De Nieuwe Veste als werkgever 

Goed onderwijs met elkaar
Op de twee locaties van De Nieuwe Veste is er onderwijs voor iedereen: de school is openbaar. In Coevorden aan de Van Heeckerenlaan en in Hardenberg aan de Piet Heinstraat. De onderwijstypen die De Nieuwe Veste aanbiedt zijn: praktijkonderwijs, beroepsgerichte leerwegen basis en kader, gemengde leerweg, theoretische leerweg, mavo, havo, atheneum, gymnasium en technasium. 

Modern én goed onderwijs
Leren kan op allerlei manieren. De onderwijsmethoden op De Nieuwe Veste zijn modern. De landelijke ontwikkelingen worden gevolgd en soms loopt de school zelfs even voorop. De Nieuwe Veste ziet leren als een manier om talent van leerlingen te ontwikkelen. Dus worden leerlingen zoveel mogelijk uitgedaagd met spannende lessen en interessante opdrachten.

Aantrekkelijke werkgever
Wie wil dat medewerkers talenten van leerlingen ontwikkelen moet een goede werkgever zijn.  De Nieuwe Veste biedt medewerkers diverse mogelijkheden en faciliteiten die de school niet alleen een goede, maar ook een aantrekkelijke werkgever maken. Voorbeelden zijn: verhuisvergoeding, goedkoper fitnessen, polisvoordelen, goedkoop reizen met de trein, vergoeding voor hulpmiddelen, onder aantrekkelijke voorwaarden studeren, salderingsregeling reiskosten woon- en werkverkeer. Net als leerlingen kunnen ook medewerkers zich volop ontwikkelen. De mening en vakkundige inbreng van medewerkers wordt gewaardeerd.  
Iedere medewerker:
• neemt deel aan een competentieonderzoek en maakt een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP);
• heeft een jaarlijks POP/functioneringsgesprek met de eigen leidinggevende.

Andere pluspunten

 • Voor nieuwe docenten is er een speciaal begeleidingsprogramma;
 • De Nieuwe Veste is een opleidingsschool.

De Nieuwe Veste werkt voortdurend aan haar aantrekkelijkheid als werkgever; om die te behouden en te versterken.

De Nieuwe Veste zoekt met ingang van het nieuwe schooljaar diverse docenten die het een uitdaging zouden vinden om op een van onze twee vestigingen te werken.


Voor onze locatie Hardenberg zoeken wij docenten:

natuurkunde                                               2e gr               25 lsn(van 30 min)               0,61 fte

Engels                                                         2e gr               20 lsn(van 30 min)               0,5128 fte


Wat zoeken wij

 • Een docent die zich prettig voelt in een professionele cultuur waar elkaar aanspreken en aangesproken worden als vanzelfsprekend ervaren wordt
 • Onderzoekend en ondernemend in zijn vakgebied en op de manier waarop leerlingen leren
 • Innoverend met als doel om de leerling in staat te stellen het maximale uit zichzelf te laten halen
 • Verantwoordelijkheid nemen en dragen voor de resultaten van zijn vak en als locatie als geheel
 • Energiek, flexibel en oplossingsgericht
 • Positieve kijk op leren, ontwikkeling van leerlingen en de maatschappij

Wij bieden

 • een fijne werksfeer
 • samenwerking met een enthousiast team

Aanstelling vindt plaats in een LB–functie conform de CAO VO 2016-2017.
Daarnaast heeft De Nieuwe Veste een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden. WIj ondersteunen en faciliteren persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Informatie vacature Hardenberg:
Voor informatie over de vacatures kunt u contact opnemen met de heer E. Lippold, sectordirecteur locatie Hardenberg, 
T 0524-593800
Voor overige informatie kunt u ook contact opnemen met mevrouw A.H. Tump, personeelsconsulent, T 0524-593800.

Uw brief voorzien van een CV  kunt u zenden via sollicitatie@sgdnv.nl

Voor de sector HAVO/VWO zijn wij op zoek naar
Collega’s die een actieve bijdrage leveren aan een professionele cultuur en daardoor deel uitmaken van een professionele leergemeenschap.

