Corona

Op deze plek staat de informatie die wij delen  over het coronavirus en de ontwikkelingen die er zijn.

19 december 2021
 

Beste leerlingen, geachte ouder(s) / verzorger(s),

Tijdens de persconferentie van gisteravond is aangekondigd dat vanwege de risico’s van de verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus alle scholen hun deuren gaan sluiten. Dat geldt uiteraard ook voor beide scholen van De Nieuwe Veste.

Later hebben wij van het ministerie begrepen dat het gaat om een schoolsluiting met daarbij een enkele uitzondering.

Het gaat om de periode van maandag 20 december tot en met donderdag 23 december. Daarna volgt uiteraard de kerstvakantie. Met de informatie die nu bekend is, openen we de deuren weer op maandag 10 januari 2022 voor iedereen. Hieronder staat nadere informatie.

De volgende geplande schoolexamentoetsen en/of herkansingen op de scholen van De Nieuwe Veste in de week van 20 december tot en met donderdag 23 december gaan wél op school door:

De schoolexamentoetsweek van de leerlingen van VMBO in Coevorden, jaar 4; De PTA toetsen van de 3e klas VMBO Coevorden worden doorgeschoven. Hierover volgt nader bericht via de docent.

De herkansingen van de schoolexamens van de leerlingen in Hardenberg.

Leerlingen die voor andere PTA toetsen dan hierboven genoemd op school worden verwacht, ontvangen hierover uiterlijk maandag bericht per mail.

Voor alle leerlingen geldt: zorg dat je al je spullen voor de kerstvakantie thuis hebt. Zit er nog iets in je kluisje? Maandag kun je je spullen ophalen: leerjaar 1 en 2 van 9.00 tot 10.30 uur, leerjaar 3 en hoger van 10.30 tot 12.00 uur.

Daarnaast is de school open voor noodopvang. De noodopvang is bedoeld voor leerlingen van wie ouder(s) / verzorger(s) een cruciaal beroep hebben en voor wie het onmogelijk is om een passende andere oplossing te vinden. Wanneer je tot deze groep behoort, verzoek ik je je zo spoedig mogelijk te melden op https://www.denieuweveste.nl/noodopvang.

Het onderwijs aan alle andere leerlingen gaat in de week van 20 december tot en met donderdag 23 december NIET DOOR, ook niet in een online- variant.

Ook dit kalenderjaar eindigt anders dan we ons hadden voorgesteld. Desondanks wens ik je – alvast - een hele goede vakantie en voor ons allemaal de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Blijf vooral gezond in de hoop en verwachting op betere tijden. Wanneer er nieuwe informatie te geven is, informeren we je uiteraard weer.

Met vriendelijke groet, Namens de schoolleiding

W. Veenvliet Directeur-Bestuurder