Coevorden Hardenberg
Coevorden
Coevorden Hardenberg
Coevorden Hardenberg

Update berichtgeving corona 18 maart 2020, 15.00 uur

Dit bericht is geplaatst op: 18 maart 2020

Aan alle leerlingen en ouders

Actuele situatie

  •          Op 17 maart is door minister Slob van OC&W informatie gegeven over de (school)examens; hieronder daarover meer;
  •          Vandaag heeft de directie besloten dat de school deze week fysiek nog open is van 08:00 uur – 13:00 uur; ook is dan de school telefonisch bereikbaar;
  •          Vanaf maandag 23 maart t/m 6 april zijn de beide locaties gesloten voor alle leerlingen en medewerkers;
  •          via het antwoordapparaat wordt verwezen naar het mailadres van de school: info@sgdnv.nl.


Onderwijs

  •          Inmiddels is het onderwijs op afstand voor alle vakken gestart;
  •          Via Somtoday is duidelijk gemaakt wat er van leerlingen verwacht wordt;
  •          Dagelijks van 10:00-14:00 uur kunnen leerlingen hun vakdocenten vragen stellen over de vakinhoudelijke zaken;
  •          De lessen volgens het rooster blijven zichtbaar.


Onderwijs en examens
Op de website van de Rijksoverheid staat te lezen hoe scholen dienen om te gaan met examens en schoolexamens:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/examens

Duidelijk is dat de inrichting van de schoolexamens schoolspecifiek is; dat betekent dat de organisatie van de afronding van de PTA’s ook per school zal verschillen.

Wij vinden het boven alles belangrijk om de gezondheid van leerlingen en medewerkers tot de hoogste prioriteit te houden. Wij blijven daarom gesloten.

We werken nu deze richtlijnen uit: “Wat betekent dit voor mij? Welke schoolexamens moet ik wel en niet maken? Wanneer worden dan toetsen of cspe’s afgenomen?  enz ”  Wij informeren u daar later over.

Activiteiten komende weken
Zoals eerder al aangegeven, komen ook stages van leerlingen aan externe organisaties, instellingen of bedrijven, te vervallen.

Communicatie
Wij blijven informeren over de actuele situatie: dat doen wij via de nieuwsberichten die wij per mail verspreiden. Wij doen dat op een vast moment: dagelijks om 15:00 uur. Deze berichten zijn terug te vinden op de website van de school.

Met vriendelijke groet,
De Nieuwe Veste