12 januari 2023

Leerlingbespreking.nl

zo doe je dat

Niet over de leerling, maar mét de leerling in gesprek, dat is www.leerlingbespreking.nl Hoe doe je dat? De ouders en leerlingen in de onderbouw en bovenbouw havo/vwo hebben informatie gehad over leerlingbespreking.nl en de werkwijze. Voor de leerlingen bovenbouw havo/vwo was er een uitleg in de kantine.

Leerlingbespreking.nl