Coevorden Hardenberg
Coevorden
Coevorden Hardenberg
Coevorden Hardenberg

Werken bij De Nieuwe Veste 

De Nieuwe Veste maakt deel uit van Noorderwijzer. Noorderwijzer is een samenwerkingsverband tussen 14 vo-schoolbesturen, 1 mbo-bestuur en 3 lerarenopleidingen uit de regio Drenthe. Zij hebben hun handen ineen geslagen om kwalitatief goed en duurzaam onderwijs in de krimpende regio te (blijven) bieden en het dreigende lerarentekort aan te pakken. Een samenwerking waarbij verbinding en ontwikkeling centraal staat. Oftewel: samen groeien in tijden van krimp. Noorderwijzer draagt bij aan:  

 • de professionalisering van onze medewerkers;
 • het vergroten van de loopbaanmogelijkheden; 
 • het verhogen van het loonbaanbewustzijn; 
 • het verruimen van de (vrijwillige) mobiliteit. 
   

De deelnemende scholen hebben allen een eigen bestuur en identiteit, maar een gezamenlijk doel: aantrekkelijke en goede werkgevers zijn voor (nieuwe) medewerkers in de regio, om samen de kwaliteit van het onderwijs te garanderen. Op die manier creëren zij niet alleen een inspirerende werkomgeving, maar ook een plezierige leer- en leefomgeving in de regio Drenthe.

De Nieuwe Veste
De Nieuwe Veste biedt goed openbaar onderwijs waar jongeren zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, kritische en verantwoordelijke burgers. Ons onderwijs is vernieuwend, actueel en sluit aan op ontwikkelingen in de maatschappij en het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. Daardoor bereiden wij de leerling optimaal voor in kennis, houding en vaardigheden.
Persoonlijke aandacht en begeleiding, maar ook flexibiliteit en maatwerk in ons onderwijs, maken dat we écht wat voor onze leerlingen kunnen betekenen. Wij zijn een school waarin leerlingen en medewerkers zich veilig, gekend en herkend weten. Die veiligheid is de voorwaarde van waaruit iedereen binnen de school optimaal zijn talent kan ontwikkelen en inzetten.
Naast het brede reguliere onderwijsaanbod worden er ook diverse activiteiten georganiseerd waarbij leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten.
Wij werken daarom samen met andere onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven en creëren zo de beste kansen op het hoogst haalbare diploma.

Wie ben jij?

 • Jij bent enthousiast om vanuit je pedagogische en didactische kwaliteiten een bijdrage te leveren aan ons onderwijs;
 • Jij wilt aan de basis staan van de toekomst van onze leerlingen en bent degene die op een beslissend moment in het leven van een leerling het verschil weet te maken;
 • Jij hebt het talent om leerlingen te coachen in het groeiproces om te ontdekken wie zij zijn;
 • Als professional investeer je in je eigen ontwikkeling door jezelf te verdiepen, door jezelf nieuwe kennis eigen te maken en je vaardigheden uit te breiden. Die ontwikkeling krijgt ook vorm door bereid te zijn te reflecteren op wie je bent, wat je doet en je bewust te worden van de effecten van je handelen.


Wat bieden wij?

 • Een professionele organisatie waar initiatief en inbreng van medewerkers gestimuleerd en gewaardeerd worden. We werken op diverse organisatieniveaus groepsgewijs aan onderwerpen die tot doel hebben het onderwijs in onze scholen te verbeteren. We geven zo vorm aan het leren van en met elkaar.
 • Voor nieuwe medewerkers, met of zonder onderwijservaring, hebben wij een uitgebreid traject van coaching en begeleiding door daarvoor opgeleide coaches. We stellen alles in het werk om je zo snel mogelijk thuis te laten voelen in onze organisatie.
 • Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de CAO VO, aangevuld met schooleigen regelgeving zoals korting op het lidmaatschap van een sportschool en een fietsregeling.
   

Ben jij enthousiast geworden om bij De Nieuwe Veste aan de slag te gaan, dan komen we graag met je in contact!

Vacature
Teamleider doorstroom hoger onderwijs Coevorden (m/v, min. 0,8 fte)

Situatieschets
De Nieuwe Veste (DNV) verzorgt openbaar voortgezet onderwijs op vwo (atheneum, gymnasium, technasium), havo, vmbo en ISK/PrO niveau. Dit doet zij op twee locaties, Coevorden en Hardenberg. In totaal bedienen 200 medewerkers 1.750 leerlingen. De locatie Coevorden heeft een breed aanbod en circa 1.150 leerlingen en is de enige aanbieder van voortgezet onderwijs in Coevorden. Eind 2020 is een organisatie-ontwikkelingsproces gestart. Dit heeft geleid tot een nieuwe organisatiestructuur per schooljaar 2021-2022, met twee relatief zelfstandige vestigingen. Het MT van de vestiging in Coevorden bestaat uit een locatiedirecteur en drie teamleiders (Instroom, bovenbouw VMBO/PrO/ISK en doorstroom hoger onderwijs).

