Beste ouder(s), verzorger(s),

U gaat uw kind aanmelden bij De Nieuwe Veste.
Wij hebben alle informatie over de aanmelding op een rij gezet: klik HIER.

Voor informatie over de aanmelding, toelating, weigering en plaatsing: klik HIER.

Vragen?
Voor vragen over de aanmelding kunt u contact met ons opnemen:
Locatie Coevorden: w.scholten@sgdnv.nl
Locatie Hardenberg: w.koopman@sgdnv.nl

Aanmeldingsformulier klas 1 1 / 5

Persoonlijke gegevens leerling

Achternaam*
Officiële achternaam wijkt af?  
Officiële achternaam
Tussenvoegsel (voluit)
Voornamen* (doopnamen)
Roepnaam*
Geslacht*  
Eerste kind op De Nieuwe Veste?  
Naam broer/zus

Geboortedatum*
Geboorteplaats*
Geboorteland*
(tekst vult automatisch aan bij aanpassing)
Datum in Nederland
(indien buiten Ned. geboren)
BurgerServiceNummer*
of Onderwijsnummer(alleen voor Duitsland)
Nationaliteit*
(tekst vult automatisch aan bij aanpassing)
* verplichte velden
** Heeft de leerling een niet-Nederlandse nationaliteit en is de leerling op 1 oktober 2019 korter dan 2 jaar in Nederland? Dan document met datum binnenkomst in Nederland toevoegen. Dit kan zijn: kopie visum, kopie paspoort kind/ouders, kopie beschikking IND, uittreksel GBA.

Uitwisseling leerlinggegevens

Hierbij verklaart ondergetekende: *
* aankruisen indien van toepassing en/of waarvoor u toestemming geeft

Toestemming publicatie beeldmateriaal


Ondergetekende wordt geacht op de hoogte te zijn van en te handelen conform de binnen De Nieuwe Veste geldende (gedrags)regels, waaronder de regels die vastgelegd zijn in de huisregels, het leerlingenstatuut en de gedragscode ICT van De Nieuwe Veste. De geldende (gedrags)regels staan op de website van de school (www.denieuweveste.nl) onder schoolgids en worden regelmatig onder de aandacht gebracht.

Hierbij verklaart ondergetekende, dat beeldmateriaal (foto′s en video′s) van zijn/haar kind gebruikt mag worden: *
* aankruisen indien van toepassing en/of waarvoor u toestemming geeft

Toestemming gebruik digitale diensten

Hierbij verklaart ondergetekende: *
* aanvinken indien van toepassing en/of waarvoor u toestemming geeft