Coevorden Hardenberg
Coevorden
Coevorden Hardenberg
Coevorden Hardenberg

Leerlingdossier

In het leerlingdossier verzamelen wij informatie om de ontwikkeling, het gedrag en de leerprestaties van de leerling te volgen, bijvoorbeeld:

  • het onderwijskundig rapport;
  • de resultaten van testen en  onderzoeken;
  • gegevens over de gezondheid van de leerling;
  • gegevens over de vorderingen, resultaten en afwezigheid van de leerling;
  • gespreksverslagen.
     

Het leerlingdossier kan gevoelige en bijzondere persoonsgegevens bevatten, bijvoorbeeld over de gezondheid van de leerling. Deze gegevens mogen wij alleen verwerken als het in het belang is van de leerling voor de begeleiding of voor het treffen van voorzieningen. Wij gaan extra zorgvuldig om met deze gegevens.
 

Overstap andere school

Bij de overstap van of naar een andere school zijn scholen verplicht om relevante gegevens over de leerling tijdig te delen om de leerling goed te laten starten op de nieuwe school. Daarbij is het uitgangspunt, dat alleen die gegevens overgedragen worden die relevant zijn om de leerling goed te begeleiden en te laten leren. Ouders en leerlingen vanaf 16 jaar hebben recht op inzage in de gegevens die worden overgedragen en moeten toestemming geven voor de overdracht van de gegevens.
 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.