Coevorden Hardenberg
Coevorden
Coevorden Hardenberg
Coevorden Hardenberg

Update 10 mrt - coronavirus

Dit bericht is geplaatst op: 10 maart 2020

Voor leerlingen en ouders

Geachte ouders en leerlingen,

Op dit moment zijn er geen nieuwe meldingen van leerlingen of medewerkers die ziek zijn door het coronavirus. Het betreft nog steeds 1 leerling in Coevorden sinds zondagavond. Gelukkig gaat het naar omstandigheden goed met de betreffende leerling.

Het onderwijs op De Nieuwe Veste gaat door. De school is open en leerlingen kunnen daar onderwijs volgen. Ook afwezige leerlingen worden geacht onderwijs te volgen via Somtoday. De planning van de lesstof geeft aan welke hoofdstukken geleerd moeten worden en opdrachten die gemaakt moeten worden. Voor vragen hierover kan contact opgenomen worden met de mentor of de leraar.

Per leerjaar en onderwijssoort kunnen er verschillen zijn. We maken u erop attent, dat de leerlingen ook en met name in de eindexamenklassen nu geen lessen kunnen missen. De schoolexamens lopen. Die moeten tijdig afgerond zijn om deel te mogen nemen aan het Centraal Examen. Dit is de landelijke regelgeving, waarop wij als school geen invloed hebben.

We houden u voortdurend op de hoogte van de actuele situatie en plaatsen deze berichten op de website van de school.

Zoals we al eerder hebben bericht kunt u bij twijfels rondom gezondheid contact opnemen met GGD Drenthe via telefoonnummer 0592-306300. Afgelopen maandag zou de GGD gezondheidsonderzoeken afnemen op de locatie Coevorden. In verband met een ingelaste interne informatiebijeenkomst voor de medewerkers werkzaam in de jeugdgezondheidszorg, heeft de GGD moeten besluiten om de geplande gezondheidsonderzoeken bij De Nieuwe Veste op te schorten naar een nog te plannen nieuw moment.

Met vriendelijke groet, namens bestuur en directie,

Mevr. F.A. Steenblik
Voorzitter College van Bestuur

Het coronavirus roept veel vragen op. De opmerkingen en vragen die ons via e-mail of telefoon bereiken, beantwoorden wij zo veel mogelijk via onze algemene berichtgeving die wij rechtstreeks aan ouders en leerlingen doen toekomen.

 

Update 9 maart - Coronavirus

Betreft: informatie coronavirus 
9 maart 2020

Aan alle leerlingen en ouders

Bij ons op school op de locatie Coevorden is een eerste leerling besmet geraakt met het coronavirus.
Op zondag 8 maart hebben wij de informatie verstuurd aan alle leerlingen en hun ouders, als ook naar alle medewerkers van de school.

Welke maatregelen?

De GGD geeft aan de school open te houden. Voor leerlingen en medewerkers gelden daarbij de volgende richtlijnen:

 • Bij een combinatie van de klachten verkoudheidsklachten + koorts hoger dan 38°C + hoesten/benauwdheid is het belangrijk om thuis te blijven en dit te melden aan de GGD Drenthe (0592-306300);
 • Ga bij twijfel niet op bezoek bij kwetsbare groepen mensen;
 • Wie die klachten niet heeft, wordt geadviseerd naar school te gaan; mocht een leerling of medewerker naar aanleiding van de maatregelen thuis blijven, zullen wij het onderwijs via digitale kanalen door laten gaan;
 • De school treft extra hygiënische maatregelen:
 • Desinfecterende handzeep;
 • Een extra schoonmaakronde per dag;
 • Toetsenborden en schermen die veel aangeraakt worden, worden extra gereinigd met desinfecterende doekjes;
 • Op centrale plekken in de school (personeelskamer/kantine/receptie) wordt desinfecterende handgel geplaatst;
 • Wij informeren externe partijen die bij ons in school aanwezig zijn en/of met ons samenwerken, over de actuele situatie, t.w. dat er één leerling is van wie bekend is dat die besmet is met het coronavirus en thuis zit;
 • Vorige week al is besloten dat de geplande meerdaagse excursies naar het buitenland, uitgesteld worden;
 • De GGD-informatie ligt ter verstrekking klaar bij de receptie en wordt aan iedere bezoeker aan onze
 • school uitgereikt;
 • Wij registreren elke bezoeker met een ingevuld registratieformulier.

Wat als je zelf in een kwetsbare situatie verkeert?
Het kan zijn dat een jongere of volwassene zelf een kwetsbare gezondheid heeft en daardoor mogelijk extra vatbaar is voor een virus. Kwetsbare groepen zijn met name de mensen ouder dan 80 jaar of zij die chronisch en/of ernstig ziek zijn. Diegenen die dit betreft, wordt geadviseerd om zelf contact op te nemen met de eigen coördinerende arts en specialist en de gegeven adviezen op te volgen.

Hoe communiceren wij?
Wij staan in contact met de GGD en andere betrokken partijen zoals de gemeente.
Via onze website en rechtstreekse berichtgeving naar leerlingen, ouders en medewerkers, informeren wij over de actuele stand van zaken, ook als daar verandering in optreedt.

De GGD informeert ook over de actuele situatie: https://www.ggddrenthe.nl/over-de-ggd/actueel/coronavirus-covid-19/

Via RTV Drenthe hebben wij het volgende gecommuniceerd: https://www.rtvdrenthe.nl/media/65238/Een-leerling-van-De-Nieuwe-Veste-is-besmet-geraakt

De site van het RIVM geeft uitgebreide informatie: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

Wij zijn ons bewust van de vragen die deze situatie oproepen en zullen u blijvend informeren over de ontwikkelingen.


Namens bestuur en directie, 
F.A. Steenblik


Bericht 8 maart - Coronavirus 
KLIK HIER VOOR INFORMATIEBRIEF van 8 maart