Coevorden Hardenberg
Coevorden
Coevorden Hardenberg
Coevorden Hardenberg

Update berichtgeving corona 16 maart 2020, 13.15 uur

Dit bericht is geplaatst op: 16 maart 2020

Aan alle leerlingen en ouders

Actuele situatie

  • De school is dagelijks open van 08:00u – 17:00u; voor Coevorden geldt, dat alleen de hoofdingang geopend is;
  • De receptie is dagelijks bemenst van 08:00u - 13:00u om telefonisch u te woord te kunnen staan;
  • Leerlingen zijn niet op school;

wanneer het nodig is om boeken/spullen op te halen, kan dat op maandag 16 en/of dinsdag 17 maart. Er wordt dan toegezien op korte doelgerichte aanwezigheid op school (van en naar kluisjes is voldoende).

  • Voor digitaal materiaal (bestanden waar leerlingen niet bij kunnen) geldt, dat de afdeling ICT ervoor zal zorgen dat in de loop van deze week dat materiaal beschikbaar komt voor de leerlingen.

 

Onderwijs

  • Maandag 16 en dinsdag 17 maart werken vaksecties uit hoe zij het onderwijs op afstand vorm geven. Dat kan per sectie verschillend zijn, omdat bijvoorbeeld de planningen, PTO’s/PTA’s (vakinhouden) en methodes daarin een belangrijke rol spelen;
  • Via Somtoday maken de vaksecties/leraren duidelijk wat er van leerlingen verwacht wordt;
  • Dagelijks van 10:00-14:00u kunnen leerlingen hun vakdocenten vragen stellen over de vakinhoudelijke zaken; de vakdocenten beantwoorden die vragen op een passend moment (dat kan afhankelijk van de vraag, soms dezelfde dag zijn, dat kan ook een later moment zijn wanneer het gaat om een vraag van meerdere leerlingen over lesstof die verwerkt wordt in bv. een nieuwe instructie);
  • Maandag 16 maart zijn de lessen uit Somtoday gehaald; de dagen daarna staan de lesroosters er wel in: dat is om zo studiewijzers/opdrachten etc. aan te kunnen koppelen; ook kan het behulpzaam zijn bij de planning en dagindeling van de leerlingen.


Onderwijs en examens
Voor leerlingen uit de eindexamengroepen is dit een periode die extra omgeven is met allerlei vragen:  

Komt het nog wel goed met mijn examens? Welke praktijkexamens gaan door? Is dat wel op tijd af? Kan ik nog extra oefenen? Welke opdrachten moet ik nog inleveren? Wordt het centraal examen nog op het zelfde moment gepland? Hoe zit het met de laatste toetsweek? Enkele vragen die nu vast gesteld worden.

Wij zijn ons daar zeer van bewust.

Wij wachten eerst de officiële berichtgeving daarover af vanuit Inspectie en/of Ministerie van OCW. Afhankelijk van de uitkomst daarvan, ( C(SP)E’s op gepland moment of anders) denken wij achter de schermen vast na over de verschillende scenario’s.

Leraren zullen met voorrang de eindexamenleerlingen helpen bij de voortgang van het lesprogramma.

Het mag duidelijk zijn dat nu een groter beroep gedaan zal worden op de discipline van leerlingen.

Activiteiten komende weken
Naast de eerdere berichtgeving over activiteiten die vervallen, vervallen alle activiteiten in en vanuit school tot en met nader order. Dat betekent dat ook de fotomomenten voor het jaarboek (17/3-Hardenberg, 18/3 Coevorden) vervallen.

Communicatie
Wij blijven u dagelijks op de hoogte houden van de actuele situatie: dat doen wij via de nieuwsberichten die wij per mail aan u verspreiden.

Wij doen dat vanaf nu op een vast moment, zodat u ook weet wanneer u eventuele nieuwe informatie kunt verwachten: dagelijks om 15:00u.

Deze berichten zijn terug te vinden op de website van de school.

Met vriendelijke groet, 
De Nieuwe Veste