Coevorden Hardenberg
Coevorden
Coevorden Hardenberg
Coevorden Hardenberg

Raad van Toezicht

De rol en functie van de Raad van Toezicht is vastgelegd in de stichtingsstatuten. De Raad van Toezicht ziet toe op het gevoerde beleid van de onderwijsinstelling (het College van Bestuur), is de werkgever van het College van Bestuur en is het klankbord voor het College van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden:

  • de heer J. Beenhakker
  • de heer B. Bouwhuis
  • mevrouw G. Geitz
  • de heer J.J.L.M. Johannink (voorzitter) 
  • de heer R.C.J. de Vent

 

De Raad van Toezicht vergadert ten minste vijf keer per jaar. De vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn openbaar en vinden plaats in scholengemeenschap De Nieuwe Veste in Coevorden. Tijdens de vergadering kunt u inspreken op agendapunten om bijvoorbeeld een toelichting te geven waarom u het niet eens bent met een bepaald voorstel. Ook kunt u het woord voeren over een onderwerp, dat niet op de agenda staat. Voor nadere informatie over het inspreken kunt u terecht bij de bestuurssecretaris. Als u wilt inspreken, dan kunt u dit doorgeven aan de voorzitter, voorafgaand aan de vergadering. De vergaderdata in schooljaar 2019/2020 zijn: 

  • donderdag 17 oktober 2019 om 19.30 uur
  • dinsdag 10 december 2019 om 19.30 uur
  • woensdag 26 februari 2020 om 19.30 uur
  • dinsdag 21 april 2020 om 19.00 uur
  • donderdag 25 juni 2020 om 19.00 uur


In verband met de maatregelen in het kader van het Coronavirus (Covid-19) heeft de Raad van Toezicht vanaf 16 maart alleen vergaderingen op afstand via een videoverbinding. U kunt de agenda van de vergadering opvragen tot één dag voor de vergadering. Mocht u gebruik willen maken van het inspreekrecht dan kunt u op de dag van de vergadering tot 15.00 uur aangegeven wat u van belang acht als inspreker. Hiervoor kunt u gebruik maken van het volgende e-mailadres: bestuur@sgdnv.nl.

Klik hier voor meer informatie over bestuur en toezicht.