Coevorden Hardenberg
Coevorden
Coevorden Hardenberg
Coevorden Hardenberg

College van Bestuur

Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het onderwijs en bepaalt het beleid van de organisatie in samenwerking met het directieteam, de Medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en externe belanghebbenden over het beleid, de kwaliteit van het onderwijs en onderwijsresultaten.

De stichting openbaar voortgezet onderwijs Coevorden, Hardenberg en omstreken kent een eenhoofdig College van Bestuur. Deze wordt gevormd door mevrouw ir. F.A. Steenblik. Mevrouw Steenblik is de afgelopen jaren voorzitter CvB geweest van een aantal stichtingen voor voortgezet onderwijs. De nevenfuncties van mevrouw Steenblik gerelateerd aan haar functie van bestuurder zijn: lid algemene vergadering Samenwerkingsverband Zuidoost-Drenthe en lid algemeen bestuur Samenwerkingsverband Noordoost-Overijssel. 

Klik hier voor meer informatie over bestuur en toezicht.