Coevorden Hardenberg
Coevorden
Coevorden Hardenberg
Coevorden Hardenberg

Directeur-bestuurder

De directeur-bestuurder van stichting openbaar voortgezet onderwijs Coevorden, Hardenberg en omstreken /      De Nieuwe Veste  is eindverantwoordelijk voor het onderwijs en bepaalt het beleid van de organisatie in samenwerking met het directieteam, de Medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en externe belanghebbenden over het beleid, de kwaliteit van het onderwijs en onderwijsresultaten.

De functie van directeur-bestuurder wordt vervuld door de heer W. Veenvliet. De nevenfuncties die de heer Veenvliet vervult, zijn statutair bestuurder van het Havo platform en statutair bestuurder van het Almeloos Studiefonds. Daarnaast vervult de heer Veenvliet nog twee nevenfuncties gerelateerd aan zijn functie als directeur-bestuurder te weten: lid algemene vergadering Samenwerkingsverband Zuidoost-Drenthe en lid algemeen bestuur Samenwerkingsverband Noordoost-Overijssel. 

Klik hier voor meer informatie over bestuur en toezicht.
In documenten waarin gesproken wordt over het College van Bestuur wordt de directeur-bestuurder bedoeld.