Atheneum en gymnasium (met technasium)
Het atheneum en gymnasium hebben algemene vakken waarvan leerlingen in het eerste en tweede leerjaar de basiskennis opdoen. In het gymnasium is er Latijn in het eerste leerjaar en Grieks vanaf het tweede leerjaar. Naast algemene vakken in atheneum en gymnasium zoals Nederlands, Engels en wiskunde zijn er profielvakken zoals economie, biologie en natuurkunde. Leerlingen met een passie voor techniek kunnen kiezen voor het technasium. Het technasium verbindt denken met doen. In de technasiumwerkplaats werken leerlingen vrijuit aan hun onderzoek of ontwerp.
In het derde leerjaar is er verdieping van de verschillende vakken en er is een stage. Met het vwo- diploma kan de leerling verder naar de universiteit of in het hbo.  

 2018-09-17 Jaarplanning.pdf