Coevorden Hardenberg
Hardenberg
Coevorden Hardenberg
Coevorden Hardenberg

De Nieuwe Veste Hardenberg

 

Wil je de kans krijgen om zelf de regie te nemen over je onderwijs? Wil je zelf je rooster leren plannen, ontdekken waar je talenten liggen en helemaal eigenaar zijn van je eigen leerproces?

Dan is De Nieuwe Veste Hardenberg helemaal jouw school!
In Hardenberg werken we namelijk volgens het principe van Doelgericht Leren.
Natuurlijk leer je ook hier alles wat je nodig hebt om een mooi diploma te halen, maar we leren jou vooral om het zelf te doen en zelf je route te bepalen. Hierdoor ben je veel gemotiveerder en heb je zelf de touwtjes in handen. We leren je om het allemaal zelf te kunnen.

Doelgericht leren: Thuiswerkarm, login, logout, flexmoment, instructiemoment… Deze woorden gebruiken wij alleen. Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling bij ons dat leert wat nodig is. En dat kan je als leerling mede zelf bepalen! 

Zelf doelgericht leren
Een lesdag ziet er bij ons op school echt anders uit dan op andere scholen. Het lesrooster bestaat uit instructie- en flexmomenten. De instructiemomenten van een vak liggen vast, de flexmomenten kan de leerling zelf bepalen. 
De lestijden zijn iedere dag van 08.30 uur tot 15.00 uur. Samen met leeftijdsgenoten is er een  stamgroep met een eigen persoonlijke leerroute. 

De lesdag begint ’s ochtends een aantal keren per week met de login. Samen met de mentor bespreekt de leerling de schooldag en legt dit vast. De instructiemomenten van een vak duren een half uur en staan vast in het rooster. De flexmomenten van een vak worden heel gemakkelijk online vastgelegd. Vervolgens gaat de leerling aan de slag met opdrachten, onder begeleiding van de vakdocenten.

iPads? Jazeker! En meer!
Onze leerlingen gebruiken tablets voor online plannen, in de lessen en voor opdrachten. In het eigen digitale portfolio worden de vorderingen opgeslagen met de iPad. Daarnaast is de iPad natuurlijk heel handig om snel informatie op te zoeken.

En we hebben meer: excursies in binnen- en buitenland, stages in de buurt, extra sportactiviteiten, gezellige schoolfeesten, theatervoorstellingen en culturele workshops. Voor leerlingen met een talent op topniveau buiten de school is er de talentregeling. Hiermee kunnen onze leerlingen hun talent blijven ontwikkelen en halen ze ook hun diploma.

Je goed voelen
Wat opvalt op onze locatie is dat alle leerlingen en docenten elkaar goed kennen; iedereen ziet elkaar regelmatig. Dat zorgt voor een gezellige sfeer en goede onderlinge contacten. 

Ondersteuning
Een leerling staat er niet alleen voor. TOPsUPport  is de vaste plek in de school voor persoonlijke begeleiding en ondersteuning.
De eigen mentor, leerlingbegeleider en decaan begeleiden de leerling. Als het nodig is zijn er extra vaklessen. Daarnaast is er begeleiding voor leerlingen met bijvoorbeeld dyslexie en spellingproblemen. De ondersteuning wordt aangeboden door de docenten en de medewerkers van TOPsUPport. Leerwegondersteuning is er voor leerlingen die structureel meer (individuele) aandacht nodig hebben.

LOB (loopbaanoriëntatie)
Iedere leerling moet de juiste keuze kunnen maken voor een goede toekomst. Daarom is er vanaf het eerste leerjaar loopbaanoriëntatie en –begeleiding en zijn er beroependoedagen en beroepenmarkten.

Dakpanklassen
In leerjaar 1 en 2 worden de niveaus gecombineerd in dakplanklassen. Wij hebben:

  • bk-klassen (voor leerlingen met een vmbo basis- en kader advies)
  • km-klassen (voor leerlingen met een kaderadvies)
  • mh-klassen (voor leerlingen met hoog mavo-advies)
  • hv-klassen (voor leerlingen met een havo en vwo advies)

Pas na het tweede leerjaar wordt de keuze gemaakt voor vmbo, havo of vwo.

Ons_Onderwijs_Hardenberg.jpg


Thuiswerkarm onderwijs
Ons onderwijs is thuiswerkarm. Tijdens de instructie krijg je uitleg over de theorie van de vakdocent. Door deze uitleg weet je precies welke flexlessen nodig zijn. In een flexles wordt de lesstof verwerkt en worden de opdrachten gemaakt en de toetsen geleerd. De vakdocent geeft in de flexles antwoord op vragen.  

Sport en Bewegen
Wij doen gezond! Onze lessen lichamelijke opvoeding worden gegeven door enthousiaste en vakbekwame docenten. Leerlingen kunnen kennismaken met verschillende sporten en we organiseren en doen mee aan verschillende sportactiviteiten. 

Vmbo: profiel Dienstverlening en Producten
Het gloednieuwe vmbo profiel Dienstverlening en Producten zet in op 21st Century Skills die in alle beroepen van pas komen. Deze brede actuele opleiding draait om communicatie, samenwerking, creativiteit, onderzoeken en ICT. Op onze locatie kunnen onze vmbo-leerlingen (basis, kader en gemengde leerweg) kiezen voor dit profiel. 

Mavo
De mavo biedt algemene vorming met aandacht voor de verschillende vakken zoals de talen, aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde en biologie. Leerlingen kunnen na het tweede leerjaar kiezen voor de reguliere mavo of de gemengde leerweg.

Havo
De havo heeft algemene vakken waarvan leerlingen in het eerste en tweede leerjaar de basiskennis opdoen. Naast algemene vakken zoals Nederlands, Engels en wiskunde zijn er profielvakken zoals economie, biologie en natuurkunde.

Vwo (atheneum)
Het atheneum heeft algemene vakken waarvan leerlingen in het eerste en tweede leerjaar de basiskennis opdoen. Naast algemene vakken zoals Nederlands, Engels en wiskunde zijn er profielvakken zoals economie, biologie en natuurkunde. Op onze locatie kan de leerling door tot en met het vijfde leerjaar.