Coevorden Hardenberg
Coevorden
Coevorden Hardenberg
Coevorden Hardenberg

Update berichtgeving corona - 20 mei, 15.30 uur

Dit bericht is geplaatst op: 20 mei 2020

Aan alle leerlingen en ouders

Gisteren was er een compliment voor alle leerlingen en jongeren in de persconferentie van Mark Rutte. Wij sluiten ons daar graag bij aan! Ook deed hij een oproep aan jongeren om ideeën te delen. Hoe zal de nabije toekomst eruit kunnen zien?

Wij hebben met elkaar zorgvuldig nagedacht over het onderwijs vanaf 2 juni. Deze informatie gaat vandaag naar de leerlingen en ouders. 

Voor ons allemaal komen er een paar vrije dagen aan, geniet ervan! Volgende week zijn er op school herkansingen voor de examenleerlingen; we wensen jullie nog even heel veel succes met leren.

Actualiteit

 • De locaties in Coevorden en Hardenberg zijn tot 1 juni beperkt open voor examenleerlingen (voor herkansingen) en voor leerlingen in de opvang.Vanaf dinsdag 2 juni vervalt de beperkte openstelling. Hoe het onderwijs er na 2 juni voor alle leerlingen uitziet, zodat het veilig en verantwoord is, staat in het bericht van de eigen sector/locatie aan leerlingen en ouders;
 • Donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag), vrijdag 22 mei en maandag 1 juni (pinkstermaandag) zijn vrije dagen;
 • Voor leerlingen die naar school toe komen voor onderwijs is het advies alleen van het openbaar vervoer gebruik te maken als het echt niet anders kan. Reizen in spitsuren is voor leerlingen in principe niet toegestaan. 
  De meeste leerlingen zullen op de fiets naar school komen. Leerlingen die meer dan 8 km bij de school vandaan wonen en die niet zelf voor vervoer kunnen zorgen, kunnen dit bij ons aangeven via: info@sgdnv.nl;
 • Voor Coevorden heeft GGD Drenthe ons laten weten dat leerlingen en medewerkers op basis van bepaalde criteria getest kunnen worden om snel te beoordelen of er sprake is van een besmetting. De criteria zijn te vinden op www.ggddrenthe.nl. De verwijzing en aanmelding loopt via de huisarts. Lukt dat niet, dan bellen met 0592-306300 (dagelijks tussen 08.00 en 17.00 uur). Voor Hardenberg is de informatie over testen door de GGD te vinden via deze link: https://www.ggdijsselland.nl/coronatest/;
 • De Universiteit Utrecht vraagt leerlingen en ouders mee te werken aan een nieuw internationaal onderzoek. Het is een onderzoek naar de manier waarop jongeren van 11-18 jaar en hun ouders met de corona-maatregelen omgaan: het #BlijfThuis onderzoek UU. Wie meedoet krijgt wekelijks een korte vragenlijst via de mail die 10-25 minuten duurt om in te vullen. Ga naar de vragenlijst via de volgende link: https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_55XoVCq7N0sJ1Ah. Of ga eerst voor meer informatie naar de projectpagina: https://www.uu.nl/onderzoek/orthopedagogiek-psychosociale-problemen/blijfthuis

 

Onderwijs

 • De leerlingen en ouders ontvangen vandaag bericht van de eigen sector/locatie over het onderwijs vanaf 2 juni. Voor de locatie Coevorden wordt daarbij ook informatie gegeven over de bevordering naar het volgende schooljaar, voor de locatie Hardenberg volgt deze informatie later.

 

Onderwijs en examen

 • Moet jij op de locatie in Coevorden zijn? Maak alleen gebruik van het openbaar vervoer als het echt niet anders kan. De gemeente Coevorden heeft ons laten weten dat er vanaf 18 mei acht weken lang gewerkt wordt aan de rotonde bij het station. De Van Heutszsingel en de Friesestraat zijn in die periode niet toegankelijk voor verkeer; de laatste halte van buslijn 26  is dan het station. Voor de overige lijnen (van en naar Schoonbeek) zullen ter hoogte van de Europaweg tijdelijke bushaltes worden ingericht; 
 • Op donderdag 4 juni worden de examenkandidaten locatie Coevorden en Hardenberg door hun mentor tussen 13.00 en 15.00 uur gebeld over de examenuitslag. De leerlingen komen niet op school. Indien nodig, zullen de mentor en de examenkandidaat afstemmen over het maken van resultaatverbeteringstoetsen;
 • We werken aan plannen voor een feestelijke en gedenkwaardige diploma-uitreiking. Volgende week laten we hierover meer weten.

 

Vaste gegevens

 • Via het antwoordapparaat wordt verwezen naar het mailadres van de school: info@sgdnv.nl;
 • Nieuwsberichten verspreiden wij per mail aan onze leerlingen en ouders. Alle berichten zijn terug te vinden op de website van de school;
 • De mentor zoekt actief contact met zijn mentorleerlingen om te informeren naar het welbevinden van de leerling; 
 • De vakdocent zoekt actief contact met de leerlingen om te informeren over huiswerk, eventuele toetsen en mogelijke vragen die er zijn over het vak;
 • In Somtoday staat wat er van leerlingen verwacht wordt. Leerlingen werken volgens het rooster in Somtoday aan de vakken.

 

Met vriendelijke groet, 
De Nieuwe Veste