Vwo/havo: atheneum/gymnasium, havo/vwo, mavo/havo

Uitdagend onderwijs

Als je op school komt dan krijg je twee jaar de tijd om het niveau te kiezen dat aansluit bij jouw niveau en mogelijkheden. De docenten beoordelen jouw schoolprestaties op twee niveaus en aan het einde van leerjaar 2 volgt een advies voor het niveau dat je vanaf leerjaar 3 gaat volgen.

Leerplekken
Op leerplekken werk je aan je opdrachten, alleen of in een groepje. Tijdens de instructie deelt de vakdocent zijn/haar vakkennis en krijg je antwoorden op jouw vragen. In speciaal daarvoor ingerichte ruimtes krijg je de vakken die daarbij passen. In het Technasium is alles aanwezig voor het vak O&O, onderzoek en ontwerpen. Het Labyrint is een inspirerende omgeving voor wiskunde en programmeren. En in het Litterarum is alles te vinden wat met talen te maken heeft.

Van buiten naar binnen
We halen regelmatig deskundigheid van buiten de school, zoals die van medewerkers van mbo- en hbo-opleidingen, de universiteit of van bedrijven en instellingen. Zij hebben leerzame opdrachten, doen ook mee in de beoordeling of bieden stageplaatsen aan. Ook komen oud-leerlinge vertellen over hun ervaringen na hun schoolperiode op De Nieuwe Veste.

Digitaal up-to-date
In een afgeschermde digitale omgeving plaatsen leraren extra informatie voor leerlingen. Ook kun je daar zien wanneer er toetsen zijn en wat je huiswerk is. Zo vind je op school en thuis alles wat je wilt weten en nodig hebt.

Vakken in het eerste leerjaar
Afhankelijk van het niveau dat je volgt krijgt je de volgende lessen allemaal of een deel daarvan: Nederlands, Engels, Frans, Duits, wiskunde, biologie, geschiedenis. aardrijkskunde, lichamelijke opvoeding, programmeren, beeldende kunst en vormgeving (BKV), Latijn, onderzoek en ontwerpen (O&O), klassieke vorming.

Profielen in de bovenbouw
In het derde leerjaar kies je een profiel waarin je examen gaat doen en de daarbij behorende vakken. Een combinatie van profielen is ook mogelijk. Dit zijn ze:

  • Cultuur en Maatschappij (CM)
  • Economie en Maatschappij (EM)
  • Natuur en Gezondheid (NG)
  • Natuur en Techniek (NT)