Deze werkomgeving kenmerkt zich door openheid, transparantie en elkaar aanspreken op ambities en gedrag. Je draagt individueel dan wel in gezamenlijkheid met collega’s bij aan de ontwikkeling van leerlingen, waarbij maatwerk, differentiatie en persoonsvorming gericht is op de kwalificatie en vorming van kritische zelfbewuste jongeren.

Je bent daarbij in staat de brug te leggen tussen je vakkennis, je set van normen en waarden zoals die tot uiting komt in je gedrag en de wereld buiten het klaslokaal.

natuurkunde                                                           1e gr               11  lsn             0,4231 fte
                                                                                
aardrijkskunde                                                       2e gr                 6 lsn               0,2307 fte


                                                                                

Wat verwachten wij van u

 • Betrokkenheid bij onze leerlingen en de school
 • Affiniteit met de doelgroep
 • Een flexibele instelling

Gevraagde competenties

 • Interpersoonlijk competent
 • Pedagogisch competent
 • Vakinhoudelijk en didactisch competent
 • Samenwerken met een team
 • Samenwerken met omgeving
   

Wij bieden

 • een fijne werksfeer
 • samenwerking met een enthousiast team

Informatie vacature havo/vwo Coevorden:
Voor informatie over de vacatures kunt u contact opnemen met mevrouw drs. G.W. Sulimma, sectordirecteur havo/vwo
T: 0524-593800

De aanstellingen vinden plaats in een LB –functie conform de CAO VO 2016-2017 behalve de 1e gr wiskunde vacature deze wordt uitgegeven in de LD-schaal.

Daarnaast heeft De Nieuwe Veste een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden en ondersteunen en faciliteren wij persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Voor overige informatie kunt u ook contact opnemen met mevrouw A.H. Tump, personeelsconsulent, T 0524-593800.

Uw brief voorzien van een CV  kunt u zenden via sollicitatie@sgdnv.nl

Voor de sector VMBO zijn wij voor het profiel Economie & Ondernemen op zoek naar

een docent met een 2e gr bevoegdheid economie voor 19 lessen (0,7308 fte)Voor deze specifieke vacature zoeken wij een docent die op flexibele, creatieve en innovatieve wijze onderwijs kan verzorgen. Hij/zij beschikt over het vermogen om innovatieve oplossingen te ontwerpen voor concrete onderwijsbehoeften. We zoeken een creatieve professional die niet alleen creatief kan denken, maar ook kan inspelen op situaties en behoeftes waarvoor geen handboek bestaat. Je faciliteert mogelijkheden tot onderzoekend onderwijs. Je hebt geduld, Je durft nieuwe dingen uit te proberen. Je bent als teamspeler in staat om verbindingen te leggen en verschillende vakken te integreren. Je hebt visie op onderwijs en deelt dit met je omgeving. Je hebt een hoge ambitie voor leerlingen en voor jezelf. Je bent iemand met passie voor onderwijs en hebt sterke pedagogische en didactische kwaliteiten.

Tevens hebben wij de nog de volgende vacatures:

aardrijkskunde                                            2e gr               22 lsn                          0,8462 fte
vervanging i.v.m. ziekte

Wat verwachten wij van u

 • Betrokkenheid bij onze leerlingen en de school
 • Affiniteit met de doelgroep
 • Een flexibele instelling

Gevraagde competenties

 • Interpersoonlijk competent
 • Pedagogisch competent
 • Vakinhoudelijk en didactisch competent
 • Samenwerken met een team
 • Samenwerken met omgeving

Wij bieden

 • een fijne werksfeer
 •  samenwerking met een enthousiast team.
Voor informatie over de vacatures kunt u contact opnemen met de heer N. Struikman, sectordirecteur vmbo, T 0524-593800
 

De aanstellingen vinden plaats in een LB –functie conform de CAO VO 2016-2017.

Daarnaast heeft De Nieuwe Veste een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden en ondersteunen en faciliteren wij persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Voor overige informatie kunt u ook contact opnemen met mevrouw A.H. Tump, personeelsconsulent, T 0524-593800.

Uw brief voorzien van een CV  kunt u zenden via sollicitatie@sgdnv.nl