Coevorden Hardenberg
Coevorden
Coevorden Hardenberg
Coevorden Hardenberg

Beste ouder en leerling,

Wat fijn dat jullie kiezen voor De Nieuwe Veste en deel gaan uitmaken van onze school!  
De aanmelding hebben wij ontvangen via het aanmeldingsformulier deel B.

Jullie hebben drie mailberichten ontvangen van leerlingadministratie@sgdnv.nl:

  1. een e-mail met een link om te ondertekenen als dit nog niet gedaan is
  2. een e-mail met de bevestiging van alle gegevens (de zogeheten transactiebon)
  3. een e-mail met de download van het ondertekend aanmeldingsformulier

Hoe verloopt de aanmelding verder?

Van de basisschool ontvangen wij het aanmeldingsformulier deel A.  


Begin juni krijgen jullie bericht over:
- de definitieve plaatsing in de opleiding
- de start op De Nieuwe Veste: over het bestellen van de boeken, inloggen bij Somtoday en bij

   iDEAlnet, de aanschaf van schoolspullen en het bestellen van de laptop
- de kennismakingsmiddag voor uw kind op woensdag 24 juni 2020 van 15.00-16.30 uur
- de kennismaking met de mentor voor u als ouder(s) op woensdag 24 juni 2020 om 16.30 uur


Vragen
Mocht u in de tussentijd vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via secretariaat@sgdnv.nl