Voor de aansturing en doorontwikkeling van de locatie Coevorden, zoeken wij een verbindende en inspirerende
Teamleider doorstroom hoger onderwijs Coevorden (m/v, min. 0,8 fte)
Het team doorstroom hoger onderwijs betreft 3 t/m 5 havo en 3 t/m 6 vwo

Als lid van het MT ben je gezamenlijk verantwoordelijk voor het ontwikkelen, in stand houden en uitvoeren van het onderwijskundig en organisatorisch beleid. Voor je teamleden zorg je voor een veilig werkklimaat en de kwaliteits- en leerlingenzorg. Samen met je team stel je plannen op, gericht op het realiseren van het Schoolplan 2020-2024. Belangrijke ontwikkelingen daarbij zijn ook het nieuwe onderwijsconcept Ontdekkend Leren en de te plannen nieuwbouw in Coevorden.

Als jij o.a.

 • ervaring of affiniteit hebt met het havo/vwo onderwijs
 • een onderwijsbevoegdheid VO hebt
 • ervaring hebt met onderwijskundig leiderschap
 • elke dag wil leren en
 • bereid bent om relevante scholing te volgen

dan zien wij je CV met een motivatie graag tegemoet.

Functie en verantwoordelijkheden

 • De taken van de teamleider vallen onder verantwoordelijkheid van de locatie-directeur en zijn onder andere:
 • Het geven van leiding aan een (onderwijs)team onder andere door;

het op passende wijze aansturen van medewerkers;
het verdelen van werkzaamheden binnen het team en toezien op de uitvoering ervan;
het uitvoeren van het personeels- en verzuimbeleid, waaronder de gesprekkencyclus;
het verbinden van onderwijskundige ontwikkelingen binnen het team.

 • Het verder richting geven aan de ingezette vernieuwing/verandering;
 • Het sturen op en stimuleren van teamontwikkeling;
 • Het ontwikkelen van beleid en de kwaliteitsverbetering op opleidings- en teamniveau;
 • Het toezicht houden op de kwaliteit en de voortgang van de begeleiding, leervorderingen en examenresultaten van leerlingen;
 • Het verzorgen van onderwijskundige activiteiten, waaronder een aantal lessen en/of onderwijsgebonden taken;
 • Het onderhouden van contacten met externe deskundigen en samenwerkingspartners.

  Functie-eisen
 • Binding met de ambities en strategie van De Nieuwe Veste uit het Schoolplan 2020-2024[1];
 • Goed zicht hebben op en kennis hebben van zaken op het gebied van ontwikkelingen binnen het voortgezet onderwijs;
 • Bij voorkeur ervaring hebben met (functioneel) leidinggeven in het onderwijs en een eigentijdse visie op contextueel leidinggeven en (passend) onderwijs;
 • Bij voorkeur ervaring hebben met het beleidsmatig en operationeel sturen van vernieuwingsprocessen in bestaande organisaties;
 • Bij voorkeur ervaring hebben met Passend Onderwijs voor alle doelgroepen in het voortgezet onderwijs;


Een aanstelling van minimaal 0,8 fte;
Een (master)opleiding tot leidinggevende gedaan hebben of bereid zijn deze te gaan doen;
In het bezit zijn van een 1e graads onderwijsbevoegdheid VO.

Persoonlijkheidsprofiel
Je handelt vanuit het perspectief van de leerling, de maatschappelijke opdracht en de koers van DNV. Met een grote betrokkenheid bij het team en de school als geheel. Je kunt goed samenwerken en bent in staat vanuit relatie te zorgen voor optimale resultaten. Je kijkt op een vooruitstrevende manier naar de toekomst en bent in staat om nieuwe manieren te bedenken om doelen en resultaten te bereiken. Je beschikt over een flexibele instelling en kunt omgaan met onzekere situaties.

Je bent communicatief vaardig en hebt persoonlijke aandacht voor medewerkers gericht op hun persoonlijke ontwikkeling en professionalisering. Verder heb je lef en ga je moeilijke gesprekken niet uit de weg. Je bent benaderbaar en kunt goed communiceren met medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers. Vanuit een heldere visie toon je daadkracht, besluitvaardigheid en betrouwbaarheid. Stressbestendig zijn is een absolute vereiste om als een goed teamleider te kunnen functioneren. Je voelt je verantwoordelijk voor je team en voor de school als geheel. Daartoe werk je constructief samen met anderen.

Wat bieden wij?
Een functie met een mooie uitdaging om met een nieuw team, toekomstbestendig en activerend onderwijs neer te zetten en om mensen in de flow te krijgen.

De functie teamleider valt onder de CAO VO en is ingeschaald in schaal 12. Het betreft in principe een aanstelling voor één jaar met het uitzicht op een benoeming voor onbepaalde tijd. De tijdsinzet betreft minimaal vier dagen per week, bij voorkeur fulltime.

Procedure
De procedureplanning is als volgt:
25 oktober 2021 Start mediawerving en search
15 november 2021 ( week 46) Sluiting reactietermijn
16 november 2021 Brievenselectie
Week 47 Eerste ronde selectiegesprekken
Week 47/week 48 Vervolgronde selectiegesprekken
Week 49/week 49 Arbeidsvoorwaardengesprek en benoeming

Interesse?
Je stuurt je brief voorzien van een motivatie en CV voor de sluiting van de reactietermijn per e-mail naar Arja Tump, personeelsconsulent via a.tump@sgdnv.nl.

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Harjan Jalvingh, locatiedirecteur Coevorden, 
06-1454 1363 of h.jalvingh@sgdnv.nl

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.


[1] Schoolplan (publiek), Schoolplan (uitgebreid)