Coevorden Hardenberg
Coevorden
Coevorden Hardenberg
Coevorden Hardenberg

Update berichtgeving corona 15 april 15.45 uur

Dit bericht is geplaatst op: 15 april 2020

Aan alle leerlingen en ouders

We hebben een aanvulling op ons bericht van vorige week donderdag in het stukje dat begint met “de regels om te slagen” onder Onderwijs en examen. 

Twee leerlingen deelden een foto met ons van hun DNV-paaskrentenvlecht, leuk! Ze krijgen als bedankje en afsluiting van deze paasactie een attentie van ons van een bakker uit hun woonplaats.

Actualiteit

 • Leren op afstand: hoe zit het met informatiebeveiliging en privacy?

We organiseren voor onze leerlingen diverse vormen van leren op afstand. Hiervoor gebruiken we zoveel mogelijk programma’s waar we als school al goede privacy-afspraken over hebben gemaakt. Denk aan Somtoday, Microsoft Office 365, vrijwel alle grote uitgevers en verschillende toetsprogramma’s. Zo kunnen we ook met ons leren op afstand gewoon voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Alle afspraken die we op dit gebied hebben gemaakt gelden nog steeds. Voor het leren op afstand hebben we daar wel twee afspraken aan toegevoegd:

 1. we maken geen opnames van video’s en chatgesprekken met de medeleerlingen en docenten;
 2. we bewerken en/of delen geen door de docent opgenomen video’s.

Op deze manier kunnen we er dus voor blijven zorgen dat niet alleen het onderwijs doorgang kan vinden, maar ook de informatiebeveiliging en privacy gewaarborgd zijn.

 

Onderwijs

 • We verwachten binnenkort meer informatie te kunnen geven over de jaarlagen en de bevordering naar een volgend leerjaar. De inzet van de leerling in en bij het onderwijs op afstand zal hierin worden meegenomen en een rol spelen;
 • Er zijn richtlijnen voor toetsing tijdens schoolsluiting afgesproken. De leerlingen en ouders krijgen deze via de mail.

 

Onderwijs en examen

 • In ons bericht van donderdag 9 april stonden de resultaatverbeteringstoetsen voor vmbo niet volledig uitgesplitst.

Dit zijn in het kort de regels om te slagen:

 1. havo/vwo: maximaal 1 x een 4 + 1x een 5 (en gemiddeld 6,0) = geslaagd
  vmbo: maximaal 1x een 4 of 2x een 5 (en een 7,0 ter compensatie)
 2. havo/vwo: maximaal 1x een 5 voor de kernvakken (Ne, En, wi) = geslaagd
  vmbo: minimaal een 5 voor Ne als eindcijfer = geslaagd
 3. de regel van een 5,5 gemiddeld vervalt

Ben je dan niet geslaagd?
in plaats van een herexamen maak je een resultaatverbeteringstoets

 1. havo/vwo: voor maximaal twee vakken in plaats van één
  vmbo mavo/gemengde leerweg: voor maximaal twee vakken in plaats van één
  vmbo basis/kader: voor maximaal drie vakken in plaats van twee
 2. het resultaat telt voor 50% als het een verbetering is.
 • Het Jaarboek 2019-2020 voor en door examenleerlingen kan worden besteld via iDEALnet. De ouder die debiteur is heeft een mail gehad om een exemplaar van dit unieke herinneringsboek te bestellen.


Vaste gegevens

 • Via het antwoordapparaat wordt verwezen naar het mailadres van de school: info@sgdnv.nl.
 • De school blijft in ieder geval dicht tot en met de meivakantie.
 • Er is meivakantie van donderdag 23 april tot en met dinsdag 5 mei 2020, de leerlingen en medewerkers zijn deze periode vrij.
 • Nieuwsberichten verspreiden wij per mail aan onze leerlingen en ouders. Alle berichten zijn terug te vinden op de website van de school.
 • De mentor zoekt actief contact met zijn mentorleerlingen om te informeren naar het welbevinden van de leerling; 
 • De vakdocent zoekt actief contact met de leerlingen om te informeren over huiswerk, eventuele toetsen en mogelijke vragen die er zijn over het vak.
 • In Somtoday staat wat er van leerlingen verwacht wordt. Leerlingen werken volgens het rooster in Somtoday aan de vakken.


Met vriendelijke groet,
De Nieuwe Veste