Coevorden Hardenberg
Coevorden
Coevorden Hardenberg
Coevorden Hardenberg

Veilig en vertrouwd

Dit bericht is geplaatst op: 05 juli 2021

Zorg en ondersteuning succesvol

De conclusie van het samenwerkingsverband van scholen in Zuidoost Drenthe is duidelijk: De Nieuwe Veste in Coevorden slaagt erin maatwerk te leveren. Door de leerling een veilige en vertrouwde plek te bieden in de school, is er ruimte voor een optimale persoonlijke ontwikkeling.

Volgens zorgcoördinator Margreet Hake is dit geen toeval: ‘Drie jaar geleden zijn we onze zorg en ondersteuning extra gaan ontwikkelen, waarbij wij de ambitie hadden voor alle leerlingen de beste ondersteuning te kunnen bieden.’

De Nieuwe Veste wil een school zijn voor de volle breedte van leerlingen. ‘Openbaar in de meest letterlijke zin,’ aldus Margreet.

Met de Pitstop heeft de school een belangrijke troef in handen. Hoewel deze plek midden in de school ligt, is het er altijd rustig. De leerling kan hier bijvoorbeeld even op adem komen met de deskundige begeleiders. Een ander voorbeeld van maatwerk is de Huiskamer in het vmbo. ‘Door zoveel mogelijk ondersteuning dichtbij het onderwijsproces te organiseren en leerlingen in een kleinschalig georganiseerde thuisbasis te laten leren, zijn we erin geslaagd  met kleinere teams om een vaste groep leerlingen heen samen verantwoordelijk te maken,’ zegt de zorgcoördinator. 'Dat geldt ook zeker voor het team van PRO Coevorden, dat is ons praktijkonderwijs waar alles draait om persoonlijke aandacht en begeleiding van de leerling.'

Margreet 2

Margreet Hake in de Pitstop van De Nieuwe Veste (foto Jorrin Hulst)

Het resultaat van deze en andere bewegingen is indrukwekkend: veel minder leerlingen hadden uiteindelijk nog extra ondersteuning nodig en de schoolbrede uitstroom in de richting van ander onderwijs is drastisch gedaald.

Die getallen maken Margreet Hake erg trots. ‘Het is fijn dat je na hard werken echt resultaat ziet en dit is een stimulans om het in de toekomst nóg beter te gaan doen. Wij willen graag een school kunnen zijn voor alle middelbare scholieren in Coevorden.’

Het uitzicht op nieuwbouw voor De Nieuwe Veste Coevorden biedt ook voor de ondersteuning mooie kansen. ‘Door ervoor te zorgen dat het nieuwe gebouw het mogelijk maakt kleinschalige leeromgevingen te creëren voor al onze leerlingen, geeft dat ons de mogelijkheid om de zorg en ondersteuning dichtbij het primaire proces te plaatsen. Dat zou één van de uitgangspunten moeten zijn van onze onderwijshuisvesting.’