Coevorden Hardenberg
Coevorden
Coevorden Hardenberg
Coevorden Hardenberg

Update berichtgeving corona 9 april 2020, 16.00 uur

Dit bericht is geplaatst op: 09 april 2020

Aan alle leerlingen en ouders

Door onze vragenlijst weten we dat we met onze berichten voorzien in de informatiebehoefte. We gaan hiermee verder. Wel hebben we de samenstelling aangepast. We zullen steeds starten met nieuwe informatie onder actualiteit, onderwijs, onderwijs en examens en iedere keer eindigen met een aantal vaste gegevens. Die laatste als geheugensteuntje mocht het nodig zijn.

Wij wensen jullie fijne en gezonde paasdagen!

Actualiteit

 • Ouders en leerlingen hebben een pdf ontvangen over de enquêtes van vorige week met een inleiding van de directie en een korte presentatie van de resultaten;
 • Met de paasdagen in aantocht, hebben we een DNV-paasrecept bedacht. Het is in een paar stappen klaar en ook vast in een mum van tijd op. Heel veel plezier alvast bij het bakken en natuurlijk zien we graag de foto’s via info@sgdnv.nl! 


Onderwijs

 • We verwachten binnenkort meer informatie te kunnen geven over de jaarlagen en de bevordering naar een volgend leerjaar. De inzet van de leerling in en bij het onderwijs op afstand zal hierin worden meegenomen en een rol spelen;
   

Onderwijs en examen

 • Het ministerie van OCW heeft de slaag-zakregeling gepubliceerd. Deze volgt zo veel mogelijk de bestaande regeling: https://www.examenblad.nl/document/vl7br606ht78-servicedocument-2-vo.
 • Examenleerlingen en ouders ontvangen een mail met de slaag-zakregeling en daarbij een toelichting en een tijdspad.


de regels om te slagen:

 • geen nieuwe regel

havo/vwo: maximaal 1 x een 4 + 1x een 5 (en gemiddeld 6,0) = geslaagd
vmbo: maximaal 1x een 4 of 2x een 5 (en een 7,0 ter compensatie)

 • geen nieuwe regel

havo/vwo: maximaal 1x een 5 voor de kernvakken (Ne, En, wi) = geslaagd
vmbo: maximaal een 5 voor Ne= geslaagd
de regel van een 5,5 gemiddeld vervalt

Ben je dan niet geslaagd?

 • in plaats van een herexamen maak je een resultaatverbeteringstoets

havo/vwo: voor maximaal twee vakken in plaats van één
vmbo: voor maximaal drie vakken in plaats van twee
het resultaat telt voor 50% als het een verbetering is.

(bron: coronaexamens)

Vaste gegevens

 • Via het antwoordapparaat wordt verwezen naar het mailadres van de school: info@sgdnv.nl.
 • De school blijft in ieder geval dicht tot en met de meivakantie.
 • Er is meivakantie van donderdag 23 april tot en met dinsdag 5 mei 2020, de leerlingen en medewerkers zijn deze periode vrij.
 • Nieuwsberichten verspreiden wij per mail aan onze leerlingen en ouders. Alle berichten zijn terug te vinden op de website van de school.
 • De mentor zoekt actief contact met zijn mentorleerlingen om te informeren naar het welbevinden van de leerling;
 • De vakdocent zoekt actief contact met de leerlingen om te informeren over huiswerk, eventuele toetsen en mogelijke vragen die er zijn over het vak.
 • In Somtoday staat wat er van leerlingen verwacht wordt. Leerlingen werken volgens het rooster in Somtoday aan de vakken.


Met vriendelijke groet,
De Nieuwe Veste