Coevorden Hardenberg
Coevorden
Coevorden Hardenberg
Coevorden Hardenberg

Medezeggenschapsraad

Wij hebben een  medezeggenschapsraad. De raad bestaat uit ouders, leerlingen en personeel van de school en komt ongeveer tien keer per jaar bijeen. De leden worden gekozen door alle ouders, leerlingen en personeel van de school en vertegenwoordigen hun eigen achterban.

De medezeggenschapsraad is een belangrijke gesprekspartner als het gaat om ons beleid. Voor een aantal onderwerpen vraagt het College van Bestuur advies of instemming aan de raad voordat een besluit genomen wordt. De wettelijke taken van de medezeggenschapsraad staat in de Wet medezeggenschap scholen.

U kunt contact opnemen met de medezeggenschapsraad via: secretariaatMR@sgdnv.nl.
Klik hier voor meer informatie.