Coevorden Hardenberg
Coevorden
Coevorden Hardenberg
Coevorden Hardenberg

Dit is je plek
 

In de huiskamer
Wij vinden het belangrijk dat jij je thuis voelt. Daarom hebben we voor jou een speciale huiskamer. Deze huiskamer is je thuisbasis in het eerste en tweede leerjaar. Dit is jouw vertrouwde veilige plek waar je leert en werkt. Je hebt er de ruimte om samen te werken of om je juist in alle rust terug te trekken voor het werken aan je weektaken.

Aan de slag
Je werkt aan en met leerdoelen voor de vakken. Je weet altijd wat er gemaakt en geleerd moet worden en dat kan in je eigen tempo en op je eigen niveau. De voortgang bespreek je met je coach. De vakdocent geeft uitleg en instructie, beantwoordt je vragen en stuurt bij als het nodig is. Je werkt zelfstandig, maar ook samen in groepjes aan opdrachten. Samenwerken doen we ook met mensen van buiten de school: zo werken we met andere opleidingen in het mbo en werken we samen met bedrijven voor stageplaatsen.  

Digitaal up-to-date
De vakdocent en de coach begeleiden jou. Zij en jij gebruiken daarvoor In2Adapt. Hiermee zie je direct al je vorderingen en prestaties. Somtoday is het digitale programma voor zaken als je rooster en je huiswerk. En...thuis krijgen ze ook een inlogcode voor Somtoday.

Je vakken in het eerste leerjaar 
In het eerste leerjaar kb/mavo (met gemengde leerweg): 
Nederlands, Engels, informatiekunde, lichamelijke opvoeding, LOB, wiskunde, Duits, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek, biologie, tekenen, muziek.
In het eerste leerjaar bb/kb:
Nederlands, Engels, informatiekunde, lichamelijke opvoeding, LOB, wiskunde, geschiedenis, natuur en techniek, biologie, muziek, Duits, zwemles. 

Profielen in de bovenbouw

Aan het eind van het tweede leerjaar kiest een leerling een profiel: 

D&P  - Dienstverlening en Producten (leren over beroepen en mogelijkheden)
PIE  - Produceren, Installeren, Energie (leren over installaties en producten)
Z&W -  Zorg en Welzijn (leren over klantgericht, dienstverlenend en ondernemend zijn)
BWI  - Bouw, Wonen, Interieur (leren over samenwerken, specialisatie en beroepen in de fabriek, werkplaats of op kantoor).

Uiteraard kunnen wij een profiel alleen aanbieden als er voldoende aanmeldingen voor zijn.


PRO Coevorden (praktijkonderwijs)
PRO Coevorden heeft een eigen gebouw op het terrein. Voor jou is er maatwerk: je werkt op je eigen niveau. En je hebt lekker veel praktijk met stages. 

Je vakken in het eerste leerjaar 
Je krijgt de volgende vakken: een combinatie van theorie (zoals Nederlands, rekenen, burgerschap, LOB, entree naar werk/vervolgopleiding), praktijkvakken (zoals techniek, groen, zorg&welzijn, creatief en leren buiten de school (zoals stage).

Profielen 
Dit zijn de profielen waar je uit kunt kiezen: 
Techniek
Groen
Zorg & Welzijn.