09 juli 2021

Stages met ESF

ESF maakt stages mogelijk

logo esf

Wij bereiden onze leerlingen zo goed mogelijk voor om te kunnen functioneren in de maatschappij door het bieden van externe stages. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door gebruik te maken van de regelingen die geboden worden door het ESF.