De Nieuwe Veste als werkgever 

Goed onderwijs met elkaar
Op de twee locaties van De Nieuwe Veste is er onderwijs voor iedereen: de school is openbaar. In Coevorden aan de Van Heeckerenlaan en in Hardenberg aan de Piet Heinstraat. De onderwijstypen die De Nieuwe Veste aanbiedt zijn: praktijkonderwijs, beroepsgerichte leerwegen basis en kader, gemengde leerweg, theoretische leerweg, mavo, havo, atheneum, gymnasium en technasium. 

Modern én goed onderwijs
Leren kan op allerlei manieren. De onderwijsmethoden op De Nieuwe Veste zijn modern. De landelijke ontwikkelingen worden gevolgd en soms loopt de school zelfs even voorop. De Nieuwe Veste ziet leren als een manier om talent van leerlingen te ontwikkelen. Dus worden leerlingen zoveel mogelijk uitgedaagd met spannende lessen en interessante opdrachten.

Aantrekkelijke werkgever
Wie wil dat medewerkers talenten van leerlingen ontwikkelen moet een goede werkgever zijn.  De Nieuwe Veste biedt medewerkers diverse mogelijkheden en faciliteiten die de school niet alleen een goede, maar ook een aantrekkelijke werkgever maken. Voorbeelden zijn: verhuisvergoeding, goedkoper fitnessen, polisvoordelen, goedkoop reizen met de trein, vergoeding voor hulpmiddelen, onder aantrekkelijke voorwaarden studeren, salderingsregeling reiskosten woon- en werkverkeer. Net als leerlingen kunnen ook medewerkers zich volop ontwikkelen. De mening en vakkundige inbreng van medewerkers wordt gewaardeerd.  
Iedere medewerker:
• neemt deel aan een competentieonderzoek en maakt een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP);
• heeft een jaarlijks POP/functioneringsgesprek met de eigen leidinggevende.

Andere pluspunten

 • Voor nieuwe docenten is er een speciaal begeleidingsprogramma;
 • De Nieuwe Veste is een opleidingsschool.

De Nieuwe Veste werkt voortdurend aan haar aantrekkelijkheid als werkgever; om die te behouden en te versterken.

De Nieuwe Veste heeft m.i.v. het schooljaar 2018-2019 een vacature voor een

 

                                               Medewerker steunpunt passend onderwijs
                                                                    Pitstop

voor 0,8 fte – 1,0 fte

Wat verwachten wij van u
Wij zoeken een enthousiaste en gedreven medewerker die aantoonbare affiniteit heeft met de doelgroep. U heeft een MBO/HBO denk- en werkniveau en heeft aantoonbare ervaring in het werken met groepen jongeren.

Daarnaast wordt er van u verwacht dat u aan de volgende competenties voldoet:

 • Pedagogisch competent
 • interpersoonlijk competent
 • in staat goed samen te werken met collega’s en met de omgeving

Wij bieden

 • 0,8 fte tot 1,0 fte
 • Een schaal 7 functie conform de CAO-VO
 • Een proeftijdelijk aanstelling voor een jaar

Klik hier voor de uitgebreide functiebeschrijving.

Solliciteren
Indien u belangstelling heeft voor de functie ontvangen wij graag uiterlijk 23 augustus 2018 een sollicitatiebrief met CV. De gesprekken vinden plaats in week 35 op woensdag 29 augustus a.s

U kunt uw brief en CV sturen naar sollicitatie@sgdnv.nl

Voor informatie kunt u contact opnemen met mevrouw C.W. Raat, directeur algemene leerlingzaken en/of mevrouw A.H. Tump, personeelsconsulent, T 0524-593800 ( algemeen nummer), M 06-51427059 na 20 juli t/m 23 augustus (mobiel nummer A.H. Tump)

De Nieuwe Veste zoekt een enthousiaste en gedreven secretaresse voor de sector Hardenberg m.i.v. schooljaar 2018-2019


Het betreft een zelfstandige en verantwoordelijke functie met een grote variëteit aan werkzaamheden.
Wij verwachten dat de medewerker stressbestendig en proactief is, accuraat kan werken en over goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden beschikt.

Taken:

 • verrichten van werkzaamheden voor de locatie en de sectordirecteur
 • het ondersteunen van de sectordirecteur in het schrijven van beleidsstukken
 • voorbereiden, verslaglegging en archiveren van overlegmomenten binnen de locatie en van de sectordirecteur
 • secretariële ondersteuning van de ouderraad
 • verantwoordelijk voor de leerlingenadministratie van de locatie
 • voeren van de examenadministratie van de locatie en assisteren van de examensecretaris
 • het beheren van de website

Functie-eisen: 

 • goede communicatieve vaardigheden
 • goede beheersing van de Nederlandse taal, in woord en geschrift
 • organisatietalent
 • zelfstandig kunnen werken
 • kunnen omgaan met stresssituaties
 • vaardigheid op ICT gebied en kennis van SOM is een pré
 • flexibele instelling betreffende de werktijden

Opleiding:

 • secretaresse opleiding
 • mbo+/hbo

Ervaring:

 • enige kennis van en ervaring in het onderwijs strekt tot aanbeveling 

Betrekkingsomvang: 0,5425 fte ( = ± 20 klokuren)
Salarisniveau: schaal 6 CAO VO.

In schooljaar 2018-2019 worden de secretaressefuncties opnieuw beoordeeld en zal er worden gestreefd naar een generiek functiebouwwerk. Hier vindt u een uitgebreide functiebeschrijving. 

Het betreft een proeftijdelijke aanstelling voor bepaalde tijd voor de duur van het schooljaar, met de mogelijkheid tot verlenging. 

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u tot uiterlijk 23 augustus a.s. sturen aan:
E : Sollicitatie@sgdnv.nl

De gesprekken zullen plaatsvinden op donderdagmorgen 30 augustus a.s.

Voor informatie kunt u contact opnemen met mw. A.H. Tump, personeelsconsulent, 06-51427059 en/ of mw. L. Vredeveld, directiesecretaresse, bereikbaar t/m 20 juli 2018.