het leerlingdossier van uw kind in te zien;
 • te vragen om de persoonsgegevens in het dossier te laten aanpassen of aanvullen;
 • het gebruik van deze persoonsgegevens te beperken, als daar een goede reden voor is;
 • in sommige gevallen bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking;
 • ‘online’ vergeten te worden, nadat de wettelijke bewaartermijnen zijn verlopen;
 • de persoonsgegevens, indien mogelijk, over te dragen;
 • uw toestemming voor het gebruik van de gegevens in te trekken.
   

Hoe kunt u gebruik maken van uw rechten? Als u de persoonsgegevens van uzelf of uw kind wilt inzien of laten aanpassen of een beroep wilt doen op een van uw andere privacyrechten, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.

 

Leerlingen 18 jaar

Leerlingen van 18 jaar en ouder zijn volgens de wet meerderjarig en handelingsbekwaam is. Dit betekent, dat leerlingen van 18 jaar en ouder ons aanspreekpunt zijn.Het ouderaccount in SOMtoday wordt geblokkeerd en wij verstrekken zonder toestemming van de leerling geen informatie meer aan ouders via welke weg dan ook. 
 

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht, bijvoorbeeld:

 • leerlingdossier twee jaar na uitschrijving;
 • gegevens over in- en uitschrijving, verzuim en afwezigheid vijf jaar;
 • gegevens bij doorverwijzing naar het speciaal onderwijs drie jaar;
 • gegevens over het centraal examen en cijferlijsten zes maanden;
 • adresgegevens van (oud) leerlingen voor het organiseren van bijeenkomsten.

   

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.