Coevorden Hardenberg
Coevorden
Coevorden Hardenberg
Coevorden Hardenberg

Update berichtgeving corona, 27 mei 16.30 uur

Dit bericht is geplaatst op: 27 mei 2020

Aan alle leerlingen en ouders

Vanaf dinsdag 2 juni is de school open! Voor iedereen die een band heeft met de school is dat goed nieuws en ook belangrijk. 

Het is onze taak ervoor te zorgen dat iedereen zich in en om het schoolgebouw veilig kan voelen. Wij blijven daarom de coronarichtlijnen volgen, zodat iedereen met een vertrouwd gevoel in de school kan zijn: veiligheid en gezondheid krijgen voorrang. Vanuit deze gedachte hebben we jullie de invulling gemaild van het onderwijs tot aan de zomervakantie. 

En inmiddels zijn we met elkaar bezig over het onderwijs ná de zomervakantie, waarbij we nu uitgaan van een uitbreiding van het onderwijs fysiek in het schoolgebouw, in combinatie met gedeeltelijk onderwijs op afstand. We zullen ook leerlingen en ouders vragen mee te denken en te adviseren. Heb jij of heeft u hierin interesse? Laat het ons weten via info@sgdnv.nl (onder vermelding van klankbordgroep onderwijs augustus).

Actualiteit

 • De locaties in Coevorden en Hardenberg zijn vanaf 2 juni open voor alle leerlingen. De leerlingen en ouders hebben bericht gehad over de invulling van het onderwijs tot aan de zomervakantie;
 • Maandag 1 juni (pinkstermaandag) is een vrije dag;
 • Ouders hebben gereageerd op onze inventarisatie als het vervoer naar school echt niet lukt (uit het bericht van 20 mei). Aan de hand hiervan onderneemt de coördinator vervoer De Nieuwe Veste de actie die nodig is;
 • De gemeente Coevorden heeft ons laten weten dat er in ieder geval tot aan de zomervakantie gewerkt wordt aan de rotonde bij het station en daardoor is die plek beperkt toegankelijk voor verkeer; 
 • Voor Coevorden heeft GGD Drenthe ons laten weten dat leerlingen en medewerkers op basis van bepaalde criteria getest kunnen worden om snel te beoordelen of er sprake is van een besmetting. De criteria zijn te vinden op www.ggddrenthe.nl. De verwijzing en aanmelding loopt via de huisarts. Lukt dat niet, dan bellen met 0592-306300 (dagelijks tussen 08.00 en 17.00 uur). Voor Hardenberg is de informatie over testen door de GGD te vinden via deze link: https://www.ggdijsselland.nl/coronatest/.

 

Onderwijs

 • De leerlingen en ouders hebben bericht van de eigen sector/locatie ontvangen over het onderwijs tot aan de zomervakantie. Voor de klankbordgroep over het onderwijs ná de zomervakantie kunnen leerlingen en ouders zich aanmelden via info@sgdnv.nl onder vermelding van klankbordgroep onderwijs augustus;
 • Leerlingen uit het tweede leerjaar Coevorden nemen hun kluissleutel mee bij de eerste les die ze vanaf dinsdag 2 juni van hun mentor op school krijgen. Alle andere leerlingen locatie Coevorden en Hardenberg houden hun kluissleutel, uitgezonderd de examenleerlingen.

 

Onderwijs en examen

 • Op donderdag 4 juni worden de examenkandidaten locatie Coevorden en Hardenberg door hun mentor tussen 13.00 en 15.00 uur gebeld over de examenuitslag. De leerlingen komen niet op school. Indien nodig, zullen de mentor en de examenkandidaat afstemmen over het maken van resultaatverbeteringstoetsen;
 • De examenleerling krijgt bericht over het inleveren van de boeken en eventuele andere leermiddelen;
 • De kluissleutel kan de examenleerling inleveren bij de diploma-uitreiking. De examenleerling BB en KB Coevorden levert de kluissleutel eerder in bij de praktijkles op school;
 • We werken aan plannen voor een feestelijke en gedenkwaardige diploma-uitreiking. Iedere sector en locatie bekijkt wat er mogelijk is voor de eigen examenleerlingen. 
   

Vaste gegevens

 • Via het antwoordapparaat wordt verwezen naar het mailadres van de school: info@sgdnv.nl;
 • Nieuwsberichten verspreiden wij per mail aan onze leerlingen en ouders. Alle berichten zijn terug te vinden op de website van de school.

 

Met vriendelijke groet, 
De Nieuwe Veste